מסביר ומפרש

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

במהלך מבצע "חומת מגן", עם סיום כיבוש הקסבה של שכם, החלטתי כמח"ט לעבור בין כל הפלוגות שלחמו בקרב, להביע הערכה על תפקודן ולתאר להן את המצב הנוכחי והשלכותיו. אחת הפלוגות הראשונות שהגעתי אליה הייתה פלוגה שלחמה בהצלחה גדולה, הרגה מחבלים רבים והפגינה רמה מקצועית גבוהה. פגשתי את הפלוגה כאשר היא מכונסת בחדר גדול בתוך בית פלסטיני בתהליכי בנייה. מרגע שנכנסתי והתחלתי לדבר ראיתי שהחיילים "כבויים". הם אומנם היו עייפים אחרי שלושה ימי לחימה רצופים, ובכל זאת יכולתי לזהות מבעד למבטם סוג של אדישות. אחרי מספר דקות עצרתי את השיחה ולקחתי את מפקד הפלוגה אל מחוץ לחדר. "דיברת עם הפלוגה לאחר סיום הלחימה?", שאלתי. "הסברת להם מה הייתה השפעתם על הקרב?". "לא הספקתי", ענה לי המ"פ, המצטיין יש לומר. "הבנתי", אמרתי לו, "בוא נחזור לחדר". חזרנו והתחלתי את השיחה מחדש: הסברתי לחיילים בראייה כוללת מה הם עשו, כיצד השפיעה והשליכה לחימת הפלוגה על הקרב החטיבתי, ועד כמה משמעותית הייתה תרומתם. כמו צמח קמל שמושקה במים החיילים הזדקפו, עיניהם נאורו, וברק וגאווה החליפו את העייפות.

 

הסבר יוצר משמעות, ומשמעות יוצרת מוטיבציה. רתימה, שדיברתי עליה רבות, נוצרת על ידי הזדהות. הזדהות היא תחושה פנימית הנוצרת על בסיס הבנה ורגש, ושני אלה מתהווים באמצעות הסבר ושכנוע.

המציאות מורכבת, חלקה לא מוכר ו"חשוך", וחלקים אחרים אינם "מוארים" דיים. המציאות לעולם משולה לפיל שאנשים שונים מצדדיו השונים ממששים אותו כשעיניהם קשורות. מפקדים וחיילים בכל הרמות פועלים בסביבה מורכבת, עמוסה בעובדות, נתונים ושיקולים, שרבים מהם נסתרים או שקיים לגביהם מידע חלקי בלבד. הם "ממששים את המציאות" עם עיניים קשורות או בתאורה עמומה, וכפועל יוצא מכך מתעוררות שאלות, תהיות וחוסר הבנה. מכאן קצרה הדרך לבלבול, לעמימות ולאכזבה, המובילים לחוסר הזדהות ופגיעה במוטיבציה.

מפקדים צריכים להסיר את כיסוי העיניים מעל עיני החיילים ומפקדי המשנה, להאיר את המציאות ולהסביר את "הפיל". כשמתארים לאנשים את המציאות בשפה שווה לכל נפש, וכשחושפים אותם לעובדות ולשיקולים שמאחורי ההחלטות – הם מבינים. אחד הדברים הבסיסיים ביותר שאדם זקוק לו הוא לדעת ולהבין. לדעת מה קורה, מה השתנה, מה מתרחש ומה מתפתח.

להסביר פירושו לחבר חיילים ומפקדים למציאות, לספק להם פשר והקשר החיוניים לתפקודם: מדוע יצאנו למבצע, מדוע לא יצאנו, מה קורה אצל האויב, מה קורה ביחידה, מדוע פעלנו כך ולא אחרת, מדוע חוזרים על האימון פעם נוספת, מדוע נקבע הנוהל החדש ומה היו השיקולים בשינוי הנהלים, מדוע נקבעו כך הוראות הפתיחה באש, מה השיקולים לכך, מה קורה בצבא, איך תושפע מכך היחידה שלנו, ומהו סדר העדיפויות ביחידה? הדרישה למשמעת, למשל, חוצה את כל הרמות, ורבים מנהליה מחייבים הסבר ונימוק. יתרה מזאת, אין לנו עניין בצייתנות עיוורת, ואנו רוצים לקיים משמעת המבטאת מילוי פקודות מתוך הקשבה, הבנה ושיקול דעת. כדי להגיע לרמת הבנה גבוהה ומשותפת לחברי הקבוצה, המפקד מחויב לתת הסברים רבים בהקשרים שונים ומגוונים, לנתח אירועים וסיטואציות ועוד. כך, ילמדו הפְּקודים את המקצוע, את הנורמות, את השיקולים להחלטות, את הלך המחשבה של המפקד, את שיטות העבודה שלו ואת דרך קבלת ההחלטות, ויוכל להתפתח אמון בין הפְּקודים למפקד וליחידה.

תנאי להסבר אפקטיבי הוא בראש ובראשונה שהמפקד יהיה ברור לעצמו, ושנימוקיו לעצמו יהיו מובנים והגיוניים. לידל הארט, שכבר הזכרתי, מחה נגד דמות המפקד של "'הגבר החזק והשותק', שבדרך כלל הוא שותק משום שהערפל שבמוחו רב כל כך עד שהוא חושש להסתכן בוויכוח הגיוני". ("מחשבות על המלחמה", עמ' 167)

עניין אחד הוא להבין, עניין אחר הוא לדעת להסביר. מפקד צריך לדעת לתווך לאנשיו סוגיות מורכבות, לפשט נושאים מורכבים ולהנגיש אותם לחייליו ולמפקדי המשנה בשפה ובאופן המתאימים להם. הסבר מנומק, בהיר, המותאם לשפתו של קהל היעד הוא כושר פיקודי מן המעלה הראשונה שכל מפקד חייב להחזיק בו, ולפתח אותו עם השנים. ההסבר חייב להיות חד ומדויק, ואם נדרש בסופו לתת הנחיות – הן צריכות להיות מובנות ובהירות. מסרים עמומים והנחיות שאינן מושחזות ישאירו את המחלקה ב"ח" בסיום המסדר, כאשר הם שואלים את עצמם למה הוא התכוון, וישאירו קבוצה של קצינים בחדר הדיונים עם אותה שאלה בדיוק, כאשר כל אחד מפרש את דברי המפקד באופן שונה.

במלחמת יום הכיפורים היה אורי אור, לימים אלוף בצה"ל, מפקד חטיבת שריון במילואים 679. ביום הלחימה הראשון שבו השתתפה החטיבה, ב־7 באוקטובר, היא ספגה אבדות רבות. המצב הקשה, המהומה וחוסר הוודאות גרמו לו, כפי שהוא מעיד, לומר לעצמו "קום ודבר עם האנשים". אור הבין את המשמעות שעליו לספק: "התבוננתי בהם והם בי. הרגשתי שהם סומכים עליי ומוכנים ללכת אחריי [...] סיפרתי להם מה עשינו כל היום. לא הסתרתי דבר, סיפרתי על הנפגעים שעליהם ידעתי... הדגשתי עד היכן הגיעו הסורים, ומהיכן הוצאנו אותם". אבל מעל לכול אור הסביר להם את ההשלכות שעלולות להיות לכישלון: "ברורה לכם המשמעות של הצלחה סורית – הדרך לראש פינה תהיה פתוחה". [18] חטיבה 679 לחמה בעוז, לקחה חלק מרכזי בבלימת ההתקפה הסורית על מחנה נפח, והייתה לה השפעה מכרעת על הגנת מרכז רמת הגולן ובלחימה במובלעת הסורית.

מפקד־מסביר יוצר לאנשיו עדשות, שדרכן הם מביטים בעולם ומפרשים אותו. אם ירכיב לאנשיו משקפיים אפורים – העולם בעבורם הוא אפור. אם לא ירכיב להם עדשות – כל אחד יראה את המציאות באופן שונה. אם ירכיב להם עדשות בהירות – יראו צלול ורחוק. הסבר יוצר הבנה ומגביר את ההזדהות אצל הפרט, ולא פחות חשוב מכך יוצר תודעת מציאות משותפת בקרב הקבוצה. תודעה משותפת היא הבסיס לעבודת צוות מתואמת ולתפקוד יעיל של היחידה. מסרים עמומים והנחיות לא ברורות הם אחד הגורמים שמעכבים תפקוד בכלל, ועבודת צוות בפרט.

העדשות החדשות שיש בכוחו של המפקד לייצר לפְקודיו, יכולות לתת פרשנות חדשה למציאות. ההמשגה החדשה, המסגור החדש של המציאות, יכולה לשנות את נקודת המבט ואת אופן החשיבה דרמטית. לאופן שבו אנו מפרשים את המציאות יש השפעה ישירה ומידית על הדרך שנבחר להתנהג במציאות. רא"ל בדימוס אמנון ליפקין־שחק היה זה שהבין שיש לחשוב על חזבאללה כארגון גרילה, ולא כהתארגנויות מקומיות של מחבלים. בהתאם לכך הטמיע המושג לחימה נגד גרילה, ייסד את יחידת "אגוז" שנועדה להוביל את התחום, והקים בית ספר ללוחמה בגרילה שבו למדו ותרגלו את שיטות הלחימה המתאימות. באופן שונה אך דומה הקביעה וההמשגה שנגיף קורונה הוא משהו אחר ממה שהכרנו קודם במציאות, בדרך שאי אפשר להשוותו למחלה אחרת או לתופעה אחרת ולכן הוא דורש התארגנות מסדר אחר, הייתה חשובה ליכולת להנחיל בכל צה"ל התנהגות שהתאימה למניעת התפרצות המגפה. כדי שחיילים יהיו מוכנים לשמור על כללי הריחוק הפיזי, הם היו חייבים להבין תחילה את המשמעות של הקורונה. שינוי אופן החשיבה והמשגה מעודכנת יוצרים שינוי של ממש במציאות.

כאשר אנשים רואים את המצב נכוחה, מודעים לשיקולים, יודעים ומבינים – הם מתפקדים טוב יותר. להבין פירושו פעמים רבות לקבל ולהזדהות, ובמקרים אחרים להבין גם אם לא בהכרח לקבל. בשני המקרים התוצאה משפרת את ההזדהות ואת התפקוד. בין אם חייל או מפקד מבין ומקבל את הניתוח ואת הנימוקים, ובין אם הוא שמע את ההסבר ולא השתכנע, מראש מתקבלת אצלו תחושת הכרה ותשומת לב. חשוב לא פחות, נוצרת אצלו בצדק תחושה שיש מחשבה והיגיון מאחורי הדברים, ההפך משרירות וממקריות. מפקד שלא מסביר לאנשיו באופן קבוע ושיטתי לא רק חוטא לתפקידו, אלא שהוא מחמיץ כלי מנהיגותי ממדרגה ראשונה.

חשיבותו של ההסבר רבה. ראיתי בחיי אין־ספור מפקדים, רבים מהם טובים, אבל אם הייתי צריך לסמן החמצה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם הרי שהסברים חסרים, שטחיים או לא מספקים הייתה אחת מהן. לא רק שיש בכך טעות מנהיגותית, זהו אפילו עניין של חוסר רגישות כלפי החיילים ומפקדי המשנה. מפקד צריך לרצות בכל מאודו שפקודיו ידעו ויבינו. מפקד אשר מסביר מה מתרחש במדינה, בצה"ל, בזרוע וביחידה, מייצר לפקודיו הֶקשר. מפקד המתאר ומסביר אירועים מבצעיים, נורמטיביים או בטיחותיים, גם מלמד וגם מחבר את אנשיו למתרחש. מפקד המסביר סוגיות שעל הפרק, יוצר בהירות, נוקט עמדה ערכית, ולא משאיר עמימות או מקום לפרשנות מוטעית.

מפקד שרוצה להנהיג שינוי חייב על אחת כמה וכמה להשקיע זמן בהסבר ובפרשנות. ראשיתו של כל שינוי טמונה בהבהרת המצב הקיים, בהצבעה על הפערים הקיימים וב"שרטוט" המצב הרצוי. כל אלה מצריכים הסבר ורתימה: מניין נובעת הדרישה לשינוי, מהן הבעיות בשיטה הקיימת, ובמה תועיל השיטה החדשה.

הסבר וכושר שכנוע נחוצים בכל זמן ובכל נושא, אבל הם תנאי הכרחי בכל פעם שנדרש שינוי ניכר בפעילות היחידה או בנהליה, ובמקרים שבהם החיילים או מפקדי המשנה חושבים ההפך מהמפקד או מסגל הפיקוד. זהו אתגר מנהיגותי בסיסי, שהדרך הטובה והנכונה ביותר להתמודד איתו היא בעזרת נימוקים משכנעים. מפקד חייב להסביר, לנמק ולשכנע, בשיחה קבוצתית ובשיחות אישיות, באופן מתוכנן או ספונטני, פעם ועוד פעם.

"מפקד־מסביר":

לומד את העובדות והשיקולים שמאחורי ההחלטות (פעמים רבות מפקדים חסרים את הידע בעצמם);

מציג לאנשיו את העובדות (באמצעות שיחות, הפצה של תוכן כתוב או דיגיטלי);

מציג את העובדות וההקשר באמצעות מפקדי המשנה;

מספר נכון את "הסיפור": השתלשלות כרונולוגית, הקשר והשיקולים הרחבים;

משאיר מקום לשאלות ומתמודד איתן;

מוודא שההסבר הובן והמסר נטמע (בשיחה קבוצתית, בשיחות אישיות).

מפקד־מסביר אינו בגדר "עיקרון רצוי", אלא הכרֵחַ המבטא מנהיגות. אסור למפקדים שלא לממש אותו.

בעידן הנוכחי, מפקד שאינו מסביר, מגלה במהרה שהטלפון החכם מסביר במקומו. בעת הנוכחית, מפקד מתמודד גם עם אתרי האינטרנט, הקבוצות והפורומים ברשת, ואסור לו להפקיד את תודעת החיילים בידי המרחב הרשתי, שלא אחת הוא מתגלה כפרוע, שטחי, פשטני וזועם. מפקד בעל שיעור קומה לומד את העובדות, מכין לעצמו את נושא השיחה והנימוקים, מתייצב נכוחה מול אנשיו, ומתאר להם את הסוגיה באופן מבוסס, מנומק, הוגן ואסרטיבי.

באופן דומה, מפקדים חייבים לעסוק בניתוח, בהסבר ובפרשנות של סוגיות ערכיות. אסור למפקדים לעקוף או להימנע מעיסוק בערכים. צה"ל הוא צבא ממלכתי שאינו עוסק בסוגיות פוליטיות, או בסוגיות חברתיות שנויות במחלוקת שאינן קשורות לתפקוד הצבא ולערכיו. מנגד, חובה על כל המפקדים לעסוק בכל סוגיה מקצועית, ערכית וחברתית שיש לה קשר ישיר לתפקוד היחידה והצבא. היותו של צה"ל מוסד ותופעה מרכזית כל כך במדינת ישראל, הופך אותו לזירה שמתנקזות אליה לא פעם סוגיות מהותיות, ואלה נמצאות ועומדות לפתחו של המפקד.

נושאים כגון עיתוי הפעלת כוח צבאי ולחלופין ריסונו, נסיבות להפעלת נשק ונסיבות לנצור אותו, מניעת מעורבות גורמי חוץ בצה"ל, שירות משותף לגברים ולנשים, יחסי חילוניים־דתיים בצבא ועוד – הם נושאים שחובה לדון בהם, לפתח אותם ולנקוט כלפיהם עמדה חדה וברורה. יש לצה"ל מדיניות ברורה בכל הנושאים הללו, ויש להסביר אותה ולנמק אותה לפקודינו. לא אחת ממהרים מפקדים למתוח את המושג "סוגיה פוליטית" או "סוגיה חברתית רגישה" יתר על המידה, ולתייג נושאים צבאיים וערכיים כנושאים פוליטיים ולהימנע מלדבר עליהם. כל מה שקשור באופן ישיר לתפקוד הצבא ולערכיו אינו פוליטי. עקיפת הנושאים הללו והימנעות בעיסוקם הן בבחינת הטמנת הראש בחול, או במילים אחרות מנהיגות חלשה ומתחמקת.

השירות הצבאי ונקודות המבט השונות בין מפקדים לחיילים ובין מפקדים ברמות בכירות לרמות זוטרות, מְזַמן שלל נושאים המחייבים הסבר ופרשנות. מפקד שמסביר לפְקודיו את המציאות, את הנסיבות ואת ההחלטות, הוא מפקד שמבין ומיישם את העיקרון הפשוט: הסבר הופך את החייל ליודע, מַכיר ומבין. חייל כזה מרגיש שמתייחסים אליו ומכבדים אותו, וכפועל יוצא גוברת אצלו המוטיבציה וההזדהות עם מפקדו ועם היחידה.

"מפקד־מסביר" הוא אינו בחירה או אפשרות, אלא חובה המבטאת מנהיגות שמבוססת על יצירת משמעות ואמון. מפקד צריך "לעבוד" בהסברה כל הזמן, יום אחר יום, באופן קבוע ושיטתי. "מפקד־מסביר" הוא מפקד הדואג לידיעה, לתודעה ולתחושה של פְּקודיו, ובמילים אחרות "מפקד הדואג לאנשיו". מפקד־מסביר הוא מפקד המגלה הכרה ורגישות לאנשיו, ומבין שחשוב שיפעלו מתוך הזדהות והנעה פנימית.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz