פתיחה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

תל־פאחר שבמורדות רמת הגולן, יוני 1967, אור יום, חיילי גדוד 12 של גולני הסתערו על אויב סורי מחופר, ולא חדלו עד שהשלימו את המשימה. הם הסתערו על היעד משני כיוונים ובכל שלב איבדו לוחמים שנפצעו או נהרגו. פלוגה א' הגיעה לראש היעד עם שלושה לוחמים בלבד שלא נפגעו, בהם המ"פ. ביעד השכן נמשכה הלחימה בהובלת המג"ד, עד שנפגע ונהרג כשיצא להוביל את אחד הכוחות. הגדוד המשיך בלחימה עד להשלמת המשימה. 34 מפקדים ולוחמים נהרגו בקרב.

שלושה ימים קודם לכן נהרגו מפקדים ולוחמים רבים בקרב גבעת התחמושת. גדוד 66 מחטיבה 55, חטיבת המילואים של הצנחנים, לחם ביעד מבוצר ירדני. חוליה אחר חוליה התקדמה בתעלות. 21 חיילים ומפקדים נפצעו ונהרגו עד שהשלימו את המשימה.

בשני הקרבות הללו גילו הלוחמים אומץ, גבורה, אחוות לוחמים, דוגמה אישית של מפקדים שהובילו מלפנים ומעשי גבורה שנחקקו לעד. הלוחמים חיפו זה על זה, סיכנו את עצמם זה למען זה, ונשכבו על הגדרות זה למען זה, לא באופן מטפורי אלא ממש. מה מוביל קבוצה של אנשים לרמת גיבוש כה גבוהה, לתפקוד מתואם, ולסיכון חייהם למען החברים, המפקד והמשימה?

התשובה טמונה ברובה בשאלה: כבוד עצמי, הקבוצה, המפקד והמשימה. חייל או מפקד ייצא להסתערות מסכנת חיים בראש ובראשונה בשל כבודו העצמי, אשר מתפתח ומתעצם ביחס ישר לתחושת המחויבות שלו לקבוצה שאליה הוא משתייך, ולרמת המחויבות והאמון שהוא חש כלפי מפקדו. קבוצה לא מלוכדת לא תפתח בקרב אנשיה הזדהות וערבות הדדית.

למשימה יש השפעה רבה על הנכונות להסתער, אך בניגוד לשלושת הגורמים האחרים, היא אינה הסיבה המרכזית לנכונות להילחם. לוחמים מסתערים בזכות תחושת האמון שיש להם והמחויבות שלהם לעצמם, לחבריהם ולמפקדם, למרות שמשימה לא הגיונית או לא מוסברת, עשויה לפגוע בנכונות לסכן את החיים בעבורה.

הגורמים שמניעים חיילים ומפקדים בקרב מניעים אותם גם בשגרה.

בין ארבעת הגורמים הללו מתקיימים יחסי גומלין. האחד יכול להזין ולהגביר את האחר, ולחלופין להחליש או לבטל אותו. מפקד שישכיל להעצים את זהותו של הפרט, את תחושת הקבוצתיות ואת תחושת הלכידות, את הביטחון של הצוות ביכולתו ואת הביטחון בו שיוביל אותם – יחד עם החיבור למשימה ראויה, ייצור את התנאים המיטביים לתפקוד אפקטיבי בשגרה או בחירום, וייצור נכונות מלאה למבחן העליון – מבחן המלחמה.

חיבור זה עוסק ביצירת אמון, העצמה אישית וקבוצתית, יצירת משמעות, רתימה והנעה לפעולה, או במילים אחרות – במנהיגות.