"יושב ראש", "מנכ"ל" או מפקד

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

רוב המפקדים משוכנעים באופן עמוק ואותנטי שהם מפקדים "בכוח מלא" על יחידתם. האמת מלמדת שנוסף על כל ההבדלים בין מפקדים וסגנונותיהם, יש חלוקה נוספת שמתגלה בין מפקדים: "המפקד־יושב הראש" ו"המפקד־המנכ"ל". בארגונים אזרחיים יש הבדל מהותי בין יושב ראש הארגון ובין המנכ"ל. הראשון מתווה מדיניות, מעורב בעיקר בהחלטות הקובעות, וכמעט שאינו מתעסק בתפעול הארגון, שזהו חלק מהותי מתפקידו של מנכ"ל. אבל על איכות התפעול של הארגון ויעילותו, כך מלמד הניסיון, ארגון יכול לקום וליפול.

פיטר דרוקר, אחד מהוגי הדעות המובילים בתחום הניהול, הצביע על ההבדל שבין "לעשות את הדברים נכון" ובין "לעשות את הדברים הנכונים". מנהיגות היא לעשות את הדברים הנכונים. מפקד צריך להיות "יושב ראש" ו"מנכ"ל" גם יחד. מפקד צריך להגדיר את "הדברים הנכונים" ולוודא שעושים את "הדברים הנכונים נכון". מפקד צריך להתוות כיוון ומדיניות, להגדיר חזון ויעדים, ולהוציא אותם לפועל כשהוא מעורב מעורבות עמוקה ומשפיע באופן אישי והדוק. עליו לקבל את ההחלטות הקובעות ולשלוט בפרטים, לרדת לשטח, ללמוד על המתרחש באופן בלתי אמצעי, לשנות, לבקר, לדרוש, ללמד, לשפר ולחזק את מרכיבי הביצוע של היחידה.

מפקד טוב "משחק" על כל המגרש: גם מעצב ומתווה מדיניות וגם מעורב באופן מלא במימוש ובביצוע.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz