נגיש ומתעניין

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

ביטוי מובהק לאנושיות ולאמיתיות היא נגישות והתעניינות. מפקד חייב להיות נגיש לפקודיו – חיילים ומפקדי־משנה כאחד. נגישות אינה מתבטאת רק ביכולת הטכנית להיפגש עם המפקד, ובוודאי שלא ברמת הזמינות בטלפון ובווטסאפ. נגישות היא הנכונות לדבר לעומק, והרצינות והכנות שבה המפקד מקשיב. מפקד נגיש הוא מפקד קשוב, המאזין מתוך הזדהות ומקיים דיאלוג אמת. מפקדי־משנה וחיילים מזהים בנקל האם מפקדם מקשיב ממקום עמוק ואותנטי, ומתוך רצון אמיתי ללמוד, להתמודד עם הסוגיה ולקדם פתרון. מפקד־מקשיב לא רק שאינו חייב להסכים עם דברי פקודו, אלא שלא פעם צריך להעיר לו, להציג לו פרשנות אחרת למציאות ולתבוע ממנו שינוי, אך לעולם השיחה צריכה להיות כנה ואותנטית. ההפך מכך היא גישה מכנית וקרה, שנותנת לחייל או למפקד־המשנה תחושה של מימוש חובה נוהלית בלבד.

נגישות פיקודית היא ביטוי מובהק ליחס אישי ולהכרה באדם, אשר מעצימה את החיבור ואת הרתימה שבין מפקד לפקודיו, ובאותה הזדמנות מספקת למפקד תועלת רבה. בעבורו זהו מקור ידע למתרחש אצל האנשים וביחידה, הזדמנות ללמוד ואמצעי להשפיע. שיח עמוק על סוגיות אישיות, מקצועיות, חברתיות וערכיות, שמתפתח דווקא מתוך בקשה של הפרט או הקבוצה, מהווה מנוף להגברת האמון, המחויבות והשייכות. הקשבה ונגישות מעידות על אנושיות המפקד ועל היותו אדם שדואג לפקודיו. דאגה לפרט אינה תנאי מספיק למנהיגות, אבל היא כאמור תנאי הכרחי.

מפקד אנושי הוא מפקד מתעניין, שעושה זאת מתוך דאגה הנובעת מאחריותו הפיקודית. כפועל יוצא מכך הוא מתעניין באופן יזום: מתעניין עם מפקד מחלקה או ראש מדור מהו הלך הרוח בקרב הקבוצה, וכיצד הוא מתקדם באופן אישי. הוא מתעניין כיצד מתקדם נוהל הקרב לפעילות המבצעית, כיצד מתפתח המיזם, והיכן נדרש סיוע. מפקד מתעניין אצל חייל או מפקד־משנה מה קורה עם "אותו עניין" בבית, כיצד מתנהל תהליך הכניסה לתפקיד, ומהי התחושה בסיום סדרה, השתלמות או סיום תקופה. המפקד מתעניין לא רק בתוצרים ובתפוקות אלא גם בחוויה של אנשיו – במה הם מתקשים ומדוע. זוהי חלק מהחניכה שמעניק מפקד לפקודיו.

מפקד שמתעניין באופן אותנטי, קשוב, מקדיש זמן ומפתח שיחה, יוכל לפעול בתכליתיות ובענייניות מול הצרכים העולים משיחות אלה, וייתן לפקודיו תחושת הכרה, השפעה ושייכות.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz