מקצועי

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

עסקתי במקצועיות מנקודת מבטם של הפרט והקבוצה, אך מקצועיות היא תנאי הכרחי לפיקוד ולמנהיגות אפקטיביים. צה"ל מפקיד בידי מפקדיו חיילים ומפקדי־משנה בהתבסס על מקצועיותם ועל יכולתם לנתח מצב, לקבל החלטות ולבצע. ליכולתו המקצועית של מפקד יש השפעה עצומה על תחושת הביטחון והמסוגלות של הקבוצה, על האמון שחייליו מפתחים כלפיו, וכפועל יוצא על רמת הביטחון שלהם ביחידה וב"מערכת". יתרה מזאת, חיילים ומפקדי־משנה מצפים מהמנהיג לקבלת החלטות שקולה, המבוססת על רמה מקצועית גבוהה ועל ידע נרחב. הם מצפים לכושר ניתוח מעמיק ולקבלת החלטות אחראית. אצל חיילים ומפקדי־משנה ביחידות קרביות יש לכך השלכות ישירות על ביטחונם האישי, אך למעשה לכל המפקדים בכל יחידות צה"ל יש אחריות לשמירה על ביטחונם של פְּקודיהם. חיילים מוכנים להילחם ואף להקריב את חייהם, אבל הם חייבים לדעת שהפעולות שהם מבצעים הן פרי שיקול דעת שנעשה מתוך עומק מקצועי. במובן הזה מפקד מקצועי הוא מפקד מוסרי. הוא מחליט על בסיס מקצועי, וכפועל יוצא מכך נוסך אמון בקרב פְּקודיו.

כל קבוצה הופכת ליותר ויותר מקצועית, מגובשת ובעלת גאוות יחידה, ככל שהיא ממוקדת במקצוע. המקצוע הוא הגורם המרכזי לגאוות יחידה, וגאוות יחידה מעצימה את המשמעות, השייכות ואת המוטיבציה. המפתח למנהיגות אפקטיבית ולמימוש יעדי הקבוצה טמון בעיסוק קבוע ואינטנסיבי במקצוע. מיקוד במקצוע באמצעות שיעורים, תרגילים, אימונים ותחקירים, הוא המפתח לגיבוש הקבוצה ולהעצמת זהותה וגאוותה המקצועיות. מפקד שקובע, למשל, משטר דיונים ותרגול קבוע של תוכניות אופרטיביות, ומנהל אותם כשיח מבצעי מעמיק – מקדם את מקצועיות היחידה, מוכנותה ואת זהותה המקצועית, דבר שמגביר את ההנעה הפנימית.

ככל שעולה רמת הבכירות של המפקדים, הם נדרשים להרחיב את ידיעותיהם אודות המקצוע הצבאי. המקצוע הצבאי הוא אינטלקטואלי ומעשי כאחד. הוא מקפל בתוכו תו"ל ותרגולות לצד היסטוריה והיסטוריה צבאית, טקטיקה ואסטרטגיה, ניהול ופסיכולוגיה, לוגיסטיקה וטכנולוגיה, כושר חשיבה וכושר קבלת החלטות, פיקוד ושליטה, מנהיגות ועוד. זהו מקצוע המשלב בין עבר לעתיד, בין תורה נוכחית לתפיסה עתידית. הוא מורכב מתחומים ומרבדים רבים היוצרים שילובים מורכבים, ולעולם לא חוזר על עצמו אותו מקרה באותן הנסיבות. לכן הוא מקצוע מורכב, המחייב לימוד מעמיק שלעולם אינו מסתיים.

ככל שהמפקדים יהיו מקצועיים יותר, כך יגבר ביטחונם העצמי, ויתחזקו אישיותם ומנהיגותם. מפקד מחלקה, חובל או טייס, מ"פ, מסו"לית או קצינת קשר, אשר יהיו טעונים בידע מקצועי רחב ועמוק, יקנו לעצמם כושר מנהיגות ועמידה יציבה ומבוססת מול אנשיהם. מנהיגות היונקת משורשים מקצועיים עמוקים מורגשת ונוכחת על ידי הפְּקודים, והיא נוסכת אמון וביטחון במפקד.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz