מערכות עורף 2

פברואר 2022 / 15.02.22, אדר תשפ"ב

רוחות מנשבות ׀ הרשות המקומית כלבנת היסוד בהתמודדות עם הפרעות - מהלכה למעשה ׀ רב תרבותיות מאתגר להזדמנות ׀ מנהיגות בתנאי אי ודאות - המאבק בקורונה בפיקוד העורף כמקרה מבחן ׀ מדיניות התגוננות נגד איום הקורונה ואיומים מלחמתיים - השוואת מאפייני האיומים וצעדי ההתגוננות ׀ ומאמרים נוספים

איך לקרוא בגיליון?

• לקריאת הגיליון בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".
• להורדת הגיליון יש ללחוץ על "הורדת PDF".
• לקריאת כל מאמר בנפרד יש לגלול למטה וללחוץ על המאמר הרלוונטי.

קריאה מהנה

תוכן העניינים
מערכות

תוכן העניינים

15.02.2022
רוחות מנשבות: פקע"ר והקהילה החרדית בעת משבר הקורונה
מערכות

רוחות מנשבות: פקע"ר והקהילה החרדית בעת משבר הקורונה

במסגרת פעילות פקע"ר בקהילה החרדית בעת משבר הקורונה נוצרה שפה מקצועית ואישית משותפת בין הצדדים, והצטבר ניסיון תפעולי יקר מפז לצורך גיבוש, יישום וניהול פתרונות יצירתיים. הניסיון מול החברה החרדית מלמד כי ניתן לגשר על פערים בין־תרבותיים מובהקים ולבסס נהלי עבודה ויחסי אמון מתמשכים, על אף השוני התרבותי והחשש ההדדי

15.02.2022
ד"ר אסף מלחי, סא"ל (מיל') גבי כהן, רס"ן קרן אדיב
הרשות המקומית כלבנת היסוד בהתמודדות עם הפרעות - מהלכה למעשה
מערכות

הרשות המקומית כלבנת היסוד בהתמודדות עם הפרעות - מהלכה למעשה

הקורונה סימנה מטרה מסוג חדש לישראל בכל הקשור להתמודדות עם אסונות המוניים. לפקע"ר יש תפקיד לדאוג לכך שישראל תהיה מוכנה טוב יותר לתרחישי קיצון כאלה. יש להכיר בחשיבות הנושא, ולקבל החלטה לבנות את המערכות על כל מרכיביהן, באורח שיתבסס על הציר המחבר בין פקע"ר לרשות המקומית כלבנת היסוד

15.02.2022
אל"ם אריאל בליץ, תא"ל (מיל') מאיר אלרן
רב תרבותיות מאתגר להזדמנות: תובנות מהעשייה של מחוז צפון בפקע"ר במגפת הקורונה
מערכות

רב תרבותיות מאתגר להזדמנות: תובנות מהעשייה של מחוז צפון בפקע"ר במגפת הקורונה

כדי לספק לקהילות שונות, המאופיינות בתרבות שונה, מענה מותאם בחירום, יש הכרח לכלול בתהליך קבלת ההחלטות שיקולים הכוללים כשירות תרבותית. מדובר בנדבך חשוב המעצב את גיבוש המענה בחירום ומשפיע על החוסן הקהילתי

15.02.2022
ד"ר כרמית פדן, אל"ם (מיל') גיא ברגר, רס"ן (מיל') אמיר שמש, רס"ן (מיל') מוריה חכמון
מוכנוּת למענה בחירום של ארגוני חירום: מקרה השתלבות פקע"ר במאמצי ניהול הקורונה
מערכות

מוכנוּת למענה בחירום של ארגוני חירום: מקרה השתלבות פקע"ר במאמצי ניהול הקורונה

התפשטות מגפת הקורונה בישראל הייתה הזדמנות עבור פקע"ר לצמיחה ולשיפור המענה, בעיקר ההבנה כי הפעולה המשותפת בין הארגונים השונים חיונית להמשך ביסוס יצירת קשרים ושיתופי פעולה בין גופים אזרחיים, שלטון מקומי ושלטון מרכזי

15.02.2022
ד"ר כרמית רפפורט, סא"ל יסמין חן, תא"ל איציק בר
מודל הפגיעות הרשותי: משמעות, שימושים ותיקוף מול נתוני התחלואה בנגיף הקורונה
מערכות

מודל הפגיעות הרשותי: משמעות, שימושים ותיקוף מול נתוני התחלואה בנגיף הקורונה

מגפת הקורונה אינה מוגבלת מבחינה גיאוגרפית ומהווה איום מוחשי על כלל תושבי המדינה. העובדה כי באזורים מסוימים התפשטה התחלואה ביתר שאת לעומת אחרים ממחישה כיצד ההקשר החברתי-כלכלי ברשות המקומית מהותי הן במניעת ההתפשטות והן בהתמודדות עמה. מדד הפגיעוּת שמוצג במאמר זה נועד לתמוך את ראשי הרשויות המקומיות וארגוני החירום בקבלת החלטות

15.02.2022
ד"ר כרמית רפפורט, ד"ר איל רבין, סרן קרן ברקת, רס"ן י'
מנהיגות בתנאי אי ודאות: המאבק בקורונה בפקע"ר כמקרה מבחן
מערכות

מנהיגות בתנאי אי ודאות: המאבק בקורונה בפקע"ר כמקרה מבחן

מעבר לאתגרים המובנים מאליהם המושתים על מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל, וכן על המפקדים בצה"ל, דומה כי הפיקוד הבכיר בפקע"ר נדרש בתקופה זו לעמוד במבחן גדול אף יותר: מבחן התפקוד האפקטיבי במשך זמן רב בתנאי אי ודאות

15.02.2022
אל"ם אלעד אדרי, ורד וינוקור חי
מדיניות התגוננות נגד הקורונה ואיומים מלחמתיים: השוואת מאפייני האיומים
מערכות

מדיניות התגוננות נגד הקורונה ואיומים מלחמתיים: השוואת מאפייני האיומים

מאפייני איום הקורונה ואיום של מלחמה על העורף דומים זה לזה, ומשכך גם צעדי ההתגוננות במרחב הציבורי נגדם. הדמיון בין השניים מעלה שאלות בנוגע ליכולת לפתח מתודולוגיה אחידה לסוגים שונים של איומים בהינתן מאפיינים דומים. התבססות על מתודולוגיה שכזו יכולה לקצר את תהליך הלמידה, ולחסוך זמן רב בהתמודדות מול האיום

15.02.2022
סא"ל אהרוני לוי, גלית פלצור
ידע ילידי: הקהילה הבדואית ופקע"ר בקורונה
מערכות

ידע ילידי: הקהילה הבדואית ופקע"ר בקורונה

שלושה רבדים משמעותיים בחברה הבדואית, שלהם תיתכן השפעה מכרעת על ההתמודדות בעת חירום: הרמה הלאומית, הרמה המקומית והרמה הקהילתית. יש צורך בפיתוח המנגנונים המקשרים בין יוזמות מקומיות אלה למוסדות המדינה ובחיזוקם - ברמה המקומית לרשויות המקומית, והלאה לרמה הלאומית

15.02.2022
ד"ר נוזהה אל־אסד אל־הוזייל, סא"ל איה דולב
חשיבות החוסן המנטלי של משרתי המילואים בגדודי החילוץ בקורונה
מערכות

חשיבות החוסן המנטלי של משרתי המילואים בגדודי החילוץ בקורונה

ביאורים שונים ומגוונים למושג החוסן, תהליך בנייתו ומרכיביו, ומהם מסקנה בולטת אחת - הצורך לעסוק בו. המשימות שנדרשו אליהם גדודי המילואים מפרוץ המגפה העלו את הנושא לסדר היום, ולשם כך נעשו פעולות רבות כדי לשמר את החוסן ומשאבי ההתמודדות. הצלחת האנשים ועמידת הפיקוד במשימות מעידות כי יש להמשיך ולעסוק בנושא באופן סדור

15.02.2022
רס"ן רועי דנון, סא"ל אמיר פרידמן, סא"ל (מיל') ד"ר משה פרחי
הערות השוליים למאמרים
מערכות

הערות השוליים למאמרים

15.02.2022