רב תרבותיות מאתגר להזדמנות: תובנות מהעשייה של מחוז צפון בפקע"ר במגפת הקורונה

ד"ר כרמית פדן, עמיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)

אל"ם (מיל') גיא ברגר, לשעבר מפקד מחוז צפון של פקע"ר

רס"ן (מיל') אמיר שמש, עוזר קצין התנהגות אוכלוסייה מחוז צפון בפקע"ר

רס"ן (מיל') מוריה חכמון, לשעבר רע"ן אוכלוסייה מחוז צפון בפקע"ר15.02.2022

כדי לספק לקהילות שונות, המאופיינות בתרבות שונה, מענה מותאם בחירום, יש הכרח לכלול בתהליך קבלת ההחלטות שיקולים הכוללים כשירות תרבותית. מדובר בנדבך חשוב המעצב את גיבוש המענה בחירום ומשפיע על החוסן הקהילתי
ביקור נפת גליל מערבי ברשות דיר אל-אסד (מחוז צפון בפקע"ר) פעילות הסיוע של פקע"ר ברשות בוצעה מול גורם מתווך ראשי - הרשות המקומית - ובעיקר מול גורמי הנהגה בכירים בה

ביקור נפת גליל מערבי ברשות דיר אל-אסד (מחוז צפון בפקע"ר) פעילות הסיוע של פקע"ר ברשות בוצעה מול גורם מתווך ראשי - הרשות המקומית - ובעיקר מול גורמי הנהגה בכירים בה

במסגרת המאבק במגפת הקורונה פעלו יחידות פקע"ר כדי לסייע לאזרחים, לקהילות, לרשויות המקומיות, למשרדי ממשלה ולכוחות ההצלה באופן יום־יומי. המאמר הנוכחי מתמקד בפעולות הסיוע של מחוז צפון בפקע"ר בגל הראשון והשני של הקורונה. פעולות אלה לא היו צפויות או מתוכננות מראש. הן התגבשו תוך כדי תנועה, והתבססו על פעולות ההכנה שפקע"ר מבצע בשגרה (באימונים, בהכשרות, בתרגילים ועוד). פעולות אלה כללו מתחמי דיגום לקורונה, ניהול פעילות הסברה ומבצעים להורדת תחלואה וחלוקת סלי מזון לאוכלוסיות נזקקות.

מטרת המאמר לבחון את אופן השפעתם של מאפיינים תרבותיים על היכולת לספק להן מענה מותאם בחירום, ולפיכך על יכולתן להתמודד עימו ולהתאושש לאחריו. זאת, מתוך תפיסה לפיה יש בכוחה של היכרות עם היבטים ומאפיינים תרבותיים של קהילות שונות כדי לטייב את המענה הניתן להן בחירום, ולפיכך את אופן התמודדותן והתאוששותן לאחר מצב החירום (היגיון המבטא את תמצית רעיון החוסן).

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"