ערכי

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

אדם ערכי מעורר הזדהות ויוצר אמון. יושר ואמת הם ערכים מרכזיים המקרינים באופן מהותי על הקבוצה. מפקד ישר מבסס אצל אנשיו את הידיעה שכושר השיפוט שלו מבוסס על שיקולים עניינים ומקצועיים בלבד, שהוא אינו נגוע בשיקולים זרים, ושרק המשימה, טובת הארגון וטובת חייליו לנגד עיניו.

כל יחידות הצבא נדרשות להפגין תוצאות, וכולן נמצאות בקצב פעילות מואץ ובלוח זמנים צפוף. דרישות גבוהות ולחץ מאפיינים את מרביתן. בתנאים כאלה נודעת חשיבות מיוחדת למפקד ערכי: הקצב והלחץ אינם משבשים את שיקול דעתו, והוא בעל איתנות פנימית אשר מאפשרת לו להבחין בין הנכון לשגוי, ובין הראוי לפסול. במצבי קרב ובמצבים של דילמות מוסריות יש למפקד ערכי חשיבות כפולה ומכופלת. הוא בעל חוסן פנימי המהווה עמוד שדרה ערכי וחישוק מוסרי לא רק לעצמו, אלא עבור הקבוצה כולה. כושר עמידתו ואיתנותו מזוהים בנקל והם מקרינים על כל היחידה.

מפקד מקצועי הוא מפקד מוסרי, משום שפעולה מקצועית מבטאת אחריות לחיי החיילים ומפקדי המשנה ואחריות למשימה. גם ההפך הוא נכון – מפקד מוסרי הוא מפקד מקצועי. מוסר וערכים הם שיקולים וקריטריונים במקצועיות המפקד, אשר מסייעים לו לקבל החלטה שקולה וראויה. ערכים אינם תנאי מספיק כדי להיות מפקד מקצועי, אבל הם תנאי הכרחי. כל מי ששולח חיילים למלחמה ומוביל אותם בקרב, חייב להיות אדם ערכי ומוסרי, ואדם כזה מעורר בקרב אנשיו אמון והנעה פנימית. זהו עקרון שנכון לכל המפקדים ולכל היחידות. אצל כולם יש דילמות ערכיות ובכולם צריך מפקד שישקול ויכריע באופן ערכי.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz