תרבות היחידה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

חלק ניכר מההתרחשות ביחידה או בקבוצה הוא תוצאה של תורה מקצועית, נהלים וכללים, אבל כל אלה מתרחשים בתוך ממד פחות מוגדר ויותר עמום שנקרא "תרבות היחידה". החלטות המפקד וכללי המקצוע של היחידה משפיעים על הישגיה, אבל באותה נשימה תורמים לעיצובה מנהגים ונורמות שלעיתים אינם מוגדרים וערכים, אמונות, סמלים, לבוש ושפה שאינם קבועים בנהלים. הם אלה שלא פעם ישפיעו על ביצועי הקבוצה ואופיה: מהי אווירת המשימתיות ביחידה, רמת הדיוק והקפדנות, הנכונות ליזום, סדר ומשמעת, חברות, עזרה הדדית ועוד ועוד.

תרבות ומנהיגות הם שני הצדדים של אותו מטבע! מנהיג יוצר קבוצה ותוך כדי התהוותה מתגבשת תרבות, שמשפיעה על תפקודה וקובעת בעוצמה רבה, לפעמים נסתרת, את הנורמות שלה. מכאן, שמנהיג חייב להיות ער לתרבות המתפתחת, לברר מהם מאפייניה, ולדאוג לעצב אותה ולהשפיע עליה.

לכל יחידה יש הנחות יסוד מוצהרות שבאות לידי ביטוי בכתב או בעל־פה על ידי מפקדים וחיילים:

* "ביצוע המשימה מעל הכול"

* "אנשים הם המשאב החשוב ביותר"

* "חשוב לעודד יוזמה"

בפועל, מתחת לפני השטח יש הנחות יסוד סמויות, לרוב פחות מוצהרות אבל ידועות ומורגשות:

* "בשם המשימתיות פוגעים בדברים חשובים אחרים"

* "לא מקדישים ביחידה זמן אישי לחיילים"

* "מרגישים שלא נותנים לנו חופש ליזום"

במודע או שלא במודע אנשים "מצייתים" לתרבות היחידתית ומתנהגים על פי כלליה הלא כתובים, באופן שדומה לעיקרון הפשוט ש"לא מקפידים על ניקיון במקום מלוכלך", ולהפך: "לא זורקים לכלוך במקום נקי". מפקד שייצור ביחידתו אקלים ארגוני איכותי יגלה שאנשיו:

* מתכוננים ביסודיות

* מבצעים בדייקנות

* מתחקרים בקפדנות

* מקיימים שוויון בין כל החיילים

* מקפידים על סדר ומשמעת

* מדווחים אמת

* ועוד שורה ארוכה של עקרונות וערכים.

תרבות היחידה היא המקום שאליו לא פעם נדחקים הנהלים האמיתיים, ולשם גם נדחקות חלק מהבעיות. מפקד חייב להיות אמיתי עם עצמו ועם אנשיו, ריאלי ומפוכח, ומבין מה מתרחש ביחידתו ומהי התרבות השלטת בה. "תרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר", קבע פיטר דרוקר, מגדולי המומחים לניהול ומנהיגות. ובניסוח על דרך החיוב: תרבות מאפשרת אסטרטגיה. במילים פשוטות עוד יותר – תרבות מאפשרת לקדם את יעדי הקבוצה, ובמקרה השלילי היא מעכבת את הקבוצה. מפקד חייב להיות ער לנורמות ולמנהגים (לפעמים פסולים) שמתפתחים ביחידה. הוא חייב ליצור לעצמו דרכים ושיטות לאבחון התרבות: שיחות חתך, שיחות אישיות, סקרים ובעיקר נוכחות בשטח עם החיילים.

מפקד נדרש לעצב את תרבות היחידה באמצעות הקפדה על פקודות ונהלים, קביעת שגרות, טקסים ומופעי למידה, באמצעות חינוך, שכנוע והסברה, ומעל הכול – באופן התנהלותו.

רבים מן העקרונות שדיברנו עליהם עד כה מעצבים את התרבות ביחידה ומשפיעים עליה, ולכן מנהיגות ותרבות הן שני הצדדים של אותו מטבע. ובכל זאת, תנאי הכרחי לתרבות בריאה, אם כי תנאי הכרחי אך לא מספיק, הוא ערנות ומעורבות של מפקדים, ואבחון מתמשך של המנהגים, הנורמות והשגרות הלא רשמיות בקבוצה.

תרבות בריאה וחיובית יוצרת תחושת שייכות ומחויבות, תחושת גאווה וכבוד עצמי, אשר מעצימים את הפרט ואת הקבוצה. עיצוב תרבות היחידה היא משימתו של המפקד, ואם לא ישלוט בה – יגלה שהיא שולטת בו ובאנשיו.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz