תודות

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

לתא"ל הדס מינקה־ברנד, ראש מערך מדעי ההתנהגות, על הליווי המקצועי והאישי.

לד"ר שני אלמוג, חוקרת ראשית בביה"ס למנהיגות של צה"ל, על הסיוע בעריכת החיבור.

לעו"ד נרקיס אהרון־אזרד, יועצת ועורכת לשונית בחטיבת התורה וההדרכה, על התקנה לשונית.