תוכן העניינים, הקדמה ופתח דבר

סא"ל הרב חיים וייסברג, רע"ן כשרות ברבנות הצבאית20.11.2022

"צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של מדינת ישראל [...] מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל ועל עצמאותה, ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים התקין בה". כך נכתב בפסקת המבוא למסמך "רוח צה"ל", מסמך המהווה את המגדלור הערכי לכל חייל ומפקד המשרתים בצה"ל.

במטרה לאפשר לצה"ל לעמוד במשימתו, קבעה מדינת ישראל בחוק את החובה של כל נער ונערה המגיעים לגיל גיוס להתייצב ולשרת את המדינה. כפועל יוצא מתהליך המיון הנשען על יכולות, ולא על מוצא או השתייכות מגדרית או מגזרית, נוצר מפגש ראשוני בלתי אמצעי עם אוכלוסיות שונות ומגוונות אשר מרכיבות יחד את הפסיפס המרהיב של החברה הישראלית. חשוב לזכור כי המפגש, על אף היותו הזדמנות ייחודית, מגיע לרוב על מצע של צמיחה מבדלת, משום שכל מתגייס ומתגייסת לצה"ל גדלו והתחנכו בהתאם למקובל בעדה ובציבור שממנו הגיעו. אף־על־פי־כן, המפגש הצבאי יוצר את התשתית המאפשרת מפגש אישי ובלתי אמצעי בין עדות, זרמים ומגדרים. כפועל יוצא מהשירות המשמעותי המשותף, מתפוגגים מתחים ונוצרת לכידות ורעות בין המשרתים. צה"ל הוא המאחד והמלכד העיקרי בחברה הישראלית; אכן זהו איננו ייעודו אך זהו פועל יוצא – ישיר ואיכותי – המשרת את הביטחון הלאומי לא פחות מאת הביטחון הפיזי.

מעל לכל אלו מצוי המפקד, הנחשף למגוון העצום של החברה ורבדיה. חכמינו (על־פי מדרש רבה) לימדונו כי "כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה כך אין דעתם דומה זו לזו". סגולתו של מנהיג - שהוא יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחת, בהתאם לדתו, לאמונתו ולהשקפת עולמו. על המפקד מוטלת החובה להכיר את פקודיו ואת הרקע שממנו הגיעו, תוך רגישות והבחנה בצורכיהם הייחודיים. ידיעותיו של המפקד בנושא זה עלולות להישען, לעיתים, על ידע דל ועל חוויה אישית בלבד. הספר שלפנינו מאפשר לכל מפקד, בכל דרג, להכיר טוב יותר את המשרתים ביחידתו, הנמנים על העדות והדתות השונות בפסיפס הישראלי.

לקריאת הפרק המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz