העצמת הקבוצה - סיכום

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

ייעוד הקבוצה לבצע משימות בזמן ובאופן איכותי. לשם כך על המנהיג לטפח את הפרטים בקבוצה ואת הקבוצה כשלם, באמצעות לימוד, חניכה, הכרה, תיאום גבוה בין חברי הקבוצה ויצירת תחושת מסוגלות. הממד המקצועי הכרחי, אך לא פחות ממנו הממד הערכי חברתי שתכליתו המרכזית תחושת ביטחון הדדי של חברי הקבוצה זה בזה. "אני סומך עליכם", צריך להרגיש כל חבר בקבוצה כלפי חבריו, ומפקד הקבוצה כלפי אנשיו. זהו המבחן העליון. "אני סומך עליך" הוא גרעין האטום של כל צוות ועבודת צוות. "סומך עליך" – שתחפה עליי, שתסתער איתי, שתחליף אותי, שתעזור לי, שתגיד את האמת ושתחליט נכון. אני סומך עליך, וכשתצעק "אחריי!" אני אהיה איתך. זהו הגרעין של תחושת "האחים לנשק", ותחושת שיתוף הפעולה. זהו עיקרון שנכון לרמת הצוות ולרמת המטה הכללי, הוא נכון בין חיילים ונכון בין מפקדים. זהו נושא קבוע לחיזוק, לטיפוח ולהעצמה, ומי שאחראי למימושו, כמו רבים מהתחומים שהוזכרו עד כה – הוא המפקד.

עם כל זאת, קבוצה מלוכדת יודעת שהאחריות לגיבושה המקצועי והחברתי היא גם שלה. אין זו אחריותו הבלעדית של המפקד, גם משום יכולתו שאיננה בלתי מוגבלת, אך בעיקר משום שלחברי הקבוצה יש אחריות על הנורמות, האווירה, אופן ההתנהלות והביצועים של הקבוצה. מהיום הראשון יש לטעת בחברי הקבוצה את תחושת האחריות לרמת הלכידות שלהם, ואת אחריותם כלפי עצמם. אחריותם לעצמם הופכת אותם לשותפים, למעורבים ומשפיעים, וזו בדיוק הדרישה מהם בלחימה, במפקדה, בסדנה או בחדרי המלחמה והבקרה.

יצירת קבוצה מלוכדת המתפקדת בתיאום גבוה אין משמעותה האחדה מוחלטת של הפרטים, ומחיקת זהותם הפרטית. נהפוך הוא, יש לבנות את הקבוצה תוך כדי העצמת היכולות והכישרונות הייחודיים של כל אדם ואדם בקבוצה. אנשים רוצים וחייבים לשמור על זהותם ועל ייחודם, לצד רצונם להשתלב בקבוצה ולשתף פעולה עם חבריה. גישה המשלבת בין גיבוש הקבוצה כקולקטיב לשמירת ייחודיות האינדיווידואל היא גישה מעצימה, המחזקת את ההנעה הפנימית האישית והקבוצתית כאחד.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz