מפקדים מפתחים מפקדים

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

בשיחה שקיימתי עם כמה מפקדי פלוגות בטירונות באחד מבסיסי האימון החטיבתיים, ביקשתי מהם להצביע מהו הדבר החשוב ביותר מבחינתם כמ"פים בשלב זה של ההכשרה. התשובות נעו מהקפדה על משמעת ויסודות המקצוע, ועד לטיפוח רוח הלחימה. כל התשובות היו נכונות, אך אני כיוונתי לעניין אחר, חשוב יותר לתפיסתי: "משימתכם המרכזית כרגע היא פיתוח וטיפוח מפקדי המשנה בפלוגה: מפקדי כיתות, סמלי מחלקות ומפקדי המחלקות. הם אלה שבאים במגע קבוע עם החיילים, הם אלה שמלמדים אותם, חונכים אותם ומהווים עבורם דוגמה. למדו וטפחו את מפקדי המשנה, וכך תשיגו את ההשפעה הגדולה ביותר על הערכים והיסודות המקצועיים שאתם מבקשים להטמיע, ועל העיצוב באימון ובניית החיילים והמחלקות".

מפקדים נוטים להשקיע מאמץ וזמן רב בהכשרת החיילים, בעוד ש"האמצעי" המרכזי להכשרה, מפקדי המשנה, שהם גם חלק מרכזי מיכולת התפקוד וכושר הביצוע של היחידה – מקבלים תשומת לב פחותה. אין די בהכנה חד־פעמית של המפקדים, ואין להסתפק בדיון מקצועי או בהשתלמות אחת לזמן־מה. מפקדי המשנה משולים ל"כליו של הפסל"; מפקד היחידה אוחז בפטיש ובמפסלת ומעצב בעזרתם את הפלוגה, שהיא "הפסל הנחצב מתוך גוש האבן". מפסלת שאינה מושחזת ופטיש שהידית שלו אינה קבועה היטב בראש הברזל, יקשו מאוד את מלאכת הפיסול. מפקדי הכיתות ומפקדי המחלקות ודאי אינם "כלים", אבל הם חלק מרכזי בשרשרת הפיקוד שמעצבת את היחידה. כך בסוללה, בספינה או בפלוגה, וכאלה הם מפקדי המשנה בכל הזרועות והיחידות.

דווקא על רקע גילם הצעיר של מפקדי המשנה בצה"ל, הכרחי לקיים עבורם תוכנית לימוד והכשרה קבועה ורציפה. קיום תוכנית שיטתית (כל שבוע־שבועיים) להכשרה בסוגיות מקצועיות ומנהיגותיות לא רק שתקנה להם ידע, אלא גם תגדיל את ביטחונם העצמי וכושר עמידתם מול החיילים. פיתוח מנהיגות ותרגול שיטתי של סיטואציות ומצבי פיקוד יחזקו את כושר הפיקוד שלהם ואת ביטחונם העצמי. כך יהפכו מפקדי המשנה למתווכים הטובים ביותר של מקצועיות היחידה וערכיה, יהיו לשגרירים אפקטיביים ומחויבים, ומעל הכול, מעצם היותם בעלי השפעה מכרעת על תפקוד היחידה, יהפכו בעצמם לחוד חנית מושחז ומקצועי שמוביל את המשימות בהצלחה. מפקדים חייבים לעסוק באופן נמרץ ושיטתי בטיפוח מפקדי המשנה שלהם, וצריכים לראות בהם "מחלקה" בפני עצמה, שחובתם להכשיר ולהעצים.

עקרונות היישום פשוטים: למדו אותם (באמצעות שיעורים ותרגילים), תנו להם משימות, אפשרו להם עצמאות, תנו להם מקום להשפעה ויצירה, תנו להם לתכנן פעילות מבצעית או אימון בכוחות עצמם, שלחו אותם לשטח עם אנשיהם למספר ימים ברציפות, הטילו עליהם משימות שיתמודדו עימן בכוחות עצמם, תנו להם להוביל משימות ביחידה, ותנו להם לתפוס פיקוד בתרגילים (גם במקומכם כמפקדים). תנו להם משוב, קראו להם לשיחת חניכה, הציבו איתם יעדים משותפים, ויותר מכול – ראו בכך משימתכם. זה יפתח אותם, יעצים אותם, יגביר הנעה פנימית, יחזק את הקשר בינם לבינכם, מפקדיהם, ויגביר את המחויבות שלהם כלפיכם.

יש מתח בין חניכה ובין עצמאות, בין חופש פעולה לבטיחות, בין לימוד מניסיונם של אחרים ובין רכישת ניסיון בכוחות עצמאיים. זהו מתח שצריך לנהל, ואיזון שכל מפקד צריך לקבוע בהתאם לסיטואציה: סוג המבצע או הפעילות, השלב בהכשרה, בשלות האנשים, דמות המפקד הכפוף ועוד שורה ארוכה של שיקולים.

תנו להם עצמאות, ותנו להם לטעות.

פיתוח מפקדי המשנה חיוני לא רק בגלל השפעתם על החיילים ועל תפקוד היחידה, אלא גם בגלל ההשפעה שיש לכך עליהם. טיפוחם תורם להעצמה אישית, לתחושת השפעה והשתפרות, המובילות בתורן לתחושת משמעות, ומסייעות ליצירת ההנעה הפנימית שגם הם זקוקים לה.

טיפוח מפקדים הכרחי לתפקוד אפקטיבי של היחידה, הכרחי להעצמת המפקדים וחיוני לטיפוח דור המפקדים הבא.

לפתח מפקדים זו משימה בפני עצמה!

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz