הקמתן ופירוקן של חטיבות האש בצבא היבשה של ארצות־הברית

אייל ברלוביץ', רמ"ד מחקר צבאות זרים במחלקת מת"ת, זרוע היבשה13.01.2021

במהלך עשור פעלו חטיבות האש בצבא ארצות־הברית כמפקדות עצמאיות שהיו מסופחות לעת הצורך לדיוויזיות ולקורפוסים. מסיפור הקמתן וביטולן ניתן ללמוד על השפעות ארוכות טווח של שינויים ארגוניים שלא ניתן לחזות מראש, ועל כך שרפורמות ניתן לשנות כאשר הן אינן מצליחות

בשנת 2004, כחלק מניסיון של ראשי צבא היבשה של ארצות־הברית להפוך את המסגרות הלוחמות של הצבא למודולריות, הוקמו חטיבות האש1 (Fires Brigades) כמפקדות משימתיות עצמאיות שאמורות להיות מסופחות לדיוויזיה (מקביל לרמת אוגדה) או לקורפוס (מקביל לרמת גיס). זאת על־מנת שיפעילו את יכולות האש באופן מרוכז. ב־2014 ביטלה מפקדת הצבא את עצמאותן של חטיבות האש, שינתה את שמן לחטיבות ארטילריית השדה (Field Artillery Brigade) והכפיפה אותן באופן קבוע לדיוויזיות. במאמר זה אתמקד בשינויים הארגוניים כפי שבאו לידי ביטוי בתורות הלחימה שנכתבו בצבא היבשה ועוסקים בהסדרת הפו"ש בין כוחות הארטילריה מעל רמת הצק"ח.2 המאמר מסתמך בעיקר על מדריכי השדה (Field Manuals) שמפרטים את הייעוד, את התפקידים ואת הארגון של החטיבות השונות. זאת על־מנת לבחון את השינויים שנעשו במהלך העשור וחצי האחרונים בחטיבות הארטילריה של צבא היבשה של ארצות־הברית.

הקמת חטיבות האש

עד 2004 רוכזו היחידות הארטילריות של צבא היבשה של ארצות־הברית בחטיבות (מקביל לרמת אגד בצה"ל) והיו כפופות לדיוויזיות ולקורפוסים המתמרנים. גדודי הארטילריה השונים היו כפופים לארטילריה הדיוויזיונית3 שהייתה אחראית על בניין הכוח ועל הפעלתו במסגרת הדיוויזיה או הקורפוס.4

ב־2004, כחלק מתהליך הפיכת צבא היבשה לכוח מודולרי שמתבסס על צק"חים רב־חיליים ואורגנים, פוזרו גדודי ארטילריית השדה שאוגדו בחטיבה, והוכפפו ישירות למפקדת הצק"ח שהפך לאחראי על הפעלתם ועל בניין כוחם. מפקדת החטיבה הארטילרית הפכה למפקדה משימתית, שאינה משויכת מראש לדיוויזיה או לזירה. מצב זה יצר שתי בעיות: ראשית, לדיוויזיה לא נותר כוח ארטילרי שהיא יכולה להפעיל בצורה מרוכזת - מה שמנע יכולת לתכנן תוכניות אש מעל לרמת הצק"ח ותוכניות שאינן בהכרח קשורות לתמיכה בתמרון, ולהוציאן אל הפועל. שנית, אימוני הגדודים נפגעו משום שלא היה ברמת הדיוויזיה והקורפוס גורם מקצועי האחראי על אימונם.5

על־מנת להסדיר את השינוי הארגוני נכתב מדריך שדה חדש שעסק בייעוד החטיבות, בארגונן ובהסדרת הפו"ש בדיוויזיה:

שינוי ייעוד6

מטרתה העיקרית של חטיבת האש לבצע משימות תקיפה. היא אינה תחת דיוויזיה, קורפוס או זירה מוגדרים מראש, ומשמשת כמפקדה משימתית. חטיבת האש יכולה הייתה להיות תחת השליטה המבצעית של דיוויזיה, קורפוס, רכיב יבשתי של כוח רב־זרועי, כוח רב־זרועי או כל מפקדה ממונה אחרת. לרוב היא תהיה ת"פ אוגדה.

ייעוד החטיבה בלחימה הוגדר באופן הבא:

 • מפקדה של כוחות ארטילריית השדה (גדודים שאינם כפופים לצק"חים);
 • פיקוד על כלל הרכיבים של יכולות האש הרב־זרועיות;
 • פיקוח באופן מקצועי על האימונים של כוחות ארטילריית השדה;
 • תמיכה במפקדים בהיבטים של אימונים לקראת פריסה וארגון כוח האדם.

 

החטיבה צריכה להיות בעלת יכולות לבצע את התפקידים הבאים:

 • מבצעי תקיפה וירי נגד מקורות אש של האויב;
 • תמיכה במבצעי הכרעה ובמבצעי עיצוב;7
 • תמיכה בכוחות שנמצאים במגע עם האויב, לדוגמה חיזוק יכולות האש של צוותי הקרב המתמרנים;
 • שיתוק יכולות הנ"מ של היריב ותמיכה במבצעי תקיפה של האווירייה של צבא היבשה ושל הכוח הרב־זרועי;
 • תמיכה במבצעים מיוחדים שנערכים בגזרת המבצעים של המסגרת הממונה על החטיבה;
 • תמיכה במסגרות שנמצאות בשטח המבצעים שבו מוצבת החטיבה.

ארגון

המבנה של החטיבה וארגונה נועד לאפשר לה לעמוד במשימות שניתנו לה, שכוללות משימות אש ובמקרים מסוימים תמרון מוגבל. חטיבת האש מורכבת מהיחידות האורגניות הבאות: גדוד קיום (לוגיסטיקה); מפקדה וסוללת מפקדה;8 גדוד מטולי רקטות רב־קניים;פלוגת תמיכה ברשת;10 סוללת הרכשת מטרות.11

כאשר החטיבה פרוסה היא מקבלת תחת אחריותה המבצעית את המסגרות לפי צורכי המשימה העתידית שאותה היא אמורה למלא:

 • אחד עד שישה גדודי תותחים בעלי שלוש סוללות של ארבעה עד שישה12 קנים או מספר דומה של מטולי רקטות רב־קניים;
 • יחידות מכ"ם;
 • צוותי סיוע אש -13 כאשר היא מקבלת משימות תמרון מוגבל;
 • קבוצת בקרה אווירית טקטית -14 תקן של חיל האוויר שאמור להיות מאויש כאשר החטיבה נפרסת;
 • יכולות מודיעין - כאשר היא מקבלת משימות תמרון מוגבל;15
 • כוחות סיור - כאשר היא מקבלת משימות תמרון מוגבל.

במקרה שתידרש, חטיבת האש צריכה להיות בעלת יכולת להתפרק מיחידותיה לטובת תמיכה במבצעים של צק"חים שמשרתים תחת הדיוויזיה או הקורפוס.

 

פיקוד ושליטה

שלושה גורמים משפיעים על הפעלת האש של דיוויזיה או קורפוס בצבא היבשה של ארצות־הברית:

 • קצין אש ראשי. כפוף לקצין המבצעים של הדיוויזיה ואחראי על ייעוץ למפקד הדיוויזיה על הדרך הטובה ביותר להשתמש ביחידות הארטילריה העומדות לרשותו. כמו כן, אחראי לחלק האש בפקודת המבצע של הדיוויזיה ולפיתוח וליישום של תוכנית סיוע האש שלה.
 • קצין תיאום האש. לרוב מג"ד הארטילריה של הצק"ח. הוא נעזר בקצין סיוע האש של החטיבה, ויש לו את סמכויות שקשורות בהפעלת האש של הצק"ח ושל שאר יכולות האש בדיוויזיה.
 • מפקדת כוח ארטילריית השדה. מפקדת הארטילריה הבכירה בין אם היא המפקדה האורגנית, המסופחת או נמצאת תחת אחריות של המסגרת הבכירה בכל הקשור בהפעלת סיוע האש. סמכות ומשימות המפקדה מואצלות אליה על־ידי מפקד המסגרת הממונה. לרוב, מפקדת כוח ארטילריית השדה אמורה לרכז את השליטה בכל הקשור לתחום הסיוע הארטילרי.

נוסף על כך, בתוך כל אחת ממפקדות המסגרות, מרמת מפקדת הזירה ועד רמת הגדוד, יש תא אש16 במפקדת הקורפוס,17 הדיוויזיה,18 החטיבה,19 והגדודים.20 כמו כן, בגדודים ובפלוגות המתמרנים יש צוותים שאחראים על הפעלת האש האורגנית של הצק"ח.

כאשר חטיבת האש מוגדרת כמפקדת כוח ארטילרית בדיוויזיה, יהפוך מפקד חטיבת האש להיות קצין תיאום האש הראשי בדיוויזיה, ובהתאם תהפוך מפקדת חטיבת האש למפקדת כוח ארטילריית השדה. קצין האש הראשי של הדיוויזיה, שאחראי לפיתוח ולתכנון התוכניות המבצעיות של הדיוויזיה, יהפוך לסגנו של מפקד חטיבת האש.

הקמת חטיבות האש נעשתה בתקופת השינויים בצבא היבשה של ארצות־הברית, ובמהלך מבצעי הייצוב באפגניסטאן ובעיראק. מטרתן הייתה לספק מפקדת חטיבה נוספת שיכולה לפקד על מבצע מוגבל, שתתאם את הפעלת כלל נכסי האש הרב־זרועיים שהחטיבה ויחידות הדיוויזיה מפעילות. השאלה שעלתה היא כיצד יממשו חטיבות אלה את תפקידם כאחראיות על רמת המקצועיות של גדודי הארטילריה השונים?

חטיבות ארטילריית השדה 

במהלך 2014 אורגנו חטיבות האש מחדש תחת השם "חטיבות ארטילריית השדה". אחת הסיבות נגעה לבניין הכוח: ב־2007 הגישו שלושה מפקדי צק"חים לשעבר מסמך שבו טענו שאנשי התותחנים נפגעו באופן הקשה ביותר מן המעבר לארגון המודולרי של הצק"חים ומן ההתמקדות במבצעים נגד חתרנות.21 במסמך כתבו הקצינים: "כמפקדי צק"ח אנו ברי מזל שמפקדי גדודי ארטילריה השדה שלנו צמחו בשיטה הישנה והם מצוינים מבחינה טקטית וטכנית [...] אולם מפקדי הצק"חים הנוכחיים מתקשים [להתמודד, א"ב] עם ההשלכות של ענף ארטילריית השדה שאינו מקבל מספיק משאבים".22

סיבה נוספת נגעה לבעיות בהפעלת הכוח, כפי שנוסחו בפקודת ההקמה של המפקדה בדיוויזיית החי"ר הרביעית. "כיום, מבנה הכוח, העיצוב הארגוני ופיקוד המשימה של ארטילרית השדה מעל לרמת החטיבה23 אינו עומד ביכולות הנדרשות [שקשורות] לתמיכה במפקד המבצעי כחלק מהיותו כוח רב זרועי", נכתב. "בשל כך, [נוצר] חוסר יכולת לשלב ולתאם בצורה אפקטיבית אש ברמות החטיבה, הדיוויזיה, הקורפוס ולתמוך במבצעי יבשה אחודים".24

בשל סיבות אלה הגיש ב־2012 מרכז למצוינות של האש בפיקוד האימונים והתורה של צבא היבשה דוח שטען שהצבא צריך להקים מפקדה שתעסוק באש מעל רמת החטיבה. השינוי המוצע אושר באוקטובר 2013 וחטיבות האש שינו את ייעודן, את המבנה הארגוני שלהן ואת שמן - לחטיבות ארטילריית השדה.

חזרתן של חטיבות אלה לא נעשתה בכלל האוגדות המתמרנות של צבא ארצות־הברית, אלא רק בדיוויזיות הסדירות.25 חטיבות האש של המשמר הלאומי לא שינו את שמן אלא את עצמאותן, משום שהוכפפו למפקדות של דיוויזיות של המשמר הלאומי. לטובת הסדרת השינוי הארגוני שוּנה התו"ל, ובאפריל 2014 הופץ מדריך שדה חדש שהסדיר את ייעוד החטיבות, את ארגונן ואת הסדרת הפו"ש.

לפי מדריך השדה החדש החטיבה מורכבת מיחידות קבועות: גדוד קיום (לוגיסטיקה); מפקדה וסוללת מפקדה; פלוגת תמיכה ברשת; סוללה להרכשת מטרות.

לפי אתר בית הספר לתותחנות של צבא היבשה בפורט סיל, לחטיבה יש מספר משתנה של מטולי רקטות רב־קניים.26 כאשר היא יכולה לקבל אחד עד חמישה גדודי ארטילריה או מטולי רקטות רב־קניים, בהתאם למשימה שאותה היא צריכה למלא.27

במקביל להקמת חטיבות ארטילרית השדה, שינה מדריך השדה החדש את הרכב תא האש של הקורפוס,28 הדיוויזיה, החטיבה29 והגדוד,30 כך שהשינוי העיקרי הוא בהסדרת הפו"ש ובאחריות לבניין הכוח.

מדריך השדה קבע שמפקדת חטיבת ארטילריית השדה אחראית למאמץ האש מעל לרמת הצק"ח המתמרן, בהיותה מפקדת השדה של הארטילריה בדיוויזיה או בקורפוס שאליו היא משויכת.31 נוסף על כך, חטיבת ארטילריית השדה אחראית לבניין הכוח ולמוכנות של גדודי הארטילריה בדיוויזיה שאליה היא משויכת. כאשר היא ת"פ דיוויזיה, מפקד החטיבה והעומד בראשה אחראיים להסדרה ולפיקוח על האימונים של גדודי הארטילריה; להערכת האימונים וההכשרות, לייעוץ בכל הקשור לניהול כוח אדם ופיתוח אנשים ומפקדים, לבחינת הציוד של הגדודים ולסיוע בתכנון.32

ניתוח מדריך השדה מראה שחטיבות ארטילריית השדה אינן שונות כל כך מחטיבות האש. השינויים העיקריים בין מדריך השדה של שנת 2011 ושל זה מ־2014 הוא שיש ניסיון להסדיר את הפו"ש, לשמור על עצמאות החטיבות ובה בעת לקבוע שהן אחראיות על בניין הכוח של גדודי הארטילריה של הצק"חים.

בפועל, מדריך השדה של 2014 פספס היבט חשוב ברפורמה בכך שלא התייחס לגוף אחר שהוקם במקביל לחטיבות ארטילריית השדה - ארטילריה דיוויזיונית - ושלא התייחס לכך שהחטיבות אינן עצמאיות אלא מסופחות בדרך קבע לדיוויזיה או לקורפוס. לפי אתר בית הספר לתותחנות של צבא היבשה, הארטילריה הדיוויזיונית נועד לתכנן, לתאם ולסנכרן את האש האסטרטגית, המערכתית והטקטית במבצעי היבשה האחודים. כמו כן, הוא אחראי לבניין הכוח של כוחות הארטילריה שמסופחים לדיוויזיה. חטיבות ארטילריית השדה סופחו באופן קבוע לקורפוסים, ואחת מהן לארמיה השמינית.33

באפריל 2020 פרסם צבא היבשה האמריקני מדריך שדה חדש שעוסק בסיוע אש ובמבצעי סיוע ארטילרי. המדריך הסדיר את מערכת היחסים בין מפקדות הארטילריה השונות מרמת הקורפוס עד רמת הגדוד, באותו אופן שהציע גורלי במאמרו כבר ב־2014. 34 נוסף על הסדרת הפיקוד והשליטה קבע מדריך השדה שאחת המשימות העיקריות של מפקדות האש היא אש נגד סוללות. מפקדת ארטילריה דיוויזיונית אחראית על כלל פעילות אש נגד הסוללות בגזרת הדיוויזיה, הגם שהיא מאצילה את המשימה לאחד הגדודים.

הקמת מפקדת הארטילריה הדיוויזיונית וחטיבות ארטילריית השדה לא נעשתה כחלק משינוי ארגוני רחב ממדים, אלא כניסיון לתקן את הבעיות שנוצרו בעקבות הרפורמה הקודמת. צבא ארצות־הברית בחר לפתור את הבעיה שנוצרה באמצעות הוספת שתי מפקדות אורגניות נוספות שעוסקות בבניין הכוח והפעלת האש. השינוי מבטא שינוי רחב יותר בצבא היבשה: ממיקוד במבצעי ייצוב - למבצעים בעצימות גבוהה נגד יריב בעל יכולות זהות.

סיכום ומסקנות

במהלך עשור פעלו חטיבות האש כמפקדות עצמאיות שהיו מסופחות לעת הצורך לדיוויזיות ולקורפוסים. במהלך אותה תקופה חלה, לפי הערכת קצינים בצבא ארצות־הברית, ירידה בכשירות של יחידות התותחנים של צבא היבשה ובאפקטיביות המבצעית שלהן. חטיבות האש יועדו להיות חטיבות משימתיות ולכן כמות המסגרות שיפעילו במהלך משימה ייקבע לפני הפריסה שלהן. התאמת יכולות החטיבה למשימה מאפשרת לה גמישות ארגונית ואת היכולת להתאים את עצמה למגוון רחב של מתארים ותרחישי הפעלה. אם יתרונה של החטיבה נמצא ביכולתה להתאים את עצמה למשימה, הרי שחסרונה העיקרי הוא היותה חטיבה משימתית שמתווספת לכוחות אורגניים ומסבכת את ארכיטקטורת הפו"ש של המפקדה שקולטת אותה. חיסרון נוסף הוא שנוצר מצב שאין מפקדה שאחראית על בניין הכוח של התותחנים מעבר לרמת המג"ד. נוסף על הבעיות האלה עלו בעיות נוספות:

 • סיבוך הפיקוד והשליטה באוגדה (זהות מתכנן מבצע). בתוך אוגדה של צבא היבשה יש מספר רב מדי של תאי אש, מפקדות מתאמות, צוותי תצפית והכוונת ארטילריה וסיוע אווירי. כמו כן, יש מספר רב של אנשים שתפקידם לתכנן את תוכניות האש, לתאם את הפעילות ולוודא את הוצאתה של התוכנית לפועל. כאשר חטיבת אש ומפקדתה מסופחים או מוצבים תחת כל אוגדה הם מוסיפים עוד גורם מתכנן, מתאם ומפעיל כוח שמשנה את הפיקוד והשליטה ואת ההיררכיה הקיימים באוגדה. יתרה מכך, מפקדה משימתית שמתווספת למסגרת אורגנית לא מאפשרת ליצור זהות של מתכנן - מבצע.
 • אין שינוי ביכולות הרב־זרועיות - מפקדת חטיבת האש אינה שונה ממפקדות אחרות בצבא היבשה, בכך שגם לה אין יכולות תיאום סיוע אווירי אורגני. כמו מפקדות הפעלת אש אחרות, גם היא תלויה בחיל האוויר של צבא היבשה או של ארצות־הברית בקבלת צוות תיאום של פעילות אווירית.
 • מי אחראי על בניין הכוח? הפיכת חטיבות האש למשימתיות גרם לכך שלא היה גורם שאחראי על בניין הכוח בגדודים של צוותי הקרב המתמרנים.

מסיפור הקמתן וביטולן של חטיבות האש ניתן ללמוד על השפעות ארוכות טווח של שינויים ארגוניים שלא ניתן לחזות מראש, כמו הירידה במקצועיות של אנשי הצוות והמפקדים של גדודי הארטילריה. לבסוף, ניתן גם ללמוד על כך שרפורמות ניתן לשנות כאשר הן אינן מצליחות.

הערות

 • המושג חטיבות אש קיים בצה"ל אך במשמעות שונה. בסקירה אשתמש אך ורק במושג כפי שהוא מובן בצבא ארצות־הברית

 • לא אדון בתהליכי רכישת המטרות ותקיפתן משום שזה נושא למחקר נפרד עם מקורות אחרים.

 • DIVARTY - Division Artillery.

 • Alex Aquino, Force Structure Matters: The US Field Artillery in Operational Art, United State Army War College, Carlisle, 2015, pp. 1-4.

 • Dennis C. Smith, Fixing What Was Not Broken: Future For Fires, United State Army War College, Carlisle, 2012, pp. 5- 8;"25th DIVARTY reborn after almost a decade", STAND-TO, 1 October 2014. 

 • מכאן ואילך, אלא אם צוין אחרת אתבסס על: Department of the Army – Headquarters, FM 3-09 Fire Support, Washington, November 2011; idem, ADRP 3-09 Fires, Washington, August 2012.

 • Decisive and Shaping Operations

 • HHB - Headquarters and Headquarters Battery.

 • MLRS - Multiple Rocket Launch System - משגר רקטות 227 מ"מ בעל 12 קנים המורכב על תובה זחלית  HIMARS –  High Mobility Rocket System - משגר רקטות 227 מ"מ בעל 6 קנים המורכב על משאית

 • Signal Network Support

 • Target Acquisition battery

 • לגדודים יכולים להיות תומ"תים או תותחים נגררים. לא צוין מהיכן אמורה החטיבה לקבל את הגדודים הללו.

 • FIST - Fire Support Team

 • TAPCP - Tactical Air Control Party

 • המקורות אינם מרחיבים בנוגע לנושא זה.

 • תפקידו של תא האש לפתח תוכנית אש, להרכיש מטרות, לתאם ולשלב יכולות אש תחת המסגרת. כמו כן, תפקיד התא הוא לסנכרן את כלל יכולות האש של המסגרת ואת הפעילות במרחב הסב"ר והפעילות האלקטרו־מגנטית של המסגרת.

 • תא האש מורכב אלמנטים של אש, מודיעין לאש ולוחמה אלקטרונית.

 • תא אש דיוויזיה מורכב ממרכזי אש, מודיעין ולארטילריית שדה, מבצעים ומודיעין.

 • ברמת הצק"ח תא האש מרכיבים של סיוע אש, לוחמה אלקטרונית, מודיעין ומידע. על התא מפקד קצין סיוע האש של הצק"ח. התא יכול לתכנן מבצעים עתידיים במפקדה הראשית של החטיבה שבה הוא מחולק לרכיבים הבאים: אש קטלנית, אש לא קטלנית וסיוע אווירי. כאשר המפקדה בשטח התא מתמקד במבצעים עכשוויים ומורכב מרכיב של אש ורכיב של סיוע אווירי.

  Department of the Army – Headquarters, FM 3-90.6 – Brigade Combat Team, Washington, September 2010, pp. 1-23 and 7-1 - 7-2 

 • בגדוד - קצין אש בקרת אש, צוות סיוע אש, קבוצת בקרה אווירית טקטית. בפלוגה - בקשר אש קדמי מחלקתי ובקר אש רב־זרועי.

 • COIN - COunter Insurgency.

 • Sean Macfarland, Michael Shields and Jeffrey Snow, The King and I: The Impending Crisis in Field Artillery's ability to provide Fire Support to Maneuver Commanders (without a date), p. 3.

 • EAB - Echelon above Brigade

 • 4ID & JTF – Carson, OPORD 15-10 (4ID Artillery [DIVARTY] Implementation Order, November 2014, p. 1.  

 • בדיוויזיות של המשמר הלאומי חטיבות האש נשארו, אבל לא ככוח משימתי אלא הוכפפו לאחת הדיוויזיות.

 • United States Army Field Artillery School, "DIVARTY: A force Multiplier for the BCT and division", Fires Bulletin (November-December 2014).

 • Department of the Army - Headquarters, FM 3-09 Field Artillery Operations and Fire Support, Washington, April 2014, p. 1-35.  

 • קצין האש של הקורפוס שלו כפוף תא סיוע באש שמפעיל את רכיב סיוע באש שכולל: תא אינטגרציה של המבצעים העכשוויים, קבוצת בקרה טקטית אווירית. כמו כן כפוף לו קצין מודיעין של ארטילריית השדה ורכיב לוחמה אלקטרונית. Department of the Army – Headquarters, FM 3-92 Corps Operations, Washington, April 2014, pp.2-16 - 2-17.

 • קצין סיוע אש חטיבתי ועוזרים, רכיב ניהול הגנ"א (ADAM-Air Defense Airspace Management Element), רכיב לוחמה אלקטרונית ומפעיל מערכות אלקטרוניות.

 • קצין סיוע אש, מש"ק סיוע אש, מש"ק לוחמה אלקטרונית ומפעיל מערכות דיגיטליות.

 • Department of the Army - Headquarters, FM 3-09 Field Artillery Operations and Fire Support, Washington, April 2014, p. 1-35, 1-36.

 • Ibid, p. 1-36.

 •  United States Army Field Artillery School, "DIVARTY: A force Multiplier for the BCT and division", Fires Bulletin (November-December 2014).

 • Department of the Army – Headquarters, FM 3-09 Field Artillery Operations and Fire Support, Washington, 30 April 2020, p. 2-2