דבר הפצ"רית ותוכן העניינים

אלופה יפעת תומר ירושלמי, הפרקליטה הצבאית הראשית02.10.2022

השנה תציין הפרקליטות הצבאית, יחד עם צה״ל כולו, 75 שנים להיווסדה. סיפורה של הפרקליטות הצבאית שזור בסיפורו של צה״ל ובסיפורה של המדינה כולה. האתגרים שעימם התמודד צה״ל במרוצת השנים ואשר ניצבים בפניו כיום הם גם אתגריה

קוראות וקוראים יקרים,

במלאת יובל וחצי לפעילות היחידה, יוקדש גיליון מיוחד של מערכות למשפט הצבאי. במאמרים הנכללים בגיליון, אנו מבקשים לפתוח צוהר למורשתה של הפרקליטות הצבאית, ולהציג חלק קטן ממגוון עיסוקיה, ומן האתגרים העומדים כיום בפני עולם המשפט הצבאי.

מאמרי המורשת שבגיליון הוקדשו לפועלו ולעשייתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר ז״ל, שבימים אלה אנו מציינים שלוש שנים לפטירתו. עיון במאמרים מאפשר לעמוד על מקצת פועלו של שמגר, ולהתוודע למורשת שהותיר בעולם המשפט הצבאי. שמגר, אשר בתפקידו האחרון בצה״ל שימש כפרקליט הצבאי הראשי, הניח רבים מן היסודות המבניים והמקצועיים אשר מלווים את הפרקליטות הצבאית ואת צה״ל עד היום. במובנים רבים הוא ״ארכיטקט המשפט הצבאי״.

תרומתו המכרעת של שמגר לחיזוק מעמדה ועצמאותה של מערכת השיפוט הצבאית, כפי שבאה לידי ביטוי בחוק השיפוט הצבאי, מורגשת עד היום; והמסגרת המשפטית שביסס בנוגע למצב המשפטי באיו״ש, מלווה אותנו גם בחלוף 50 שנים ויותר. מעניין לציין, כי כבר ב־1962 הגה שמגר בשבתו כפצ״ר את רעיון שיתוף הפעולה עם מערכות להוצאת גיליון משפטי. שנים אחר כך קורם הרעיון עור וגידים בגיליון המוקדש לו ולפועלו.

חלק מן המאמרים בגיליון מתמקדים בעשייתה השוטפת של הפרקליטות הצבאית כיום. כך עוסק הגיליון, בין היתר, בערכו של המרכיב המשפטי במסגרת תפקידו של המפקד בצה״ל, בתרומתו של היועץ המשפטי לעשייה הצבאית, בגבול שבין תחקיר פיקודי לחקירה פלילית, ובהגנה על זכויות חיילים בראי חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו.

נוסף על כך מופיעה בגיליון ביקורת ספרותית על ספרו של ד״ר זיו בורר, איש מילואים של הפרקליטות הצבאית, הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה בלתי חוקית, העוסק באחד הנושאים המעניינים והרגישים בתחום המשפט הפלילי הצבאי: פקודה בלתי חוקית בעליל.

שופט בית המשפט העליון האמריקני בשנות ה־20 של המאה ה־20, ונדל הולמס, כתב באחד מפסקי דינו כי ״דף של היסטוריה שקול כנגד כרך של היגיון״. בגיליון הנוכחי ביקשנו להביא בפניכם ״דף אחד״ של היסטוריה, ולשלב עימו היגיון ועדכניות. אני בטוחה שתמצאו עניין רב במאמרים.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן: https://bit.ly/3ledAzz