ספר זה חוקר את קורותיו של משה דיין, אחד האישים המשפיעים ביותר על תולדות ישראל בעשורים הראשונים לקיומה. סיפורו הוא סיפורה של ישראל ושל הציונות. הישגיו האישיים, כמו גם רגעי השפל, חופפים במידה רבה להישגיה של ישראל ולכישלונותיה. בתפקידיו כרמטכ"ל, כשר הביטחון וכשר החוץ, התווה דיין את עקרונות הביטחון והחוץ של ישראל, ועיצב אותם בשורה של נושאים מרכזיים, שרובם ממשיכים להעסיק אותנו עד היום

זו אינה עוד אחת מן הביוגרפיות הרבות שנכתבו על משה דיין, אלא חיבור המתמקד בדמותו כאסטרטג, ניסיון להבין את צורת חשיבתו ותפיסת עולמו מבחינה תיאורטית ופרקטית. מכיוון שדיין עסק רוב חייו בתחום האסטרטגי, חקירה ובחינה של החלטותיו ופעולותיו דרך הממד האסטרטגי והתיאוריה הקשורה בממד זה יכולות לתרום להבנה טובה יותר של האיש ופעולותיו.

פרופ' איתן שמיר הוא ראש מרכז בס"א (בגין־סאדאת) למחקרים אסטרטגיים וחבר סגל המחלקה למדע המדינה שבאוניברסיטת בר־אילן. לפני מינויו האקדמי שירת פרופ' שמיר במשרד לנושאים אסטרטגיים (משרד ראש הממשלה), כראש תחום תפיסת ביטחון לאומי. מחקריו עוסקים בסוגיות של תרבות וארגון צבאי, פיקוד צבאי וסוגיות שקשורות בהיבטים של אסטרטגיה וביטחון לאומי. ספרו הראשון פיקוד משימה ראה אור בעברית בהוצאת מערכות ומודן.