פרק אחד עשר: השפעת המרחב הרשתי על הדור הצעיר הפלסטיני

מיכאל מילשטיין, 30.03.2022

 

יש אנשים הכותבים בפייסבוק על ההתנגדות אולם לא עושים דבר. ועם זאת, ברור כי יש לפייסבוק תפקיד מדרבן מבחינת בני הנוער במסגרת ההבה, שכן קיימות קריאות להפגנות ולפעילויות המקודמות בעיקר באמצעות הכלי הזה (צעיר תושב אחד הכפרים באזור ראמאללה)

הפייסבוק הוא אמצעי ביטוי ביסודו. כאמצעי ארגוני השפעתו מוגבלת. הוא אומנם מסייע בהפצת מידע בנוגע להפגנות - בזמן או במקום מסוימים - אולם מופנה תמיד לאינדיבידואלים. בה בעת, זהו כלי שמאפשר שיח וקשר בין בני נוער מהגדה, מעזה ומ"הפנים" [הציבור הערבי בישראל] ואפילו מהפזורה (צעיר העובד במכון מחקר אקדמי בגדה המערבית)

 

מאז פרוץ ההבה מּוקד חלק ניכר מהמחקר אודות הדור הצעיר הפלסטיני בהיבטים הקשורים להיקף השימוש במרחב הרשתי הווירטואלי ובהשפעתו על דפוסי החשיבה והפעולה של הצעירים הפלסטינים. הדבר גילם הנחת יסוד שבה אחזו (ועדיין אוחזים) אנשי אקדמיה, מדיה ומודיעין רבים, ולפיה לעולם הרשתות יש משקל מכריע על חיי הצעירים הפלסטינים. כלי הניתוח הלקוחים מתוך עולם הרשתות הפכו לדומיננטיים במסגרת המעקב אחר הדור הצעיר ובשיח הפרשני לגבי התנהגותו, בעיקר בהקשר של ביצוע פיגועים ושל יציאה להפגנות. זאת ועוד, הרשת תוארה ככלי מרכזי שדרכו משתקפות מגמות העומק בקרב הצעירים הפלסטינים, ואשר באמצעותו מזוהים היעדים הקולקטיביים שלהם. בפועל התמונה מורכבת יותר.

לקריאת הפרק המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"