הפרט והמסגרת בראי שדה הקרב החדש

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

כוחות היבשה שנפרסו למשימת ההגנה במסגרת מבצע "שומר החומות" פעלו במספר רב של צוותים מזוויות שונות. חוץ מאמצעי הלחימה האורגניים הם הפעילו אמצעים אוויריים, להקת רחפנים, חימוש מונחה מדויק ויכולות מודיעיניות מתקדמות. כל אלה אפשרו לאתר את האויב ולהשמידו פעם אחר פעם. הכשרה מקצועית לבעלי התפקידים השונים, ופעולה מתואמת ומסונכרנת על ידי מפקדים שהוכשרו והתאמנו לכך, אפשרו את הביצוע האיכותי. כל צוות וכל מפקד צוות הפכו לגורם משפיע בעל תרומה ייחודית.

השינוי העמוק שמתחולל בשדה הקרב החדש מגביר את הדרישות מהחייל, ממפעיל הרחפן והכטמ"ם, מצוות הטנק והכיתה, וממפקדי מחלקות, פלוגות ומקביליהם. שדה הקרב החדש מטיל עליהם אחריות גדולה מבעבר. עיקר שדה הקרב כיום הוא במרחב האורבני, המאופיין באויב נטמע ומבוזר ביותר, עתיר אמצעי לחימה מתקדמים, ובראשם טילים ורקטות. מאפיינים אלה מחייבים גם אותנו לבזר את הכוחות הלוחמים, ולאפשר למחלקות ולפלוגות להוביל לחימה בצירים נפרדים ועצמאיים (בסמטאות, ברחובות ובבניינים). זו תופעה שגם מחייבת לחזק את הכוחות הללו באמצעי מודיעין, אש ותקשוב, שיגדילו את עוצמתם הקרבית. מגמות אלה דורשות מפקדים יותר מקצועיים ויותר עצמאיים, בעלי יכולת פיקוד ושליטה גבוהה מבעבר, וצוותים ומחלקות מקצועיים יותר ומתואמים יותר.

במציאות זו אנו מוכרחים להכשיר ולאמן את הפרט והמסגרת (כיתה, מחלקה, צוותים ובעלי תפקידים בכל החילות) לעצמאות רבה, ליוזמה ולתושייה, ליכולת שליטה מורכבת מבעבר, ומעל הכול למצוינות טקטית הכוללת מיומנות גבוהה בהפעלת אמצעים מסוגים רבים – אמצעים אורגניים או אמצעים ויכולות שמקצה הרמה הממונה.

דווקא האחריות הנוספת שיש כיום לרמות הזוטרות ולבעלי התפקידים, גוזרת עלינו להמשיך לטפח את רוח הלחימה, את האיתנות וקור הרוח של הפרט. הוא חייב לבצע את תפקידו, לתרום לצוות את תרומתו, וחסרונו או תפקוד לקוי שלו יורגשו בשדה הקרב החדש יותר מאי פעם.

מהסיבות שתוארו, טיפוח המצוינות הטקטית נחוץ יותר מבעבר, והוא תנאי הכרחי לתחושת המסוגלות של הקבוצה והעצמתה.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz