חברה צבא וביטחון לאומי - הקטלוג

כתב עת אקדמי ראשון מסוגו שיוצא לאור בשיתוף פעולה בין "מערכות" ואגודת חוקרי צבא וחברה בישראל. הוות"ת הכירה בכתב העת כעומד בקריטריונים להכללה ברשימת כתבי העת המשרתים את מודל התקצוב של המוסדות האקדמיים בישראל

להלן הגיליונות שהופיעו עד כה בכתב העת:

גיליון 3

גיליון 2

גיליון 1