מעז ונכון לטעות

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

כל העקרונות שתוארו עד כה מכוונים להעצמת הפרט, לגיבוש הקבוצה והעצמתה ולשיפור יכולתה לתפקד ביעילות. לא ניתן להפריז בחשיבות העקרונות, ולכולם השפעה מהותית על הביטחון שנוסך המפקד בפקודיו, על מידת האמון שהם רוחשים לו ועל ההערכה שהם מפתחים כלפיו. הערכה, אמון וביטחון במפקד הם תכונות יסוד שללא נוכחותן אי אפשר להנהיג, אך מעבר לכל מה שתואר עד כה, חיוני להתעכב על תכונות מנהיגות נוספות שתרומתן לאפקטיביות המנהיג גדולה, ויש להן השפעה רבה על חברי הקבוצה ועל עוצמת תחושת ה"אחריך" שמתפתחת אצלם.

מפקד ומנהיג חייב להיות נועז, בשדה הקרב ובעניינים שבשגרה. זו תכונה המשליכה על תחומים רבים: יוזמה, מימוש תחבולה, ניצול הזדמנויות, פריצת דרך וחדשנות. אך יש לנועזות גם השפעה ישירה על הנעת הקבוצה. מפקד שאינו מעז הוא מפקד חששן ומכווץ, דבר המקרין על היחידה שעליה הוא מפקד. כאשר מפקד מצמצם את מרחב הפעולה שלו עצמו, גם אנשיו מצטמצמים איתו – נצמדים למוכר ולידוע, לסף התחתון של הביצוע.

מפקד נועז לוקח סיכונים ועשוי לטעות, והוא צריך ללמד את עצמו ואת אנשיו שיש בטעויות ובחוסר הצלחה פוטנציאל גדול ללימוד ושיפור. תרגיל "לא טוב" הוא תרגיל טוב במובן זה שהוא חושף פערים וניתן להפיק ממנו לקחים רבים. בניית תרגיל קשה, הצבת רף דרישות גבוה, קביעת יעדים מבצעיים, מנהלתיים או טכנולוגיים גבוהים דורשים תעוזה, ולצד זאת נכונות לטעות, לא לעמוד ביעדים כמתוכנן, יכולת למידה, שיפור ותיקון.

"גובה האדם כגובה האתגר" אמר יצחק טבנקין (ח"כ, ומאבות התנועה הקיבוצית). לנסות לפתח תרגולת או שיטת לחימה חדשה, להעז לצמצם את זמני ייצור המטרות, לצמצם את זמני סגירת המעגלים או לגבש תפיסה מקורית, כרוכים בהצבת אתגר ובנכונות לחוות קשיים וכישלון. קשה לעלות על הדעת הישגים משמעותיים ללא נכונות להסתכן וללא העזה. אלה ואלה הם המפתח להצלחה, והם מקרינים על היחידה כולה.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz