גאוות יחידה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

גאוות יחידה היא מקור הנעה אישי וקבוצתי משמעותי ביותר. היא יוצרת מחויבות, מעצבת זהות קולקטיבית המעודדת עמידה בסטנדרט גבוה, מעוררת מוטיבציה בבחינת "עכשיו תורנו" להצדיק את המוניטין, וקובעת רף של "להצדיק ולא לאכזב". גאוות יחידה מתגבשת על בסיס כמה יסודות, אך ראשון מעל כולם הוא ההישגים המבצעיים והמקצועיים שהם תכלית קיומה של היחידה. מקצועיות האנשים ומקצועיות הקבוצה יוצרות גאווה ודימוי עצמי גבוה. אי אפשר ליצור גאוות יחידה ללא תוצאות מוחשיות "כאן ועכשיו", והישגי הקבוצה בהווה הם לעולם תנאי לקיומה. קבוצת ספורט חייבת ניצחונות כדי שהחברים בה יחושו גאוות יחידה, וחברה או ארגון חייבים הישגים כדי לפתח גאווה שנובעת מעצם ההשתייכות לארגון. גאוות יחידה ביחידה צבאית חייבת להתבסס על הישגי היחידה.

היסוד השני של גאוות יחידה הוא תחושת השייכות וההזדהות של הפרט עם תפקידו ועם חבריו. זו הזדהות שמבוססת על תחושתו שהוא שווה להם, שהוא תורם את חלקו ושיש לו מקום להשפיע ולהשתתף. זו הזדהות שנובעת מתפיסת עולם דומה, ומבסיס ערכי משותף של חברי הקבוצה.

היסוד השלישי הוא האווירה ביחידה. יחידה שיש בה אווירה בריאה, תומכת ומחזקת, לא רק מגבירה את השייכות אלא גורמת לתחושת גאווה שנובעת מהרצון להיות חלק מהאיכות וההישגים של הקבוצה.

יסוד נוסף הוא הגאווה במפקד הישיר ובמפקדי היחידה. המפקד הישיר נתפס "כפנים של הקבוצה", וחיילי היחידה או מפקדי המשנה רואים בו מי שמייצג אותם ואפילו את מי שהם. מפקד שמוערך בזכות מקצועיותו, אישיותו וערכיו, מצטייר כשגריר הקבוצה וכמי שמגלם את איכותה ואת אופיה.

יש מרכיב נוסף אשר משפיע על גאוות היחידה, והוא הישגיה של היחידה בעבר, מורשתה והדימוי שלה. השתייכות ליחידה "מפוארת", "מוצלחת" ועתירת זכויות, היא עוד מקור להעצמת הגאווה, אך אינה עומדת בפני עצמה, ויש לה ערך רק אם שאר הקריטריונים שהוזכרו מתקיימים. אם יש ליחידה הישגים מקצועיים בהווה, עברה יהיה מכפיל כוח. אין צורך במלחמה כדי לתחזק גאוות יחידה. פעילות מוצלחת בגבולות, תקיפות מוצלחות, שיפורים טכנולוגיים, פיתוח אמל"ח, וכל פעילות מבצעית או מקצועית אחרת המוכיחה הישגים – ייצרו גאווה.

מנהיג נדרש לטפח את גאוות היחידה באופן שיטתי, באמצעות חיזוק כל אחד מהיסודות שהוזכרו. לחיזוק הגאווה והדימוי העצמי הקבוצתי ראוי לקיים טקסים, אירועי מורשת, סיכומי תקופה, סמלים וסממני תרבות, אבל לזכור שכל אלה הם לעולם רק בגדר תוספות, ושלעולם הביצועים וההישגים בהווה הם הקובעים העיקריים את עוצמת הגאווה.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz