אחריך! מנהיגות יוצרת משמעות

ינואר 2023 / 15.01.23, טבת תשפ"ג

ספר הדרכה העוסק במנהיגות, שבמרכזה יצירת משמעות המובילה להנעה פנימית של החיילים והמפקדים בהנעת אנשים.

החיבור מבוסס על הרצאות, שיחות ודפי מפקד שכתב הרמטכ"ל ה־22, רב־אלוף אביב כוכבי, לאורך ארבעים שנות שירותו.


איך לקרוא בספר?

* לקריאת הספר בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".

* להורדת הספר יש ללחוץ "הורדת PDF".

* לקריאת כל פרק בנפרד יש לגלול למטה.

קריאה מהנה

הקדמה אישית
מערכות

הקדמה אישית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
פתיחה
מערכות

פתיחה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
תמצית
מערכות

תמצית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
פרק ראשון - העצמת הפרט
מערכות

פרק ראשון - העצמת הפרט

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
הכרה
מערכות

הכרה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
יחס הוגן
מערכות

יחס הוגן

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מנהיגות מותאמת אישית
מערכות

מנהיגות מותאמת אישית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אדם מחפש משמעות, מפקד יוצר משמעות
מערכות

אדם מחפש משמעות, מפקד יוצר משמעות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מקצועיות
מערכות

מקצועיות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
חוסן
מערכות

חוסן

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אחריות אישית ומשמעת עצמית
מערכות

אחריות אישית ומשמעת עצמית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
למידה וחניכה
מערכות

למידה וחניכה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
פתיחות לביקורת
מערכות

פתיחות לביקורת

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
גיבוי
מערכות

גיבוי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
ענישה כמרכיב בלמידה
מערכות

ענישה כמרכיב בלמידה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
תחושת מסוגלות עצמית
מערכות

תחושת מסוגלות עצמית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
נבואה שמגשימה את עצמה (אפקט פיגמליון)
מערכות

נבואה שמגשימה את עצמה (אפקט פיגמליון)

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
חיזוקים חיוביים
מערכות

חיזוקים חיוביים

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
שייכות - "כולם בשביל אחד"
מערכות

שייכות - "כולם בשביל אחד"

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
שייכות - "אחד בשביל כולם"
מערכות

שייכות - "אחד בשביל כולם"

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
הפרט כמשפיע
מערכות

הפרט כמשפיע

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
כבוד עצמי
מערכות

כבוד עצמי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מפקדים מפתחים מפקדים
מערכות

מפקדים מפתחים מפקדים

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
העצמת הפרט - סיכום
מערכות

העצמת הפרט - סיכום

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
פרק שני - העצמת הקבוצה
מערכות

פרק שני - העצמת הקבוצה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
התמקדות במקצועיות ובמשימה
מערכות

התמקדות במקצועיות ובמשימה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
לכידות מקצועית וחברתית
מערכות

לכידות מקצועית וחברתית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מחויבות כלפי המפקד
מערכות

מחויבות כלפי המפקד

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
נחישות ורוח לחימה
מערכות

נחישות ורוח לחימה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
לכידות והישגיות
מערכות

לכידות והישגיות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
תרבות היחידה
מערכות

תרבות היחידה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מקצועיות כביטוי לרעות
מערכות

מקצועיות כביטוי לרעות

15.01.2023
משמעת
מערכות

משמעת

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
משמעת ויוזמה
מערכות

משמעת ויוזמה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
ביטחון מקצועי וערכי בין חברי הקבוצה
מערכות

ביטחון מקצועי וערכי בין חברי הקבוצה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מחלוקות וההתמודדות הפיקודית עימן
מערכות

מחלוקות וההתמודדות הפיקודית עימן

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
דיונים ושיחות
מערכות

דיונים ושיחות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מרחב להשפעה אישית
מערכות

מרחב להשפעה אישית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
גאוות יחידה
מערכות

גאוות יחידה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מאפור לכסף
מערכות

מאפור לכסף

15.01.2023
תחושת ביטחון, תחושה של "בית"
מערכות

תחושת ביטחון, תחושה של "בית"

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
עקביות ובהירות
מערכות

עקביות ובהירות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
הפרט והמסגרת בראי שדה הקרב החדש
מערכות

הפרט והמסגרת בראי שדה הקרב החדש

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
העצמת הקבוצה - סיכום
מערכות

העצמת הקבוצה - סיכום

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
פרק שלישי - אמון במפקד
מערכות

פרק שלישי - אמון במפקד

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
היה אדם
מערכות

היה אדם

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
דע את עצמך
מערכות

דע את עצמך

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
"אל תהי חכם בעיניך"
מערכות

"אל תהי חכם בעיניך"

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
דע את אנשיך
מערכות

דע את אנשיך

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מפקד־מפקד
מערכות

מפקד־מפקד

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
משימתי, נחוש ולוחמני
מערכות

משימתי, נחוש ולוחמני

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אנושי ואמיתי
מערכות

אנושי ואמיתי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מקצועי
מערכות

מקצועי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אחראי על פיתוח יכולותיו
מערכות

אחראי על פיתוח יכולותיו

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
השתתפות – דוגמה אישית
מערכות

השתתפות – דוגמה אישית

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אומץ ופיקוד מלפנים
מערכות

אומץ ופיקוד מלפנים

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אחראי ושקול
מערכות

אחראי ושקול

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
ערכי
מערכות

ערכי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
איתנות ונחישות
מערכות

איתנות ונחישות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מסביר ומפרש
מערכות

מסביר ומפרש

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
לעשות ואז להסביר
מערכות

לעשות ואז להסביר

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
נגיש ומתעניין
מערכות

נגיש ומתעניין

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
התמודדות עם משבר וכישלון
מערכות

התמודדות עם משבר וכישלון

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מפקד ודואג כל הזמן
מערכות

מפקד ודואג כל הזמן

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מוטרד תמיד
מערכות

מוטרד תמיד

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מנהיג משטר למידה
מערכות

מנהיג משטר למידה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
מעז ונכון לטעות
מערכות

מעז ונכון לטעות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
"יוצר מזל"
מערכות

"יוצר מזל"

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
אווירה חיובית ואופטימיות
מערכות

אווירה חיובית ואופטימיות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
הומור
מערכות

הומור

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
לויאליות
מערכות

לויאליות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
המנהיג המודרני בעידן הרשתי
מערכות

המנהיג המודרני בעידן הרשתי

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
"יושב ראש", "מנכ"ל" או מפקד
מערכות

"יושב ראש", "מנכ"ל" או מפקד

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
שומר הסף
מערכות

שומר הסף

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
המפקד כמחנך
מערכות

המפקד כמחנך

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
בחינה תוך כדי עשייה
מערכות

בחינה תוך כדי עשייה

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
סיכום
מערכות

סיכום

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
תודות
מערכות

תודות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי
רשימת מקורות
מערכות

רשימת מקורות

15.01.2023
רא"ל אביב כוכבי