בדיקת אירועי מערכת "צוק איתן"

סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, לשעבר רע"ן מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות

רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי, רת"ח מערכה מדינית בענף מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות26.01.2023

מאפייניו הייחודיים של מבצע "צוק איתן", אחת ממערכות הלחימה הארוכות שידעה המדינה, אשר שילבה התקפות מהאוויר עם מבצעי תמרון קרקעיים, וגרמה, למרבה הצער, למותם של בלתי מעורבים רבים, העמידה בפני מערכת האכיפה הצבאית אתגרים חדשים.

המבצע החל כאשר עבודת הוועדה הממשלתית ליישום המלצות ועדת טירקל הייתה בעיצומה. כך, אף שטרם סוכם על האופן שבו ייושמו ההמלצות, והגם שלא הוקצו מלוא המשאבים הדרושים לשם כך, צה"ל כבר היה ערוך לבדיקה ולחקירה של אירועי המערכה, תוך יישום מושכל של המלצות ועדת טירקל, ובאופן שבוודאי עמד בדרישות הדין הבין־לאומי.

הביטוי המרכזי לכך היה בהקמת מנגנון הבירור המטכ"לי לבחינת אירועים חריגים שאירעו במהלך המערכה. המנגנון הוקם זמן קצר לאחר תחילת המערכה, בהמלצת הפצ"ר דאז, אלוף דני עפרוני, ובהוראת הרמטכ"ל דאז, רא"ל בני גנץ. הקמת המנגנון נעשתה בתיאום מלא עם היועמ"ש לממשלה, וקיבלה את ברכתו של ד"ר יוסף צ'חנובר, שעמד בראש הצוות שמינתה הממשלה, בינואר 2014, ליישום המלצות ועדת טירקל.

המנגנון עוצב כך שהיה בידו לבצע בדיקה יסודית ומקצועית של האירועים החריגים, בהתבסס על המומחיות הרלוונטית בנוגע לכל אירוע, באופן שיאפשר להביא בפני הפצ"ר, באופן מהיר, מסד עובדתי מספק לצורך קבלת החלטה על המשך הטיפול באירוע.

בראש המנגנון עמד תחילה אלוף נעם תיבון, אשר הוחלף בהמשך על־ידי אלוף יצחק איתן. במסגרת המנגנון פעלו כמה צוותי בירור. בראש כל צוות עמד קצין בכיר, בסדיר או במילואים, בדרגת אל"ם עד אלוף. חברי הצוותים היו ברובם קצינים בכירים במילואים, בעלי מומחיות במקצועות צבאיים שונים (ארטילריה, מודיעין, אוויר וכדומה), וכן משפטנים בעלי ניסיון בתחום החקירות. כל אחד מהצוותים גם לווה על־ידי יועץ משפטי מהפרקליטות הצבאית, בעל מומחיות וניסיון בדין הבין־לאומי. עוד מונה כחבר במנגנון קצין מילואים בכיר בעל מומחיות בדין הבין־לאומי, שיסייע לראש המנגנון בעבודתו. כלל הקצינים החברים במנגנון היו מחוץ לשרשרת הפיקוד במערכת "צוק איתן", והם עברו הכשרה ייעודית טרם החלו בעבודתם.

כלל הנתונים והחומרים שנאספו על־ידי צוותי הבירור, וממצאי עבודתם, הועברו לפרקליטות, לשם קבלת החלטה מנומקת בנוגע לדרך הטיפול המתאימה – סיום הטיפול באירוע; המלצה על נקיטת צעדים פיקודיים; או הוראה על פתיחה בחקירה פלילית על־ידי מצ"ח. במידת הצורך, הפצ"ר הורה לצוותי הבירור לאסוף מידע נוסף על־מנת לקבל תמונה עובדתית מלאה יותר.

לקריאת הפרק המלא לחצו כאן

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz