קל באימונים, נס בקרב

רס"ן (מיל') דוד מורגנשטרן, קצין תכנון בחטיבת ברק13.07.2021

לנוכח ביטול פלוגות המסייעת בשריון על המג"ד ומח"ט השריון להיות הגורם המחליט על פיתוח כוח האדם ועל שמירת הכשירות, ואחריותו של הפיקוד הבכיר לבוא חשבון עם מפקד שריון שמועל בתפקידו ולא שם את פלוגת הסיוע הקרבי שלו באותו מקום ובאותה חשיבות כמו פלוגות הטנקים שלו
תרגיל יחידתי של פלס"ר 7 בצפון, מאי 2021. צילום: דובר צה"ל

תרגיל יחידתי של פלס"ר 7 בצפון, מאי 2021. צילום: דובר צה"ל

ב־6 במאי 2021 התפרסמה ידיעה באתר צה"ל על שינוי מהותי במבנה יחידות המסייעת ביחידות השריון והחי"ר. כחלק משינויים במבנה ובייעוד, בוטלו פלוגות המסייעת בשריון, ובמקומן, ובמקום הפלוגה המסייעת האורגנית של גדודי החי"ר, הוחלט כי חטיבות החי"ר יקימו פלוגות חשיפה-תקיפה בגדודים. אחת משתי הפלוגות בגדוד החי"ר תישלח לגדוד שריון מחטיבה מקבילה למשך כ־8 חודשים על־מנת להשתלב בתעסוקה ובאימונים (ולחימה אם תהיה) במקום הפלוגה האורגנית של גדוד השריון שבוטלה. לאחר אותה תקופה תתחלף הפלוגה עם פלוגה אחרת.1

למרבה הצער, חיל השריון לא השכיל לנצל את ההזדמנות לחזק את היכולת הרב־חיילית שלו, ובמקום זאת הפך את הפלוגות המסייעות למקום לחיילים בעלי ת"ש גבוה וקב"א נמוך.2 פלוגות ההכשרה מקבלות את רוב עומס הבט"ש המזדמן, וסובלות מהקצאות נמוכות של אמצעים ותחמושת. הפלוגות המבצעיות סובלות מאימון לקוי, מהקצאות חימוש דלות (4 פצצות מרגמה לקנה, לאימון של 4 חודשים) ומתשומת לב נמוכה המג"דים.3 מלבד גדודי החטיבה שבה אני משרת (הכותב משרת כקצין תכנון בחטיבת ברק), מחלקות המסייעת בחטיבות אחרות הראו סימנים דומים עם תוצאה דומה - מורל נמוך, כשירות נמוכה ונשר גבוה.

תרגיל יחידתי של פלס"ר 7 בצפון, מאי 2021. צילום: דובר צה"ל

תרגיל יחידתי של פלס"ר 7 בצפון, מאי 2021. צילום: דובר צה"ל

ניתן לטעון כי זהו הפתרון האידיאלי - גם כך מדובר במקצועות חי"ר, ובמקום להקים מערכת נוספת להכשרת חי"ר תחת חיל השריון בא חי"ר, פורס את חסותו על בניין הכוח בתחום החשיפה-תקיפה ומאפשר לחטיבות השריון לקבל מוצר מוכן ומוכשר היטב לטובתו. אלא שלא כך הדבר - העובדה שמדובר בילד "מאומץ" שלמג"ד השריון כמעט אפס השפעה על מה שהוא מקבל ואיך שהכוח מתפתח, תגרום לו באופן טבעי להזניח את ה"מאומץ" לטובת "הילדים הביולוגיים" שלו. המודל הנוכחי יוצר מצב שבו אי־אורגניות תהיה מצב כרוני, וששליש מהסד"כ הגדודי בגדודי השריון יהיה לעולם "אורח לרגע", וקשור יותר ליחידת האם מליחידה שאותה הוא אמור לשרת בשגרה או בחירום. בסופו של דבר, במקום לפתור את הבעיה היסודית - הפער ביכולת של חיל השריון ומפקדי השריון לעסוק בבניין כוח רב־חיילי - צה"ל פותר את הבעיה בפתרון הקל לדעתי, ולא בפתרון הנכון.

להלן הצעת נגד פשוטה - ניתן להתווכח על האם יש צורך ביכולת הכשרת חי"ר ומקצועות סיוע כחלק מחיל השריון. ואולם, גם אם חיל הרגלים מקבל את האחריות להכשרות היסוד דרך הבא"חים, ביסל"ח וקורס קציני חי"ר, חיילים ומפקדים אלה צריכים לעשות זאת עם כומתת שריון, תג חטיבה ומרגע סיום ההכשרה להוות כוח אורגני בלתי נפרד מגדוד השריון שלהם מגיוסם ועד שחרורם. על המג"ד ומח"ט השריון להיות הגורם המחליט על פיתוח כוח האדם ועל שמירת הכשירות, ואחריותו של הפיקוד הבכיר לבוא חשבון עם מפקד שריון שמועל בתפקידו ולא שם את פלוגת הסיוע הקרבי שלו באותו מקום ובאותה חשיבות כמו פלוגות הטנקים שלו. בשלה העת שיהיה קשה באימונים ולא נמשיך להסתמך על נס בקרב.

הערות

  • מערכת אתר צה"ל, "כך יוסבו פלוגות המסייעות לפלוגות חשיפה תקיפה", אתר צה"ל, 6 במאי 2021.

  • מסמך פנימי בצה"ל, חטיבה 460.

  • דוח כשירות מסייעות, חטיבת ברק.