פרק שלישי - אמון במפקד

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

מדוע שחיילים ומפקדים יילכו אחרי מפקד? בפשטות: יילכו אחריו משום שהוא ראוי! מפקד זוכה להיות ראוי בעיני אנשיו אם הוא:

מקצועי

אנושי

ערכי

שקול

דואג לאנשיו

משמש דוגמה

ומנהיג.

 

התודעה האישית של חייל ש"אחרי מפקד כזה אני מוכן ורוצה ללכת" היא המבחן לכל מפקד. המילה המסכמת את כל התכונות הללו היא אמון. האמון במפקד הוא הדבר שעומד מאחורי הקריאה "אחריך!". המפקד אחראי לכל הדרישות שתוארו עד כה, ועליו מוטלת החובה להעצים את הפרט והקבוצה, ולהפוך אותם לצוות מלוכד המתפקד באפקטיביות גבוהה. כדי לממש זאת מפקד צריך לנקוט סדרה של פעולות, ובעצם התנהגותו להגביר את השפעתו ולהעצים את מנהיגותו. כדי לעשות זאת, המפקד, כל מפקד, חייב בראש ובראשונה להיות שלם עם עצמו ובטוח בעצמו. לשם כך הוא חייב לפתח את עצמו, לצמצם את חולשותיו, לחזק את יתרונותיו ולתפקד מתוך שלמות, הזדהות עם המקצוע ולהיות בעל ביטחון עצמי.

מפקד שאינו שלם עם עצמו ועם תפקידו, שהוא חסר ביטחון או חש רגשי נחיתות, התנהגותו תשקף זאת, ותקרין על חייליו כבודדים ועל הקבוצה כולה. ולהפך – מפקד בשל ומקצועי שלם עם עצמו, המזדהה עם תפקידו ואוהב אותו, יקרין ביטחון, איזון וחוסן.

מכאן שנושא האמון מתחיל באמון החיילים במפקד בעצמו וממשיך לאמון של המפקד באנשיו ובמפקדיו.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz