מחלוקות וההתמודדות הפיקודית עימן

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

הן חברי הצוות והן המפקדים צריכים לעסוק בפתרון מחלוקות. מחלוקות בצוות או ביחידה הן דבר טבעי, חלק מסדרי עולם, אך מחייבות טיפול ושיכוך. מחלוקות יכולות להיות גלויות ונוכחות מעל פני השטח, ויכולות להתקיים מתחת לפני השטח. לעיתים תופעה קבוצתית מסוימת יכולה להעיד על קיומה של מחלוקת סמויה, אשר מעסיקה את חברי הקבוצה אך אינה מדוברת בגלוי ובפתיחות, ולפעמים המחלוקת מדוברת, אך מסתירה נושא עמוק יותר המעורר את המתחים. אלה ואלה פוגעות בתפקוד הצוות או היחידה. מפקדים צריכים לחוש מה קורה ביחידתם באופן קבוע ומקרוב, לזהות מתחים ומחלוקות ולפתור אותם בעצמם, או לתבוע זאת מחברי הקבוצה.

טיפול במחלוקות הוא דרישה טבעית לכאורה, אך הניסיון מלמד שלא פעם חברי הצוות ומפקדים, בכל הרמות, בוחרים לעצום עין או לטפל במתיחות רק למראית עין. מפקד יכול להחליט באופן מכוון שלא להתערב, ולנהוג בגישה של "יתמודדו ויפתרו את הבעיה בכוחות עצמם". זהו נימוק ראוי, אך אם הסיבה לאי ההתערבות היא חשש וחוסר ביטחון או הימנעות – הדבר עלול לפגוע בתפקוד הקבוצה ובביצועיה. אין להתעלם ממתחים שמתפתחים בקבוצה או בארגון, אין לעקוף בעיות ואתגרים, ואסור להניח למציאות "להסתדר מעצמה". מפקדים שחסרים את עמוד השדרה הראוי, ואינם מתמודדים עם הפער ההולך ונפער בין פקודיהם או בין יחידות בארגון – לא רק פוגעים ביחידה, אלא גם פוגעים במעמדם בעיני פקודיהם.

חברי הצוות צריכים ללמוד להתמודד עם מחלוקות, לפתור אותן או להכיל אותן, ועל מפקד הקבוצה ללמד אותם כיצד לעשות זאת. תפקידו ללמדם כיצד להתמודד עם מצבי מתיחות, והוא עצמו צריך להיות מעורב בתהליך בשני אופנים אפשריים: מאחורי הקלעים תוך יצירת התנאים הנחוצים ליישוב המחלוקת, או להתייצב בעצמו מול האתגר והקבוצה ולהוביל אותם אל הפתרון.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz