גיליון מיוחד: מנהיגות, פיקוד וקבלת החלטות

מרס 2023 / 23.03.23, אדר תשפ"ג

על מפקדים ועל מנהיגות / האומץ להביע דעה עצמאית / מנהיגות המפקד בשדה הקרב / מנהיגות המג"ד בשדה הקרב בעבר, בהווה ובעתיד / מבט"ש למשילות / מצביאות - מנהיגות צבאית בדרג העליון / פיקוד מלפנים ופיקוד מוכוון משימה במלחמת לבנון / מקום
המפקד בקרב - ההתקדמות מהאוולי לביירות / אלף פנים למנהיגותו לאופן יישומה / ועוד


איך לקרוא בגיליון?

לקריאת הגיליון בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".
להורדת הגיליון יש ללחוץ על "הורדת PDF".
לקריאת כל מאמר בנפרד יש להיכנס לתוכן העניינים וללחוץ על המאמר הרלוונטי.

קריאה מהנה