"אומנות הקדמה היא שימור של סדר במהלך שינוי"

אלוף אמיר ברעם, מפקד פיקוד הצפון

סא”ל (מיל’) ד”ר שגיא טורגן , ראש הצוות האקדמי בקתדרה ללימודי צבא במכללות הצבאיות22.05.2022

חשיבות הבנת עקרונות המלחמה לעוסק במקצוע הצבאי רבה. היכולות לתכנן ולפעול לפי כללים המקדמים הצלחה היא אחד הביטויים המקצועיים החשובים של מקצוע הלחימה. ההמשכיות של עקרונות המלחמה הבסיסיים מחזקת את הטיעון כי מאפייני המלחמה משתנים – אך לא טבעה של המלחמה. הוספת עקרונות מלחמה או גריעה של עקרונות אחרים היא ציווי מקצועי מתבקש בהתאם לשינויים במאפייני המלחמה
טנק מרכבה סימן 4מ מצויד במערכות שליטה ובקרה מתקדמות כחלק מפרויקט צי"ד )צבא יבשה דיגיטלי(. גם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בשדה הקרב עדיין דורשת את יישומם של עקרונות המלחמה. צילום: דו“ץ

טנק מרכבה סימן 4מ מצויד במערכות שליטה ובקרה מתקדמות כחלק מפרויקט צי"ד )צבא יבשה דיגיטלי(. גם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בשדה הקרב עדיין דורשת את יישומם של עקרונות המלחמה. צילום: דו“ץ

במהלך ההיסטוריה ניסו מצביאים והוגים צבאיים לנסח כללים שיובילו, לתפיסתם, לניצחון בקרב. עובדה זו יצרה עקרונות וציווים להפעלת כוח שעברו מדור לדור או נלמדו מן הניסיון האישי. עקרונות מלחמה אלה נותרו עקרונות חשובים להפעלה בשדה הקרב במשך אלפי שנות לחימה. חלקם השתנו במאפייניהם, במינוחם המקצועי או השתנתה מידת חשיבותם, אך הם נותרו רלוונטיים לתקופתנו. לצד עקרונות קבועים אלה, יש עקרונות שהיו רלוונטיים לתקופות מסוימות ואינם רלוונטיים לתקופות אחרות. יש עקרונות שנגרעו, או מנגד נוספו לאלה המצויים כיום.

במאמר זה נסקור את עקרונות המלחמה שגיבשו מצביאים והוגים צבאיים במהלך ההיסטוריה. אף על פי שהמושג הרשמי ”רשימת עקרונות המלחמה“, המשמש כיום צבאות, החל רק במאה ה־20, אנשי מקצוע הדהיגישו בכתיבתם או במעשיהם עקרונות מלחמה המאפיינים את תפיסתם. מטרת המאמר לסקור את ההתפתחות של העקרונות הללו, תוך איתור המשכיות מחד גיסא והתחדשות מאידך גיסא. ההמשכיות הקיימת בעקרונות מלחמה מבליטה כאמור מספר עקרונות מלחמה בסיסיים אשר היו טובים לעבר, להווה ובסבירות גבוהה יהיו כך גם בעתיד. מטרה נוספת של המאמר היא לסתור את הטיעון שלפיו טבע המלחמה השתנה. לדעתנו, אף על פי שבימינו השתנה קצב השינויים וחלק ממאפיינה של המלחמה, ובאופן אינהרנטי, טבעה של המלחמה לא השתנה.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz