מערכות עומק: המנגנון המטכ"לי לתחקור אירועים מבצעיים חריגים

ינואר 2023 / 26.01.23, שבט תשפ"ג

המנגנון המטכ"לי הקבוע לתחקור אירועים מבצעיים חריגים הוקם בצה"ל בתחילת מערכת "צוק איתן", בהתאם להחלטת ממשלה בנושא על יסוד המלצות ועדות טירקל וצ'חנובר, והפקת לקחים פנים צה"לית עקב תהליכי הבדיקה והחקירה של מבצעים קודמים. המנגנון משמש כיום מודל מרכזי, בקנה מידה בין־לאומי, להערכה עובדתית של טענות להפרות דין במסגרת אירועים מבצעיים חריגים.

במסמך שכתבו סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, לשעבר רע"ן מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות ורס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן־ארי, רת"ח מערכה מדינית בענף מערכה מדינית ותחקור מטכ"לי במכללות הצבאיות, כותבים השניים על התהליכים שהובילו להקמת המנגנון הקבוע, עקרונות הפעולה ותפיסת ההפעלה של המנגנון כמרכיב באסטרטגיה המבצעית הכוללת ובמסגרת המערכה המדינית-משפטית, לצד היקפי הפעילות של המנגנון והאתגרים העומדים בפניו.

איך לקרוא בגיליון?
• לקריאת הגיליון בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון"
• להורדת הגיליון יש ללחוץ על "הורדת PDF"
• לקריאת כל פרק בנפרד יש לגלול למטה וללחוץ על הפרק הרלוונטי.

קריאה מהנה

דבר מפקד המנגנון
מערכות

דבר מפקד המנגנון

26.01.2023
אלוף איתי וירוב
מבוא
מערכות

מבוא

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
בדיקה וחקירה של טענות בדבר הפרות דין במהלך אירועים מבצעיים
מערכות

בדיקה וחקירה של טענות בדבר הפרות דין במהלך אירועים מבצעיים

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
המנגנון להערכה עובדתית של טענות להפרות של דיני הלחימה
מערכות

המנגנון להערכה עובדתית של טענות להפרות של דיני הלחימה

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
המנגנון להערכה עובדתית בראי ועדת טירקל
מערכות

המנגנון להערכה עובדתית בראי ועדת טירקל

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
בדיקת אירועי מערכת "צוק איתן"
מערכות

בדיקת אירועי מערכת "צוק איתן"

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
פעילות המנגנון לנוכח הקשיים הכרוכים בהערכת פעילות מבצעית חריגה
מערכות

פעילות המנגנון לנוכח הקשיים הכרוכים בהערכת פעילות מבצעית חריגה

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
היקפי הפעילות של המנגנון ותפיסת ההפעלה
מערכות

היקפי הפעילות של המנגנון ותפיסת ההפעלה

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
סיכום
מערכות

סיכום

26.01.2023
סא"ל (מיל') חגי רוטשטיין, רס"ן (מיל') ד"ר רפאל בן ארי
על הכותבים
מערכות

על הכותבים

26.01.2023