מנהיגות בתנאי אי ודאות: המאבק בקורונה בפקע"ר כמקרה מבחן

אל"ם אלעד אדרי, מפקד מחוז חיפה בפקע"ר

ורד וינוקור חי, ועצת ארגונית, חוליית פיתוח ארגוני בפקע"ר15.02.2022

מעבר לאתגרים המובנים מאליהם המושתים על מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל, וכן על המפקדים בצה"ל, דומה כי הפיקוד הבכיר בפקע"ר נדרש בתקופה זו לעמוד במבחן גדול אף יותר: מבחן התפקוד האפקטיבי במשך זמן רב בתנאי אי ודאות
ביקור הרמטכ"ל במסגרת הערכת מצב קורונה במועצה המקומית דליית אל־כרמל בשיאו של הגל השני, ספטמבר 2020 . מאפיין מרכזי של השנה וחצי האחרונות היה תפקוד בסביבה שדורשת פתרונות גמישים ואדפטיביות למצבים משתנים

ביקור הרמטכ"ל במסגרת הערכת מצב קורונה במועצה המקומית דליית אל־כרמל בשיאו של הגל השני, ספטמבר 2020 . מאפיין מרכזי של השנה וחצי האחרונות היה תפקוד בסביבה שדורשת פתרונות גמישים ואדפטיביות למצבים משתנים

רבות נכתב על מגפת הקורונה ועל הדרכים להיאבק בה במישורים השונים. במאמר זה בחרנו להתייחס לסוגיה שדומה כי היא נותרה בצללים - המנהיגות והפיקוד בעידן זה. מעבר לאתגרים המובנים מאליהם המושתים על מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל, וכן על המפקדים בצה"ל, דומה כי הפיקוד הבכיר בפקע"ר נדרש בתקופה זו לעמוד במבחן גדול אף יותר: מבחן התפקוד האפקטיבי במשך זמן רב בתנאי אי ודאות. 18 חודשים ובהם ארבעה גלי תחלואה, שלושה סגרים, שלוש
מנות חיסון ומשתנים נוספים (4 מערכות בחירות, מבצע "שומר החומות" וכדומה) הביאו לפתחנו אין־ספור אירועים שהעמידו את כולנו במבחן. בתקופה הזו חווינו שינויים רבים שחייבו אותנו להתאים את עצמנו ללא הרף למציאות המשתנה.

מאמר זה יעסוק בדפוסי המנהיגות הבכירה שסייעה בשמירת המאבק בתחלואה ברף עשייה גבוה ואפקטיבי מחד גיסא, ואפשרה בניין כוח ושגרת פיקוד צבאי ביחידות פקע״ר מאידך גיסא. המאמר יתמקד בדרג מפקדי הנפות, מפקדי המחוזות ובחיבור שבין מחוזות פקע"ר ובין מפקדת פקע"ר. בתוך כך נכללת מפקדת אלון, שהוקמה במהלך יולי 2020 כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"