פרק שני - העצמת הקבוצה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

"משאלתי הראשונה היא שמשפחתי הצבאית וכל הצבא יראו את עצמם כחבורת אחים, הנכונים למות זה למען זה".

 (הדוכס מוולינגטון)

 

במשפט אחד אפשר לומר שכל מה שמייצר הנעה פנימית אצל הפרט מניע גם את הקבוצה: כמו הפרט, כך גם הקבוצה צריכה לזכות בהכרה, ביחס הוגן, להרגיש ביטחון, מסוגלות מקצועית ושייכות. בשונה מהפרט, הדרישות מצוות (מחלקה, מדור או ספינה) מורכבות יותר. צוות נדרש לבצע משימות בתיאום וברמה גבוהה, להתגבר על קשיים ולהתמודד עם מצבים חדשים, וכל זאת תוך מיצוי כלל היכולות של חבריו. כדי לגבש קבוצה וכדי שתתפקד באופן יעיל ואיכותי, על המנהיג לפתח רמה מקצועית גבוהה, תיאום בין חברי הקבוצה, ביטחון ואמונה זה בזה וגאוות יחידה, ומעל הכול – ראיית עולם דומה, ערכים משותפים וחזון משותף.

כדי לתפקד קבוצתית בתיאום, כדי לרצות ללמוד נושא ולפתח אותו ביחד, חייבת להיות לקבוצה פרשנות דומה של המציאות, הבנה והזדהות עם היעדים המשותפים, המשימות המרכזיות והשיפור הנדרש. מפקד צריך לתאר לאנשיו את המציאות ולפרש אותה, להסיר ערפל, להבהיר, לשרטט להם את "המפה" ואת נתיב ההתקדמות ולהצביע על הצפון. חלק ניכר מהוויַת המנהיגות הוא יצירת תמונת עולם משותפת למפקד ולחייליו, וכנגזרת מכך יעדים וחזון משותף. המפקד מגבש לפקודיו תמונת עולם באמצעות לימוד, שיחות, הסברים, פרשנות וניתוח אירועים, ומחזק אותה באמצעות דוגמה אישית ומעשים.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz