ידע ילידי: הקהילה הבדואית ופקע"ר בקורונה

ד"ר נוזהה אל־אסד אל־הוזייל, יו"ר הועדה להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית וקידום הוגנות ושותפות בין ערבים ויהודים בקמפוס. מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

סא"ל איה דולב, רע"ן התנהגות אוכלוסייה, מחלקת אוכלוסייה בפקע"ר15.02.2022

שלושה רבדים משמעותיים בחברה הבדואית, שלהם תיתכן השפעה מכרעת על ההתמודדות בעת חירום: הרמה הלאומית, הרמה המקומית והרמה הקהילתית. יש צורך בפיתוח המנגנונים המקשרים בין יוזמות מקומיות אלה למוסדות המדינה ובחיזוקם - ברמה המקומית לרשויות המקומית, והלאה לרמה הלאומית
פעילות התנדבות של נשים במסגרת משל"ט הקורונה שהקימה קואליציה של ארגוני חברה אזרחית בדואים )אג'יק, ריאן, ינביע(, יחד עם הרשויות ומשרד הבריאות. ידע ילידי מציג לממשלות וקהילות מקומיות אלטרנטיבות רבות כיצד להתמודד עם אסונות שונים

פעילות התנדבות של נשים במסגרת משל"ט הקורונה שהקימה קואליציה של ארגוני חברה אזרחית בדואים )אג'יק, ריאן, ינביע(, יחד עם הרשויות ומשרד הבריאות. ידע ילידי מציג לממשלות וקהילות מקומיות אלטרנטיבות רבות כיצד להתמודד עם אסונות שונים

החברה הערבית הבדואית נמצאת כיום בתהליכי השתנות רבים ומורכבים: מחברה קולקטיבית וסגורה, לחברה הממוקדת יותר בפרט ופתוחה להשפעות מבחוץ. על אף השינויים המתחוללים בה, לידע התרבותי-חברתי שהצטבר במהלך הדורות, הקרוי בספרות "ידע ילידי", יש עדיין ערך רב והשפעה על האופן שבו החברה מתמודדת עם אתגריה. ידע ילידי מציג לממשלות וקהילות מקומיות אלטרנטיבות רבות כיצד להתמודד עם אסונות שונים, מכיוון שהוא יכול להעצים את חברי הקהילה לקחת תפקידים מובילים בפעילויות שמטרתן להפחית את הסיכון לאסון.

מאמר זה יעסוק בממשק שבין הרשות המקומית, והממסד בכלל, לקהילה הערבית הבדואית ובמתח שביניהם, ויציג, לנוכח בחינת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, באילו מקרים באו הידע והיכולות של הקהילה לידי ביטוי בהתמודדות עם המצב ועד כמה הם החזיקו.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"