ביטחון מקצועי וערכי בין חברי הקבוצה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

הביטחון של חברי הקבוצה זה בזה נשען על שני יסודות – המקצועי והערכי. המקצועי נוגע לרמה המקצועית של כל אחד מחברי הקבוצה, ושל כושר תפקודם המשותף. לכן, הרמה המקצועית של כל חייל חורגת מתרומתו הישירה, והופכת להיות חלק מהדימוי ומהביטחון הכללי שיש לחברים בקבוצה בעצמם. לכך מתווסף התיאום הצוותי וכושר התפקוד המשותף, אשר ביחד יוצרים תחושת מסוגלות קולקטיבית.

מקצועיים ככל שיהיו הפרטים בצוות, וטוב ככל שיהיה התיאום ביניהם, הבסיס הערכי המשותף לכולם הוא תנאי הכרחי לתפקודם היעיל. כדי להילחם ביחד, לפתור בעיות ביחד, לקיים תהליכי למידה הכוללים תחקירי עומק ועוד, צריך לבסס מארג שלם של ערכים משותפים: אמירת אמת, הגינות, שיתוף במידע וממלכתיות, שפירושה העדפת טובת היחידה ומטרותיה על פני דעה אישית או אינטרס אישי.

קבוצה טובה מחזקת ומעודדת את חבריה, ובאותה נשימה, במקרים שבהם מתגלה חריגה מנורמה מקצועית או חברתית – היא מדווחת ומוקיעה. קבוצה שמתפקדת היטב יודעת לסמן את הפסול ואת ההתנהגויות שלא ראוי שיתקיימו בצוות. הלכידות והביטחון של חברי הקבוצה זה בזה אינם מתבססים על "ציפוף שורות" בכל מצב, אלא על הקפדה על נורמות של התנהגות ראויה, ושל דיווח והוקעה במידת הצורך.

מרכיב נוסף בביטחון הערכי בין חברי הצוות הוא הנכונות לגלות עזרה, להתנדב, לסייע זה לזה באופן קבוע ושיטתי כעניין שבשגרה, גם במחיר של הקרבה אישית, ולוותר על נוחות או תועלת אישית למען האחר. ביטחון ואמון מסוג זה עומדים למבחן העליון בשדה הקרב, אבל יש להם היבטים קבועים גם בחיי היום־יום, בין צוותים, יחידות, גופים וזרועות.

לפני כל אלה, קיים התנאי המרכזי ביותר – כבוד האדם באשר הוא אדם. מנהיג הקבוצה ביחד עם חברי הקבוצה חייבים לטפח כבוד הדדי, קבלה שוויונית של כל החיילים בקבוצה, ללא קשר לדת, עדה, מין, נטייה מינית, רקע חברתי, מקצועי או אחר. גישה של "כולם שווים, לכולם יש פוטנציאל וכולם תורמים" היא הגישה שחייבת לשרור בצוות.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz