לויאליות

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

אם משמעת היא שמן על גלגלי המערכת הצבאית, לויאליות היא אחד מאמצעי החיבור של גלגליה, והיעדרה יכול להיות אחת הסיבות לפירוקה. כל מפקד נמצא תמיד בו בזמן בשני עולמות: הוא מפקד על יחידתו ונאמן לה ולאנשיה, ובה בעת הוא נמצא בקבוצת הפיקוד של הדרג הממונה וצריך לייצג את הנחיותיה, החלטותיה ורוחה. מפקד צריך לייצג את שני העולמות ולהפגין נאמנות לשניהם. מפקד המחלקה צריך להסביר ולנמק את החלטתו של מפקד הפלוגה, גם אם אינו מזדהה עימה באופן מלא או חלקי. הוא לא חייב להזדהות עם השיקולים, אך חייב להבין אותם ולייצגם כלפי אנשיו. זוהי חלק מהמחויבות שלו כלפי מפקדו, כלפי המערכת וכלפי התפקיד שהוא נושא. זוהי דוגמה נוספת לחשיבותה של התקשורת בין מפקדים ועוצמתה בארגונים. אפשר שלא להסכים עם ההחלטה, אך חובה להבין את נימוקיה בעזרת הסבר מפורט והגיוני, וכך להקל את מלאכת התיווך לפקודים. באופן מקביל, מפקד צריך לדעת לייצג את אנשיו אצל מפקדו. עליו לשקף את הקשיים, הצרכים והאילוצים, ועליו מוטלת האחריות להמליץ כיצד לשלב בין צורכי היחידה לצורכיהם.

אפשריים מצבים שבהם מפקד יבחר לחשוף לחייליו את עמדתו המנוגדת להחלטה. זהו מצב חריג המחייב שיקול דעת מעמיק באשר לנכונות המעשה, עיתויו ואופן ביצועו, ויש חשיבות עצומה לאופן שבו המפקד יעשה זאת. אם דבריו מלווים בהסבר מנומק של השיקולים, אם הוא מבטא את הבנתם, עומקם והלגיטימיות שלהם, ואם הוא משדר כבוד, לויאליות והערכה כלפי מי שקיבל את ההחלטה, אזי מדובר במעשה לגיטימי. במקרה כזה גם יהיה נבון מצידו וגם חיוני לעדכן את מפקדו במעשה ואף להתייעץ עימו מראש. כל דבר שהוא פחות ממה שתיארתי הוא בבחינת פגיעה בלויאליות, שבמוקדם או במאוחר תחזור אל המפקד כבומרנג שפוגע במנהיגותו וביחידתו. כמו התנהגויות אחרות, חברי הקבוצה לומדים ממפקדם ומחקים אותו. מפקד לויאלי יגלה שאנשיו נאמנים לו ולעצמם, ואילו מפקד שבוגד בעקרון הלויאליות יגלה במהרה שאנשיו לא לויאלים כלפיו וכלפי חבריהם.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz