בחינה תוך כדי עשייה

רא"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה־22 של צה"ל15.01.2023

"כאן טמון אדם שמת מתשישות אשר נגרמה על ידי התעסקות יתר בפרטים. מעולם לא היה לו פנאי לחשוב, כיוון שתמיד היה שקוע בקריאת מסמכים. הוא ראה כל עץ אבל מעולם לא הבחין ביער".

(פילדמרשל מונטגומרי, "זיכרונות") [13]

 

כדי להנהיג את היחידה ביעילות מפקדה חייב "להתרומם" מעת לעת לגובה שיאפשר לו לראות את ציר הניווט מזווית רחבה יותר, ולבחון את המרחב, כלומר את המצב, כדי לראות את התמונה הכוללת ולקבוע את המשך הכיוון. להתרומם מעל לציר הניווט פירושו לנסות ולצאת מתוך "המצב", ובאופן האובייקטיבי ביותר האפשרי לנסות לאבחן אותו. המצב והמציאות משתנים בקצב מהיר, וכל מפקד חייב להיות מודע להשתנות ולהשלכותיה. כדי לעשות זאת עליו "למקם" את עצמו בנקודת תצפית מיוחדת, אשר מאפשרת לבחון את המציאות מזווית אחרת. במילים אחרות, זוהי בחינה תוך כדי עשייה, ואבחון עצמי תוך כדי פעולה.

זמן למחשבה, לניתוח מצב היחידה, לשיחות אישיות, לשיחות חתך, לשאלונים ולחוות־דעת חיצוניות (ממפקדך הישיר, מדריכים מקצועיים ואנשים הבאים במגע עם הקבוצה), הוא הכלי הטוב ביותר כדי להתרומם מעל המצב. הקצאת זמן לניתוח המציאות יחד עם מפקדי המשנה היא דרך נוספת וחיונית. סיעור מוחות של מפקדי המשנה ושיקוף מצב היחידה מהיבטים שונים, יובילו ל"התרוממות" ולראיית תמונה רחבה וכוללת: ניתוח מצב המוכנות והכשירות, רלוונטיות שיטות הפעולה המבצעיות ושיטות האימון, שיקוף מצב בעלי התפקידים, הלכידות החברתית והלכידות המשימתית, ניתוח המורל, החוסן, היוזמה והמשמעת, היחסים בין המפקדים והעמידה ביעדי הקבוצה ועוד – הם חלק מהנושאים שראוי לשקף, לנתח ולגבש לאורם תמונת מצב כוללת.

ראוי שכל מפקד יכפה על עצמו תהליכים מסוג זה, יסכם לעצמו (רצוי בכתב) את האבחון, ויגבש יעדים מעודכנים או חדשים ודרכי פעולה להשגתם. זו המשמעות של תכנון "מקטע הניווט הבא" של הקבוצה, והוא מאפשר לצאת מעולם הפרטים, החשובים כשלעצמם, ל"נקודה בעולם" שהמפקד מבקש להגיע אליה עם יחידתו.

כלי נוסף לבחינה עצמית, אומנם פחות קונקרטי אבל מסייע ומפתח ביקורת עצמית, הוא קריאת ספרות מקצועית לסוגיה: היסטוריה צבאית, ניתוח קרבות, פסיכולוגיה, ניהול, מדע וביוגרפיות. כל אלה מאפשרים להעשיר ולגוון את היקף הידע של המנהיג, "מותחים" את מעטפת המושגים שלו וגורמים לפיתוח פרמטרים וקריטריונים חדשים, אשר מהווים קנה מידה ומראה לשיפוט עצמי.

כל מפקד חייב לגבש לעצמו וליחידתו כלים להתבוננות, כזו אשר אינה מחמיצה את הפרטים אך בונה מהם את ה"יער"; התבוננות שתצייר תמונה שיש ביכולתו של המפקד לבחון ולפעול לפיה.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz