פעילות המנגנון לנוכח הקשיים הכרוכים בהערכת פעילות מבצעית חריגה

סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, לשעבר רע"ן מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות

רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי, רת"ח מערכה מדינית בענף מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות26.01.2023

המנגנון נמצא בתהליך למידה והפקת לקחים מתמיד. תהליך זה מתבצע על רקע הקשיים המעשיים המשמעותיים הכרוכים בכל בדיקה של אירוע מבצעי חריג, והמתעצמים לנוכח המאפיינים הייחודיים של פעילות לוחמתית ממושכת נגד ארגוני טרור, המתבצעת בתווך האזרחי ומערבת כוחות רבים, כפי שאירע, לדוגמה, במהלך "צוק איתן".

קשיים אלה כוללים, בין היתר, את העובדה כי מדובר באירועים מבצעיים מורכבים ודינמיים, המערבים כוחות מזרועות שונים, ונמשכים לעיתים על־פני שעות ארוכות ואף ימים – עובדה המקשה על בידוד ואיתור מדויק של הנסיבות, הכוחות, הנפגעים, הנזקים והקשרי הפעילות של אירוע מבצעי חריג בודד או סדרת אירועים; פגיעה בראיות בשטח – האינהרנטית למצבי לוחמה אינטנסיביים ומקשה על קביעת הגורם שאחראי לנזק ונסיבות הפגיעה בקורבנות; העובדה כי זירות האירועים נמצאות מחוץ לשטח השליטה של המדינה, ויתרה מכך – נמצאות בשטח אויב, מה שמקשה שבעתיים על איסוף הראיות בשלמות (כגון ממצאים פורנזיים המאפשרים קביעה של הגורם הקטלני), ועל ביצוע פעולות חקירה, לרבות תשאול של עדים; עצם העובדה כי במקרים רבים אין בנמצא עדי ראייה לאירועים מבצעיים מסוימים (כגון תקיפות אוויריות או פעולות תת־קרקעיות), לצד אמינותם המוטלת בספק של עדים בנוגע להתרחשותם של אירועים מבצעיים אינטנסיביים, והסירוב של עדים אחרים להגיע לתשאול או לתחקור, בין היתר לנוכח חשש מהתנכלות לחייהם; והסתרת או סילוף ראיות, או "שתילת" ראיות על־ידי גורמי אויב.

אירועים מבצעיים אחרים, שלא במסגרת סבבי לחימה "קלסיים", כגון אירועי "צעדות השיבה", אף מעצימים מורכבויות ואתגרים המקשים ביותר על ביצוע ההערכה העובדתית, לנוכח "אי הסטריליות" של הזירות השונות, הכוללות אלפי מפרי סדר הפועלים באופן המסכן חיים, כשבחסותם פועלים גורמי טרור, ומתפרסים בו־זמנית על שטחים נרחבים. נתונים אלה כאמור מעצימים לאין ערוך את הקשיים הראייתיים שנזכרו לעיל (עקב היעדר ממצאים פורנזיים וקשיים באיתור הגורם שגרם לפגיעה בפועל – הן בהקשר של גורם מפעיל האש והן בהקשר של הגורם הישיר שהוביל לפגיעה; מיקומם המדויק של הנפגעים; מועד הפגיעה; אופן הפגיעה וכדומה).

מאפיינים אלה ואחרים מקשים ביותר על ביצוע הליכי הבדיקה, וגורמים להרחבתם ולהתמשכותם עקב הצורך להשקיע זמן, מאמץ ומשאבים רבים על־מנת לעקוף ולנטרל את הקשיים המובנים הנזכרים, מתוך מטרה לספק תשתית עובדתית מקיפה, אמינה ומספקת. מטבע הדברים, ככל שמדובר במערכה ממושכת ומורכבת יותר, המערבת תקיפות אוויריות לצד תמרון קרקעי לדוגמה, כפי שאירע במערכת "צוק איתן", או באירועים קיצוניים בעלי מאפיינים ייחודיים, כאירועי "שומרי הסף", כך משך הזמן, המאמצים והיצירתיות הנדרשים על־מנת לעמוד בדרישות המהירות והאפקטיביות גוברים באופן ניכר ומשפיעים על עבודתם השוטפת של צוותי המנגנון. כמו כן, ככל שמדובר באירועים ייחודיים ומורכבים יותר, דוגמת אירועים המערבים פעילות בתווך התת־קרקעי, או כוללים פעילות בקרבת או מתוך התווך האזרחי, מטבע הדברים מתעוררים ספקות ראייתיים רבים יותר, ונדרש לעיתים תכופות יותר לבצע השלמות ולספק הבהרות –דבר המשליך בנוסף על אריכות הבדיקה.

 

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz