מגזין סוף השבוע - תוכן מקצועי למפקדים

מאמר חדש מאת רס"ן שחר הלר על תופעת ערפל הקרב במובנה האקלימי / הלקחים מהפעלת הכוח בסב"ר במלחמת רוסיה-אוקראינה / 69 שנים למותו של הנץ גודריאן, ממפקדי השריון הבולטים בוורמאכט / 223 שנים למותו של האיש שלא הפסיד קרב בחייו / על לחימה אפקטיבית בטרור – המקרה של הנמרים הטמיליים / 82 שנים לכ"ד יורדי הסירה / יום ירושלים / הרצאתה של ענבל קרייס של מכנס שדה הקרב העתידי

"בספרו על המלחמה מתאר קלאוזביץ כיצד תנאי מזג האוויר השונים, ובהם הערפל, משפיעים על שדה הקרב. כדי להימנע ככל הניתן מהתפשטות "ערפל הקרב" והשלכותיו, על צה"ל, כצבאות מודרניים אחרים, לקדם במהירות פעולות מעשיות ולהוביל פתרונות מדויקים לשדה הקרב המשתנה".

מאמר חדש מאת רס"ן שחר הלר על תופעת ערפל הקרב, במובנה האקלימי, והדרך להתמודדות עימה.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

"מלחמת רוסיה–אוקראינה לוותה מיומה הראשון בהפעלת כוח בממד הסב"ר, והיא ככל הנראה המלחמה שמאופיינת בשימוש הנרחב ביותר ביכולות סב"ר התקפי, בעיקר מן הצד הרוסי. ואולם ההערכה הרבה שיש בקהילת האבטחה ליכולות הטכניות של ההאקרים הרוסים, עומדת בניגוד חריף להישגים הדלים שהביא הסב"ר הרוסי למאמץ המלחמתי.

הערך הגדול של ממד הסב"ר (בלחימה ומחוצה לה) היה ויהיה איסוף מידע חשאי, ולא הפעלת כוח. טוב נעשה אם נשמור על איזון בין השקעה ביכולות התקפיות למלחמה, ביכולות התקפיות למב"ם ובאיסוף, תוך הבנה של הערך והמגבלות של כל אחת מהתכליות".

מתוך מאמרו של רס"ן ה', שהתפרסם בגיליון האחרון של מערכות, על הלקחים מהפעלת הכוח בסב"ר במלחמה.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

כשפרצה מלחמת־העולם השנייה החליטה ההנהגה הציונית לעמוד לצִדם של הבריטים, ולעודד את בני היישוב להתנדב ולהשתתף במאמץ נגד צבאו של היטלר. הבריטים הועידו למתנדבים בעיקר משימות גרילה. לחלק מן הפעולות המתוכננות היה אופי ימי, ולשם כך הוחלט להכשיר צוות לפעולות חבלה מן הים.

ארגון ההגנה הועיד לקורס חניכים ומדריכים משלושת קורסי הימאות. עשרים ושלושה בחורים מאותו הקורס, שאליהם התלווה קצין קישור בריטי, יצאו למשימתם במאי 1941. המטרה הייתה לחבל במתקני זיקוק הנפט בנמל טריפולי, ובכך להקשות על הגרמנים שהיו אז בשיא תנופתם מזרחה. נוהל הקרב לפעולה היה חפוז ולקה בחסר, והסירה יצאה לדרך עמוסה לעייפה באנשים, בציוד ובחומרי נפץ. הבחורים לא הגיעו ליעדם, ועקבותיהם לא נודעו. כיום משערים שהסירה התפוצצה עוד בדרכה

היום לפני 82 שנים – כ"ד יורדי הסירה

"בהנהגת חיל השריון יש תוקף מחודש לאותו עיקר ישן שעמד בניסיונות הרבה של פיקוד על חיל פרשים: על המפקד להימצא מאוד לפנים. הוא צריך להימצא במקום כזה שיוכל בעצמו לראות מה מתרחש, וכן לקבל במישרין את התשדורות מיחידות הסיור שלו - באופן שיוכל לתת את פקודותיו במהירות.

במקרה של יחידות גדולות, העורכות את תנועתן בשדרות אחדות, צריך הוא להימצא שם עם השדרה החשובה ביותר. מוכרח הוא להיות תמיד קדימה יותר מן העתודה שלו - שכן אחרת מפסיד הוא כל יכולת לנהוג ולפקד". 

הנץ גודריאן, ממפקדי השריון הבולטים בוורמאכט, הלך לעולמו השבוע לפני 69 שנים

"באמצעות אימוץ שיטות הפעולה של הגרילה והפעלתן בעוצמה רבה נגדה, הצליחה סרי לנקה לחסל צבאית בתוך זמן קצר את הנמרים הטמיליים – אחד מארגוני הגרילה והטרור החזקים בעולם".

השבוע לפני 14 שנים הכריז ארגון "נמרי השחרור של טאמיל אלאם" על הנחת נשקו, והביא לסיומו של מאבק בן 33 שנים מול ממשלת סרי לנקה.

מה אפשר ללמוד מהכרעתו על לחימה בארגוני טרור וגרילה – בפנים

הספר אמנות הניצחון, פרי עטו של פיליפ לונגוורת, הוא גל־עד לדרכו, דמותו וניצחונותיו של גנרל סובורוב – לוחם מזהיר, אשר פעילותו הברוכה למען רוסיה בשנים 1760–1800 מילאה תפקיד לא קטן בעיצובה של מפת אירופה באותן שנים.

הוא עמד תדיר בהתנגשויות בלתי פוסקות עם מוסדות הצבא והמשטר, ובשל כך חי כזאב בודד. תורתו ודעותיו לא זכו לדיון מעמיק ורציני; מפקדיו וחבריו למקצוע התייחסו אליו בבוז, ובמקרה הטוב – בסלחנות וברחמים; האפשרות היחידה אשר נותרה לו, איפוא, להוכיח את אמיתות תורתו – הייתה בשדה הקרב. הוא הלך בדרך הקשה – וניצח.

223 שנים למותו של גנרליסימו אלכסנדר סובורוב – האיש שלא רק ניצח אלא מעולם לא הפסיד קרב בחייו

לך ירושלים

"כבן לעם היהודי, שחלם אלפי שנים לחזור לנחלת אבותיו, בן לעם שגלה מארצו ואיבד במחוזות הגולה מיליונים מבניו שאבדו בפוגרומים, ב"אקציות" בשואה. כבן לעם, שתמונת הילד עם הידיים המורמות בגטו ורשה חוזרת אליו בלילות. הכותל המערבי הוא לי מוקד געגועיו של העם היהודי.

"אבני הכותל השותקות, שהיו הדבק המלט של עם ישראל לדורותיו, דיברו אליי באותם רגעים יפים ועצובים, יותר מכל חלום ושיר".

יצחק רבין, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, בעצרת במלאת 25 שנים לשחרור ירושלים