חשיפה-תקיפה בצבא רוסיה

ד"ר אייל ברלוביץ', רמ"ד מחקר צבאות זרים במחלקת מת"ת, זרוע היבשה19.07.2021

בשנים האחרונות נושא החשיפה-תקיפה נמצא במרכז השיח בצבאות המערביים בכלל ובצה"ל בפרט. מאמר על כוחות חשיפה-תקיפה בצבא רוסיה, והעקרונות המנחים שגובשו על־מנת לענות על השאלות: כיצד לארגן את הכוח, לבנות אותו ולהפעילו על־מנת שיחשוף את האויב ויאפשר פגיעה מהירה בו?
כוחות מיוחדים של צבא רוסיה בפעילות, 27 בפברואר 2016

כוחות מיוחדים של צבא רוסיה בפעילות, 27 בפברואר 2016

אחד הלקחים של הצבא האדום ממלחמת העולם השנייה נגע בדיון סביב מכלול סיור/איסוף מודיעין-תקיפה (להלן: חשיפה-תקיפה),1 שנשען על ידע תיאורטי והבנה שהתגבשה לאחר המלחמה. במהלך מלחמת העולם השנייה התברר הצורך ביצירת מודיעין עדכני, על ידי יחידות סיור שונות, שיועבר ישירות לכוח המתמרן ולכוח התוקף מכל הרמות (אסטרטגית, אופרטיבית וטקטית) לכוחות המתמרנים ולארטילריה בכל הדרגים (מהארמייה ועד לגדוד) כדי שיוכלו להשיג יעדים שונים. לאחר המלחמה בנה הצבא האדום את העוצבות והיחידות השונות באופן שיאפשר להן לבצע סיור ואיסוף מודיעין למען השגת היעדים, בכל הרמות ועבור כל הדרגים. הריבוד של הסיור בצבא האדום היה קשור לא רק לדרג, אלא גם ליחידות השונות. לדוגמה: סיור ואיסוף מודיעין ייעודי לכוח מתמרן וסיור ואיסוף מודיעין ייעודי לכוחות התותחנים. כוחות אלה נועדו לאתר את ריכוזי הכוחות של האויב, לאכנם ולשמש מסך אבטחה נוסף שיוכל להפעיל את האש האורגנית של יחידותיהם לצורך סיוע לכוח המרכזי הנמצא בתנועה. כדי לבצע משימות אלה פורטו טכניקות2 והוקמו גדודי סיור שנועדו לבצע "חשיפה עבור ארטילריה".3 חשיבותם של כוחות החשיפה נובעת מן העובדה שהם פועלים ישירות מול מפקדת הארמייה והאוגדה המפעילות את נכסי האש שלהן.

כוח החשיפה של הארטילריה השתמש בסנסורים שונים (קשר, מכ"ם, תצפיות, ומסוקים) על־מנת לאכן את מיקומי האויב.4 לפי פולקובניק (מקביל לדרגת אל"ם) מיל' בוריס זילברמן, שפרש מן הצבא האדום כמפקד רגימנט תותחנים: "לסיור הארטילרי [שפועל בקו המגע ובעומק] הייתה חשיבות גדולה בכל תוכנית מבצעית באותה תקופה. הסיור היה יכול לשנות את התוכנית במקרים מסוימים".5 היכולת של הצבא האדום להפעיל כוחות סיור בכל דרג, לאורך זירת המבצעים ולרוחבה, עברה שדרוג נוסף במהלך שנות ה־80 של המאה ה־20, שבמהלכן הוקמו "יחידות סיור־אש ארטילרית"6 בתוך מסגרות הארטילריה הגדולות של הצבא האדום. יחידות אורגניות אלה נועדו לצמצם בפעילותן את הזמן שעובר בין זיהוי המטרה לתקיפתה, וכללו, פרט למפקד היחידה, מספר משתנה של גדודי ארטילריה, יחידות סיור וכוח מסוקים. "יחידות סיור־אש ארטילרית" פעלו בגזרה תחומה, ותיאמו את האש לעבר מטרות על־פי סדר עדיפויות שקבעו מראש מפקד כוח הסיור או קצין הארטילריה. היכולת שלהן לפעול באופן יעיל הייתה תלויה באיכות התקשורת עם גדודי הארטילריה האורגניים שלהן.7 הסובייטים הבינו שיש הבדל בין סיור לטובת כוח מתמרן ובין סיור למען איכון ארטילריה. לשם כך הקימו בכוח המתמרן צוותי קרב למטרות סיור, ויחידות סיור או איסוף מודיעין אורגניות עבור הארטילריה. פתרון זה נועד לאפשר הכוונת אש אורגנית למען השגת מטרות משתנות - טקטיות, אופרטיביות או אסטרטגיות.

הבסיס המעשי והתיאורטי שנוצר בצבא הסובייטי שימש גם את הצבא הרוסי לאחר פירוק ברית־המועצות. העדות הבולטת לכך נמצאת באופן שבו הפעיל הצבא הרוסי את יכולותיו ואת נכסי האש שלו במלחמת האזרחים במזרח אוקראינה, החל ב־2014, ובהתערבות הצבאית בסוריה שנה לאחר מכן. בשני העימותים האלה הפעיל הצבא הרוסי כוחות חשיפה-תקיפה8 שפעלו באופן הדומה ל"יחידות סיור-אש ארטילרית" של הצבא האדום. מאמר זה יבחן את האופן שבו הפעיל הצבא הרוסי את כוחות החשיפה-תקיפה במזרח אוקראינה ובסוריה, ואת התפתחות המערכים האלה והשתלבותם בכוחות המתמרנים של הצבא.

תהליך תקיפת המטרות הרוסי במזרח אוקראינה. מתוך: Asymmetric Warfare Group, Russian New Generation Warfare Handbook (January 2017), p. 12.

תהליך תקיפת המטרות הרוסי במזרח אוקראינה. מתוך: Asymmetric Warfare Group, Russian New Generation Warfare Handbook (January 2017), p. 12.

חשיפה-תקיפה במזרח אוקראינה ובסוריה

בתחילת יולי 2015 החלו כוחות הביטחון והצבא האוקראיני9 בשורה של התקפות שהדפו את הבדלנים המורדים מזרחה. ב־11 ביולי השתנה המצב, עם הפגזה מסיבית שירו הכוחות הרוסיים על היחידות האוקראיניות במחוז זלנופיליה ושבעקבותיה נהרגו 30 חיילים ונפצעו מאה.10 ההפגזות הרוסיות עצרו את ההתקדמות האוקראינית. במקביל לאמנעה שהשיגו הרוסים בהפגזות הראשונות של אזור זה החלה הארטילריה הרוסית לפגוע בכוחות אוקראיניים במזרח המדינה, במטרה לסייע להתקפת המורדים. הארטילריה הרוסית וכוחות המורדים כיתרו חלקים גדולים מכוחות הצבא האוקראיני למשך 22 ימים. התקפות המורדים הובילו לכיבוש שטחים שהם איבדו, לפגיעה ביותר מאלף חיילים אוקראינים ולהשמדת מערך התותחים 122 מ"מ מדגם D-30. במחקר שנערך על סמך חומר גלוי ברשת, ניתוחי איכון של כלים הֲרוסים ועוד, נמצא שבמהלך החודשים יולי-אוגוסט 2014 המטירו הרוסים אלפי פגזים ב־149 תקיפות על 408 מטרות שונות.11 ניתוח האופן שבו פעלו כוחות חשיפה-תקיפה במזרח אוקראינה יתמקד בגורמים המרכיבים את הכוחות הללו: כיצד פועלת הארטילריה הרוסית; מהם ההישגים המבצעיים המצופים ממנה; מה היו אמצעי האיסוף שעמדו לרשות הכוח; ולבסוף, מהו מעגל הזיהוי-תקיפה של הצבא הרוסי, כפי שהוא הובן במערב.

ברפורמה האחרונה שנערכה בצבא הרוסי נקבעה הבריגדה כעוצבת היסוד של הצבא. במסגרת הרפורמה צוותו לכל בריגדה כוחות אלה: ארבעה גדודים מתמרנים (חי"ר ממונע,12 ממוכן או משוריין); שני גדודי תותחים מתנייעים; גדוד מטולי רקטות רבי־קנים; גדוד נ"ט נגד ארטילריה; שני גדודי הגנ"א; גדוד הנדסה; גדוד אחזקה; גדוד לוגיסטיקה; פלוגת לוחמה אלקטרונית; פלוגת כטמ"מים; פלוגת אב"כ; פלוגה רפואית. אם סוכמים את כלל הכלים, מתקבלים בכל בריגדה אמצעי האש הבאים: 36 תותחים מתניעים מסוגים שונים בקוטר 152 מ"מ; 18 מערכות רקטות רבות־קנים מסוגים שונים; תשעה תותחי נ"ט בקוטר מאה מ"מ; שמונה מערכות טילי נ"ט מדגם קורנט המיועדות לפגוע בכלי ארטילריה יריבים;13 32 מרגמות (82 או 120 מ"מ).14 הבריגדה מחולקת לשני צוותי קרב גדודיים שבסיסם גדוד מתמרן, ואליו מסופחות היחידות השונות. המטרה של ראשי הצבא הרוסי היא שבעתיד יהיו בכל בריגדה שלושה צוותי קרב.15

המשימה העיקרית של יחידות הארטילריה של הצבא הרוסי היא להשיג את עליונות האש שלהן ולשמור עליה. משימות נוספות כוללות השתתפות בפגיעה בשדרת הפיקוד של האויב, במתקניו וביכולות הלחימה שלו באמצעות השמדת פלטפורמות ואמצעים שונים.16 לכוחות הארטילריה הקָנִית והרקטית הוגדרו ההישגים המבצעיים הבאים:

 1. הכחדה - גרימת נזק רב, כך שהיחידה מאבדת את היעילות המבצעית שלה ואינה מסוגלת להתנגד כלל. הירי מחושב על־פי כמות הפגזים שנדרשים להשגת הסתברות של 90-70 אחוזי הרג של מטרה אחת, או 60-50 אחוזי השמדה של קבוצת מטרות.
 2. השמדה - המטרה נפגעת במידה שהיא אינה יכולה להוסיף להיות בכשירות לאורך זמן.
 3. נטרול/דיכוי - הוצאת המטרה מיעילות מבצעית למשך זמן מוגבל, כך שיכולת התמרון או הפיקוד והשליטה שלה הופכים מוגבלים.
 4. הצקה17 - ירי של כמות פגזים מדודה למשך זמן מוגבל, על־מנת להפעיל לחץ פסיכולוגי על האויב.18

בריאיון שמסר ההיסטוריון הרוסי מיכאיל זירוחוב לחברת פרסום המידע ג'יינס, ניתן למצוא דוגמה לאופן שבו הצבא הרוסי מפעיל את יחידות הארטילריה במטרה להכחיד ולהשמיד. זירוחוב טען: "[בסוף אוגוסט 2014], [מרגמות 120 מ"מ משוריינות מדגם] נונה-ס ו[תותח הוביצר מתנייע 152 מ"מ מדגם] מסטה-ס היו בשימוש רב על־מנת להרוס את טורי הצבא [האוקראיני] שבאו לעזרת המסגרות הנצורות בסביבות אילובאיסק. האש תוקנה באמצעות אינספור כטמ"מים מהדגמים [שהצבא משתמש בהם]".19 נוסף על כך, הכוחות הרוסיים הפעילו20 משגרי רקטות רבי־קנים מסוג גראד BM-21. מהתיאורים של זירוחוב ושל אחרים עולים שני דפוסי פעולה אופייניים לכוחות החשיפה-תקיפה של הצבא הרוסי: הראשון - הפעלת מגוון כלים ארטילריים ורקטיים נגד אותו יעד על־מנת להבטיח הישגים מבצעיים; והשני - חשיפה רב־ממדית על בסיס היכולות האורגניות של הבריגדה, שמתבצעת באמצעות יחידות סיור, כטמ"מים ומערכות לוחמה אלקטרונית. מחקר שנערך במנהלת החומרים של משרד ההגנה השוודי21 מלמד שהרוסים השתמשו לצורך השגת מטרותיהם במגוון כטמ"מים:

 1. כטמ"ם אסטרטגי המנטר בגובה רב בגבול עם אוקראינה;
 2. כטמ"ם בעל טווח טיסה גדול הן למרחק והן לגובה בעומק הטקטי והמערכתי של הכוחות האוקראיניים;
 3. כטמ"ם בינוני המשמש לאיתור מטרות בזמן אמת; הכטמ"ם כפוף לכוח משגרי רקטות רבי־קנים 220 מ"מ מדגם אורגן, או 300 מ"מ מדגם סמרש; המעגל הקטן מאפשר סגירת מעגל אש תוך 15 דקות;
 4. כטמ"ם לטווח קצר שפועל עם משגרי רקטות רבי־קנים 122 מ"מ מדגם גראד;22
 5. רחפנים המשמשים להערכת נזק.23

ארכיטקטורות הפו"ש של הפעלת האש בבריגדה, בגדוד הארטילריה וביחידות הסיור יוצרות מערכת פו"ש ושו"ב יעילות אך מורכבות. למפקד הבריגדה יש הרבה מסגרות ונכסים שהוא יכול להפעיל לצורך סיוע לכוח המתמרן, או למען השגת הישגים מבצעיים של האש. כוחות הסיור של החטיבה מציינים נקודה במערכת השו"ב הדיגיטלית סטרלטס של הצבא, והיא מעבירה את המידע ליחידת תקיפה (אווירית או יבשתית) התוקפת את המטרה. ואולם ברוב יחידות הצבא הרוסי אין מערכת שו"ב, ולכן ארכיטקטורת הפו"ש בנויה כך: כוחות הסיור של המסגרות השונות (בריגדה, גדוד מתמרן או גדוד ארטילריה) מדווחים למפקדות של המסגרת מעליהם, ומקבלים ישירות את התמונה מהכטמ"מים השונים ומשאר נכסי הסיור ואיסוף המודיעין. לאחר מכן הם מעבירים את הדיווחים למרכז הכוונת האש (של גדוד הארטילריה או של סוללת המרגמות) שמפעיל את האש במעגל קטן. במקביל עובר המידע למפקדת הבריגדה, שם מפקדים על הנכסים החטיבתיים הקמ"ן, שמפקד על כוחות הסיור, וסגן מפקד הבריגדה לנושא ארטילריה. תיאום האש בגדוד ובסוללה והפעלתה נעשים על־ידי רמ"ט הגדוד או מ"מ בכיר (במקרה של סוללה) המאיישים את מרכז הכוונת האש של היחידה בשטח. הדיווחים, כפי שניתן ללמוד מהארגון של גדודי הארטילריה השונים, עוברים ישירות מרכב הסיור למפקדות החטיבה והגדוד ולמרכז הכוונת האש של הגדוד או הסוללה. הקשר הישיר בין יכולות הסיור ואיסוף המודיעין ובין נכסי האש, מאפשר להם לפעול במעגלים קטנים באמצעות הפעלת אש אורגנית. הפעלת האש יכולה להיות עצמאית, משום שלכל גדוד יש יכולות סיור ויכולות הפעלת אש, אך לרוב מפקדת הבריגדה מפעילה אותה באופן מרוכז.24

כוחות חשיפה-תקיפה פועלים ביחידות האש של הצבא הרוסי, ומתבססים על היכולת האורגנית של מפקד הבריגדה להפעיל מספר רב של נכסי אש ויחידות סיור על־מנת לעמוד ביעדיו. כוחות החשיפה-תקיפה של הבריגדה פועלים על־פי שני עקרונות: סגירת מעגלים קטנים באמצעות שימוש ביכולות האורגניות של הבריגדה, וכמות שמאפשרת גמישות. מספר הכלים הרב והמגוון מאפשר למפקד הבריגדה חופש לרכז מאמץ במשימותיה, ולסייע למשימות של המסגרות הכפופות לו.25

תרגילים שבהם הופעלו כטב"מים ב־2018 (למעלה) וב־2019

תרגילים שבהם הופעלו כטב"מים ב־2018 (למעלה) וב־2019

התרגילים שעורך הצבא הרוסי בכוח חשיפה-תקיפה (הגברת השימוש בכטמ"מים)

האימונים שערך הצבא הרוסי במהלך 2018-2017 מספקים עדות לכיווני ההתפתחות העתידיים של כוח החשיפה-תקיפה, ובעיקר לתפקיד ההולך וגדל של מערכות בלתי מאוישות. בחינת התרגילים השונים שנערכו בארבעת המחוזות הצבאיים הרב־זרועיים של הצבא הרוסי, מצביעה על השילוב ההולך וגובר של הכטמ"מים בכוח החשיפה-תקיפה של היחידות המתמרנות. הנה כמה דוגמאות:

 • במהלך תרגיל שנערך ב־5 בספטמבר 2017 באזור קמרובו שנמצא במחוז הצבאי המרכזי, תורגלה בריגדה ממונעת של הצבא הרוסי בכמה מתארי לחימה. צק"גים הפעילו במהלך התנועה אל היעדים כטמ"מים מסוג אורלן 10, שעליהם הותקן מטען ייעודי לסיור ולאיסוף מודיעין או מטען ללוחמה אלקטרונית (שיבוש או איתור).26
 • באפריל 2018 נערכה יחידת טנקים מהמחוז המזרחי לקרב הגנה נגד כוח אויב. יחידת הסיור שלה השתמשה בכטמ"מים מסוג אורלן 10, והם סייעו בתיאום שבין אש הטנקים, האש הארטילרית ותנועת הכוחות במתקפת הנגד.
 • כוח27 מהארמייה ה־41, ככל הנראה צק"ג,28 תורגל בקרב הגנה שהתנהל כך: הכטמ"מים שהוקצו לכוח ניסו לחשוף את האויב; מפקד הכוח המגן החליט, לאחר גילוי האויב, להחיש את חיילי הכוח לעמדות הגנה, ובמקביל לתקוף את האויב המתקדם בעזרת ארטילריה שהכטמ"ם תיקן את כיוון הירי שלה.29
 • במהלך 2019 נערכו בצבא הרוסי סמינרים ותרגילים במטרה להעביר את הידע ואת הלקחים מהלחימה במזרח אוקראינה ובסוריה. בין המפגשים, שיועדו בעיקר למפקדי פלוגות במסגרות המתמרנות, נערך במחוז המזרחי סמינר שנסב סביב העבודה עם הכטמ"מים, ובמחוז המערבי התקיים סמינר שמטרתו הייתה להעביר לקציני יחידות ארטילריה ושריון את לקחי הכוונת האש, הטנקים והארטילריה.30 בעקבות הפנמת הלקחים ועל־מנת לשפר את השרידות, את העמידות של הטנקים ואת היכולת להכווין את הירי טוב יותר,31 שינו צוותי הטנקים של מחוז מרכז את תרגולות הירי שלהם.
 • במהלך אימון באזורים הרריים ומיוערים הפעילו מפקד הצק"ג32 והקמ"ן שלו את כוחות החשיפה להכוונת אש אווירית (מטוסים ומסוקים) ואש יבשתית.33

הדוגמאות מלמדות שההתפתחות הבאה תהיה הגברת השימוש בכטמ"מים לסיור של מסגרות מתמרנות. הכטמ"מים נועדו לא כדי להחליף את הכוח הקיים, אלא כדי להגדיל את הטווחים ואת יכולות הפגיעה שלו. במקביל לתהליך הגדלת טווח הסיור, הצבא הרוסי מתכוון להגדיל את טווח האש של היחידות המתמרנות באמצעות שדרוג המערך הרקטי. משנת 2017 שואפים ראשי הצבא הרוסי לצייד את היחידות המתמרנות במשגר רקטות רב־קני חדש מדגם אורגן, המשגר רקטות בקוטר 300 מ"מ לטווח של 120 ק"מ.34 בחינת האימונים מראה ששילוב המערכות שאינן מאוישות בגדודים המתמרנים, נועד לדייק יותר את הפגיעה של המרגמות ושל פגזי הטנקים, נוסף על תפקידי הסיור שלהם. הכוונת האש של הכוח המתמרן אמורה להגביר את היעילות המבצעית של הגדודים המתמרנים, ולחסוך את כמות הפגזים שיורים כוחות הצבא. מבט משווה מראה שכוחות החשיפה-תקיפה של יחידות הארטילריה והיחידות המתמרנות מאומנים בשימוש בכטמ"מים למטרות סיור, גילוי מטרות (במגוון דרכים), תקיפה והערכת נזק. עוד ניתן ללמוד שהכטמ"מים המשמשים חלק מכוח הסיור יכולים לשמש גם סיור ארטילרי, ובכך הם יכולים להגדיל את כמות המטרות שהבריגדה מייצרת. 

השימוש המוגבר בכטמ"מים מאפשר לצבא הרוסי גמישות גדולה יותר בבחירת מטרות, בתקיפתן ובבחינת הנזק שנגרם להן. הגברת האימונים והגיוון הרב של המשימות שהכטמ"מים יכולים לבצע, הופכים אותם לחלק מהותי מהיחידה המתמרנת. על־פי רוב, האימונים עם הכטמ"מים למטרות סיור של יחידות מתמרנות לא יתקיימו מעל דרג הצק"ג, מתוך ההנחה שזוהי היחידה שיכולה לשלב את הפעלת האש האורגנית שלה ואת נכסי האש שהבריגדה מקצה לה. חשוב לציין שיכולות הסיור של הצבא הרוסי מועצמות עקב האימון והשימוש במערכות אלה ככלי ללוחמה אלקטרונית: גילוי, איכון ושיבוש. נוסף על ההשקעה בשיפור הסיור באמצעות הוספת יכולות שאינן מאוישות, משקיע הצבא הרוסי בשיפור מערכת השו"ב. לפי רוג'ר מקדרמוט, חוקר צבא רוסיה במכון ג'יימסטאון בארצות־הברית, אחד הלקחים העיקריים של הצבא הרוסי מההתערבות בסוריה הוא שאיחוד מערכות הפו"ש והשו"ב של כוחות היבשה (לרוב כוחות מיוחדים) ושל חיל האוויר, יאפשר מעגל זיהוי-תקיפה קטן. בשל המסקנות הללו התעורר אצל מפקדי הצבא הרוסי רצון להשקיע בפיתוח מערכות שליטה ובקרה מתקדמות ובמערכות שאינן מאוישות, שיוטמעו במסגרות המתמרנות הרוסיות בכמויות גדולות יותר.35

 

סיכום ומסקנות

בשנים האחרונות נושא החשיפה-תקיפה נמצא במרכז השיח בצבאות המערביים בכלל ובצה"ל בפרט. השאלה שעולה בצבאות אלה היא כיצד לארגן את הכוח, לבנות אותו ולהפעילו על־מנת שיחשוף את האויב ויאפשר פגיעה מהירה בו. במהלך מבצע "שומר החומות" הופעלה בצה"ל לראשונה פלוגת חשיפה-תקיפה שהפעילה רחפנים לגילוי ולתקיפת חוליות ירי של חמאס.[xi] מאמר זה בחן את המודל הקיים כיום בצבא רוסיה, ואת הכיוונים העתידיים שאליהם הוא מתקדם. כוח החשיפה-תקיפה של צבא רוסיה נשען על מסד תיאורטי וארגוני שנוצר בעקבות לקחי מלחמת העולם השנייה. המרכזיות של המכלולים באה לידי ביטוי בכך שבכל מסגרת לוחמת יש רכיבי אש ותמרון אורגניים. במהלך השנים לא השתנה הרעיון המקורי, והוא נותר כך: יצירת מעגל קבלת החלטות קטן בין רכיבי האש ובין רכיבי הסיור. המרכיב שהשתנה במהלך השנים הוא האופן שבו רכיבי הסיור אוספים את המידע. אם בעבר איסוף המודיעין והסיור נסמכו רק על תצפיות קרקעיות על המטרות, כיום הצבא הרוסי מפעיל מגוון חיישנים ומערכות שנועדו לאכן במדויק את האויב (באמצעות חשיפה רב־ממדית), ולאחר מכן לשפר את הדיוק בפגיעה או לבצע הערכת נזק.

ממאמר זה ניתן ללמוד שכוחות החשיפה-תקיפה של צבא רוסיה פועלים על־פי שני עקרונות מנחים. הראשון הוא אורגניוּת: כלל החלקים שמרכיבים את המכלול נמצאים בפיקודו של מפקד אחד. האורגניות מקטינה את התלות ברשת קשר בעלת רוחב פס גדול, עקב המרחקים הקצרים יחסית שבהם פועלות יחידות הבריגדה. העיקרון השני הוא כמות יכולות סיור ואש וגיוונן: המסגרות המתמרנות של הצבא הרוסי כוללות מספר רב של כלים ארטילריים, מטולי רקטות רבי־קנים, מרגמות וטילי נ"ט. הכמות מאפשרת למפקד הבריגדה לתמוך בכל הכוחות שבפיקודו בשילוב של יכולות אש. נוסף על כך, הוא מפעיל מנעד רחב של יכולות גילוי ואיכון. אלה יחדיו מאפשרות לקצר את משך הזמן החולף בין גילוי לתקיפה, ומבטיחות שכל כוח פועל יזכה לסיוע אש. מספר יחידות האש גם מבטיח שלמרות הגדלת מספר המטרות יהיו למפקד הבריגדה מספיק קנים לסיוע בלי להיות תלוי ביכולות של המסגרות שמעליו או ברצון הטוב של חיל האוויר הרוסי.

כל התרגומים מהשפה הרוסית נעשו, אלא אם צוין אחרת, על־ידי מש"ק צבאות זרים סמל אדוארד אסטרין.37

השתלמות מטכ"לית בנושא השתנות היחידות המתמרנות, אפריל 2021. צילום: דו"ץ

השתלמות מטכ"לית בנושא השתנות היחידות המתמרנות, אפריל 2021. צילום: דו"ץ

הערות

 • התרגום המילולי הוא "מכלול סיור/איסוף מודיעין-תקיפה", אולם על־מנת להקל על הקורא הישראלי שיניתי ל"כוח חשיפה-תקיפה". על המשמעות של המילה Razvedka ולדיון על משמעות המושג בצבא האדום ראו:

  David M. Glantz, The Fundamentals of Soviet 'Razvedka' (Intelligence/Reconnaissance), (Kansas: Fort Leavenworth - Center of Soviet Studies, 1989), pp. 4-9

 • Ibid, pp. 9-28.

 • Ibid, p. 28. המונח הסובייטי הוא "סיור/מודיעין עם כלי הארטילריה" (Artilleriiskaia instrumental'naia razvedka), למען הקלה על הקורא אשתמש במונח השגור כיום.

 • Ibid, pp. 28-30.

 • ריאיון עם פולקובניק בוריס זילברמן, 23 במרס 2020. אני מודה לגברת ג'ניה ברלוביץ' על עזרתה בתרגום דבריו.

 • razvedyvatel'naia- ognevaia gruppe

 • Glantz, 1989, pp. 30-32.

 • razvedivatelno-udarnii complex.

 • החטיבה הממונעת ה־72, חטיבת הצנחנים ה־79, החטיבות הממוכנות ה־24 וה־51 וחלק מרגימנט הכוחות המיוחדים העצמאי השלישי.

 • המספרים הם רשמיים ולכן יש להתחשב בהם בעירבון מוגבל. יש דיווחים שגדוד של חטיבת הצנחנים ה־79 הושמד במהלך שלוש הדקות הראשונות של ההפגזה. ראו: Shawn Woodford, "The Russian Artillery Strike That Spooked The U.S. Army", The Dupuy Institute (March 29, 2017).

 • Sean Case and Klement Anders, "Putin's Undeclared War Summer 2014 Russian Artillery Strikes against Ukraine" Bellingcat, (December 21, 2016), pp. 26-27.

 • גדודי החי"ר הממונע נעים על־גבי BMP (זחלי) או BTR (גלגלי).

 • כל רכב לחימה של חי"ר, זחלי ממשפחת BMP, מצויד במערכת נ"ט מסוג פאגוט או קורנט. להרחבה ראו: Grau and Bartles, The Russian Way of War, (Kansas: Fort Leavenworth   Foreign Military Studies Office, 2016), pp. 210-220

 • Ibid, p. 31.

 • Wayne Sylvester, Matt Matthews and Jon H. Moilanen, "Maneuver Defense: Battalion Tactical Group (BTG)   Tailrod Combat Power and Tactics", Red Diamond Vol.10 Issue 4 (October   December 2019), pp. 19-28.

 • Grau and Bartles, The Russian Way of War, p. 232.

 • דומה למושגים "שיבוש" ו"הטרדה" בצה"ל.

 • Lester Grau and Chuck Bartles, "Integration of unmanned aerial systems within Russian artillery", Fires (May-June 2016), pp. 32-35.

 • "The Czar of battle: Russian artillery use in Ukraine portends advances", Janes.com. התוספות הן שלי (א"ב).

 • Ibid.

 • The Swedish Defence Materiel Administration

 • "BM-21 Grad Multiple launch rocket system", military-today.com

 • Carl Fischerstrm, "UAS in Ukraine", Sensors Symposium 2016 (September 20, 2016), slide 6

 • Lester Grau and Chuck Bartles, The Russian Reconnaissance Fire Complex Comes of Age (Kansas: Fort Leavenworth, Foreign Military Studies Office, 2018), pp. 5-15.

 • Asymmetric Warfare Group, Russian New Generation Warfare Handbook (January 2017), p. 12.

 • Министерство обороны Российской Федерации, "В Кемеровской области началось учение мотострелков и авиации ЦВО с привлечением более 2000 военнослужащих", MOD of Russia,  September 5, 2017; Министерство обороны Российской Федерации,"Мотострелковая часть в Ростовской области приведена. в полную боевую готовность", MOD of Russia (July 19, 2017).

 • הארמייה הרב־חילית נמצאת תחת פיקוד המרכז של צבא רוסיה.

 • לפי המקור, בתרגיל השתתפו כאלף חיילים וקצינים, ככמות החיילים בצוות קרב גדודי.

 • Министерство обороны Российской Федерации, "На Юргинском полигоне в Сибири проходит учение с мотострелковыми подразделениями 41-й общевойсковой армии ЦВО", MOD of Russia (August 9, 2018). 

 • Министерство обороны Российской Федерации, "Командиров рот и батарей Амурского объединения ВВО обучат взаимодействовать с беспилотной авиацией", MOD of Russia (May 16, 2019).idem, "Расчеты БЛА Западного военного округа активно применяют опыт полученный в ходе Сирийского конфликта", MOD of Russia (May 11, 2019).

 • "Armored Carousels' & 'Tank Trousers': Look Inside Russia's Modern Tank Tactics", Sputink (July 4, 2018).

 • כ־1,500 חיילים וקצינים מהמחוז הצבאי הדרומי של צבא רוסיה.

 • Министерство обороны Российской Федерации," Мотострелки и танкисты ЮВО применили тактику «сквозных атак» в ходе ДБТУ в Армении", MOD of Russia (September 27, 2019).

 • "Артиллерия наращивает мощь Армейские соединения усиливаются тяжелыми артсистемами",Izvestiya (December 14, 2017). 

 • Roger McDermott, "Russia s Network-Centric Warfare Capability"; Radin, Andrew, Lynn E. Davis, Edward Geist, Eugeniu Han, Dara Massicot, Matthew Povlock, Clint Reach, Scott Boston, Samuel Charap, William Mackenzie, Katya Migacheva, Trevor Johnston, and Austin Long, The Future of the Russian Military: Russia's Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.-Russia Competition, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2019, pp. 50-52.

 • אמיר בוחבוט, "להקת הרחפנים של צה"ל השתתפו בלחימה בעזה, וחוקי המשחק צפויים להשתנות", וואלה, 5 ביוני 2021.

 • הערה בנוגע לתרשימים על אודות התרגילים שבהם הופעלו כטב"מים ב־2018 וב־2019: הסיווג נעשה על פי תיאור התרגיל באתר משרד ההגנה הרוסי. לכן יש להניח שנתונים אינם מלאים, או שהם מוטים. השימוש בנתונים נועד להראות את המגמה בלבד. התרגילים המוצגים הם אלה שהשימוש בכטב"מים הוא הנושא העיקרי שעליו היחידה מתאמנת. הסיווג נעשה כדלקמן: מסגרת מתמרנת הכטב"מים משמשים חלק מכוח סיור של כוח מתמרן; קטגוריה זו כוללת גם שימוש בכטב"מים על ידי צנחנים ויחידות מיוחדות. הכוונת אש תרגילים שבהם הכטב"מים שימשו להכוונת אש. לוחמה אלקטרונית תרגילים שבהם הכטב"מים שימשו בתפקידי איכון כוחות או דיכוי הרשת של היריב. פיקוד ושליטה הכטב"מים משמשים להכוונת כוחות ותיאומים. הגנה תרגילי הגנה נגד כטב"מים. אחר תחרויות וכדומה. יש תרגילים שסווגו פעמיים או שלושה. לדוגמה, תרגיל בשטח בנוי שבו הכטב"מים שימשו להכוונת אש, שליטה בכוח והכוונתו וסיור ליחידות המתמרנות. התרגילים אוגדו ותורגמו על ידי סמל אדוארד אסטרין. אתר משרד ההגנה רוסי http://mil.ru/