שייכות - "כולם בשביל אחד"

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

העצמת האדם וביטחונו העצמי קשורה באופן הדוק למצבו בקבוצה, ולמידת השייכות שהוא מרגיש לקבוצה. אנחנו יצורים חברתיים, וחלק מההגשמה העצמית שלנו ומתחושת הסיפוק והמשמעות בחיינו ובמעשינו נובעות מעצם ההשתייכות. השתייכות לקבוצה שמגלמת את מה שטוב וחשוב לנו. יתרה מכך, חלק לא מבוטל מההכרה שאדם מקבל מוקרן כלפיו מהקבוצה שהוא משתייך אליה, והחברוּת עם האנשים בקבוצה היא זו שמספקת טעם ומשמעות.

מנהיג קשוב צריך לוודא שכל חברי הקבוצה בקשר ובתקשורת זה עם זה, שקיימת לכידות קבוצתית ורמת תיאום טובה, ושחברי הקבוצה נתפסים ככאלה שניתן לסמוך עליהם, בשגרה או במלחמה. אלה תכונות המעצימות את תחושת השייכות אצל הפרט, ומגבירות אצלו את ההזדהות וההנעה הפנימית.

לכן ראוי להקפיד על אורגניות, להתאמן ולהתכונן לעבודת צוות או לתפקוד מתואם ככל שאפשר. קירוב בין האנשים והפיכתם למקשה אחת יוצרים שפה משותפת, תרבות מוכרת, היגיון משותף וחברות אשר "משמנת" את "גלגלי" הקבוצה, ומעניקה לפרטים בה כוחות ומשמעות המחזקים אותם ומגבירים אצלם את ההנעה הפנימית.

חייל שמסופח ליחידה ואינו מטופל כראוי עלול להרגיש לא שייך, וכמוהו בעלי תפקידים שמצטרפים באופן זמני ליחידה חדשה. הם עלולים להרגיש זרים או מנותקים מהאנשים ומהמקום. תחושת חוסר שייכות, שלא לומר זרות, יכולה להיות הרסנית ולהפחית את תפקוד האנשים באופן ניכר.

מהצד השני, תחושת שייכות מדרבנת את האדם להתאמץ למען חבריו ולהילחם עבורם כשצריך, עד כדי הקרבה עצמית. החברות, הצוותיות ותחושת השייכות שחש כל אחד בקבוצה, גורמים לו לעשות מעשה ולצאת מגדרו למען הקבוצה. לעומת זאת, תחושת זרות או בדידות, היא מצע רעוע לעבודת צוות בשגרה, בחירום ובמצבי לחימה. זה מצב שמרחיק את האדם מהקבוצה, ופועל ככוח מפרק שגורם לו להתרכז יתר על המידה בעצמו ובחששותיו.

כאשר יוצרים צוותים לא אורגניים בשגרה או בחירום, יש לקיים תהליכי חיבור והשתלבות אינטנסיביים הן ברמת החיילים והן ברמת המפקדים. צוות־קרב גדודי או חטיבתי הכולל יחידות־משנה מגוונות, ושיבוץ בעלי תפקידים מחילות שונים למפקדות וחפ"קים, יוצרים מכפיל כוח בלחימה רב־זרועית ורב־ממדית. יתרה מכך, אנו חיים בעידן של חיבורים ושותפויות, ולא פעם צוות מעורב מהווה את היתרון היחסי. כדי לשמר את היתרון שבכך ולצמצם את החיסרון, מפקד צריך למנוע מאנשיו תחושת זרות. מפקד פלוגה שחבר לגדוד לא אורגני צריך להקדיש זמן ללמידה של האנשים, היחידה, השפה המשותפת ועקרונות הפעולה, וכך גם המג"ד ומפקדי הגדוד שקלטו אותו. מפקד פלוגת שריון שקלט מחלקת חי"ר צריך לעשות מאמצים לשלב אותם ואת מפקדם בפלוגה באופן מקצועי וחברתי.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz