הכאה דרך הילוכו: רפורמות הציר האנושי בצבא אוסטרליה כמכפיל כוח

רס"ל (מיל') עמרי , עמית מחקר במחלקת מת"ת, זרוע היבשה10.03.2021

צבא אוסטרליה הוא צבא בתנועה, שפעילותו השוטפת יוצרת התחייבות במוכנותו העכשווית ובמוכנותו העתידית. אחת המסקנות החשובות העולות מפרסומיו היא בהתקיימות הקשר הישיר והמהותי בין האינטלקטואליות של ההון האנושי במקצועות הצבאיים ובין מערכי האימונים

בעשור האחרון מתגברת התחרות העולמית על העליונות בתחומי הטכנולוגיה, אמצעי הלחימה, החלל בכל המסלולים, חקר אלקטרונים, השליטה על נתיבי סחר, הספקטרום האלקטרו־מגנטי ומשאבי טבע.1 התחרות מתבטאת בין היתר בגיבוש אסטרטגיות תחרות לאומיות ועסקיות; בהקמת מסגרות ארגוניות ייעודיות, בכניסת שחקנים חדשים למרחב (שבעבר נהנו ממעמד של מונופול) ובתחרות על כוח אדם והון אנושי משובח. צבא היבשה האוסטרלי עובר בעשור האחרון מהפכה גדולה באמצעות כמה רפורמות שנועדו לתת מענה לשינויים בסביבה האסטרטגית של אוסטרליה ושותפיה. לדעת מפקדי הצבא האוסטרלי, הצבא נמצא בנקודה מפנה קריטית, בשל ירידת ערך ביתרונותיו שוברי השוויון. לפיכך, מתקיימת מציאות שבה מגמות ההתעצמות בניית הכוח והשקעות האויב והמתחרים, הן בעלות כושר לאתגר במידה רבה את היכולות הלחימה המבצעית של צבא אוסטרליה. מחמת העובדה שאנו עומדים על סף עידן של פריצות דרך בזמינות ובאיכות הטכנולוגית שעתידים לשנות סדרי עולם ולעצבה מחדש, מתחדדת ההבנה כי לזניחת זירת החדשנות יהיו משמעויות מרחיקות לכת בכלל תחומי החיים. מאמר זה ייתן הצצה לרפורמות של צבא אוסטרליה במרחב אוקיאניה.

רפורמות התוכן בציר האנושי

ב־2016 הציב משרד ההגנה האוסטרלי יעדים ומטרות ארוכות טווח למוכנות העתידית של צבא אוסטרליה.2 זאת לקראת עתיד של התנגשות אינטרסים ושאיפות אזוריות, בעיקרן עומדת הקניית יכולות המעניקות יתרון משמעותי מול המתחרים ובפרט מול עתודותיו שפזורים במרחב היבשת במשימות שונות. מאמר זה יעסוק בשתי זירות עיקריות בעלות בלעדיות באפיקי הציר האנושי בצבא אוסטרליה - מערכות האימונים ואינטלקטואליות החינוך במקצועות הצבאיים -  שיצרו בתהליך השקעתן והעמקתן רצף התקדמות יוצא דופן, שבו מתקיים מציאות של התפשטות המזינה ומפרה ביצירת ממשקים. אלה מקנים את היתרונות שוברי השוויון בעליונות הרב־ממדית בממשקי העבודה והשפה המשותפת עם שאר כוחות ההגנה.

עם תחילת 2017 הוציא לאור צבא אוסטרליה את תוכנית "גישת הרפורמה באינטלקטואליות לחינוך המקצועי הצבאי",3 ובמרס 2020 הפיץ את "תוכנית הרפורמה של מערכת האימונים וההכשרה".4 בכך למעשה חתם הצבא את הרפורמות התוכן בציר האנושי שעוסקות במיצוי הפרודוקטיביות הגלומה בתוך הפרט או הקבוצה. המסמך ("תוכנית הרפורמה של מערכת האימונים וההכשרה"), הוא תוכנית הרפורמה של כוחות היבשה האוסטרליים למוכנות עתידית לקראת מעמ"ל (מעבר משגרה לחירום) לחימתי אינטנסיבי, מתפרץ בעת הנוכחית. המסמך מתאר בפירוט את הרפורמה שיש להעביר במערכי האימונים וההכשרה כדי לספק מענה איכותי לצבא האוסטרלי ולשותפיו האסטרטגיים במוכנות האימונים וההדרכות, תוך דגש על יישום מרכזי בפיתוח של מוכנות עתידית לקרב.

זריזות, פשטות ויכולת

עקרונות המפתח המובילים את השינוי במערכת האימונים הם: זריזות, פשטות ויכולת (כושר עבודה).5 עקרון הזריזות מסייע למגמת הגמישות של מערכות אימונים, שכן זריזות מאפשרת לאנשי צבא היבשה ולקבוצות שותפיו לעבור במהירות בין סביבה משתנה למשימות חדשות על־פי מענה.

התפקיד של עקרון הזריזות הוא לראות את הנולד, להתריע בעת הצורך ולעצב את פני התוכנית כך שתהיה עדכנית. הנושא שמדגיש את חשיבותו קיים דווקא בעולמות המודיעין, שבהם לכל מאפייני הפצת ידיעה וחקירת מטרה (איסוף, כריה, הערכה, והפצה) יש "זמן חיות" שהסיסמה העיקרית של העוסקם בהם היא זריזות. הדוגמה הנוספת הרלוונטית ביותר לעת זו היא מגפת הקורונה: על־פי עקרון הזריזות יש לזהות במהירות את המגמות האפידמיולוגיות החיוביות, לתקוף אותן בכלים הקיימים (לדוגמה בידוד או סגר) לשלול אותן מן השורש באמצעות ביצוע תכליתי, בה זמן משחק תפקיד קריטי (ההדמיה הטובה לכך היא "חקירה אפידמיולוגית") ולפתח מענה מיטבי היוצר סיכול של שורש הבעיה. לפיכך, המכללות הצבאיות האוסטרליות שינו וגיבשו בזריזות סדרים וקוהרנטיות לביצוע תוכנית ההכשרה ואימונים לזמן האחרון באופן חדשני של פרגמטיות הלימוד מרחוק תוך היצמדות לרלוונטיות התוכן וחיזוק מנגנוני האימונים לתואמי מצב למידה זה. זאת לנוכח שינוי מציאות מאתגר שבו מתעצם אלמנט חוסר הוודאות.6 עקרון נוסף הוא הפשטות, פישוט מערכות האימונים בתהליכי הסרבול - כך שמבני מדיניותו יקדמו חופש פעולה ויכולת לשינוי מהיר ותכליתי לקראת מוכנות לאתגרי ההכשרה ואימוני לחימה אינטנסיבית מתפרצת. צבא אוסטרליה גיבש פישוט מסיבי על כלל מוסדות ההכשרה כיום במחנה אימוני היבשה. בקאפוקה נבנה מסלול ייחודי וחדשני להכשרת לוחמים על־פי התקן החדש הנדרש, של הכשרות בסיס בדרגת CMC הכוללים הרחבה בנושאי נב"ק ועמידה בסרגל מאמצי הלוחם בציון קרב RP3A. 7

עיקרון נוסף הוא יכולת (כושר). בניית יכולות מאפשרת לצבא להוסיף צוותי לחימה ייעודיים ורב־ממדיים נוספים עבור משימותיו תוך יעילות ובטיחות. לדוגמה, ניתן לשים לב כיצד עוד בהכשרות היסוד בצבא היבשה האוסטרלי מושם דגש על נושא בניית היכולת הייחודית. זאת מתוך מגמה ליצור עליוניות ייחודיות ובלעדיות כמו שפה משותפת בלעדית, אוריינטציה רב־זרועית, מומחיות בהעמקת הידע ועוד.8 לפיכך, סיגלו לראשונה צבא אוסטרליה יחד עם צבא ארצות־הברית את טקטיקת אימוני הקרב המתודולוגית של לחימה קינטית. סוג לחימה זה מיושם במאמנים הסימולטניים של הכוחות המיוחדים. אלה נועדו להביא למידת קצה של פריצת חסמי הפעולה הפיזיולוגים והמנטליים, תוך הדמיית מציאות המדגימה באופן מיטבי את מוכנות עקרון כושר ביצוע העבודה תחת לחץ.9 מטרת כלל העקרונות היא ליצור מסה חטיבתית שבה מערכת אימונים הן בעלות כושר ספיגה והתמודדות עם רפורמות הציר האנושי. כלומר, להכין את מערכות האימונים וההכשרה באופן מיטבי לעתיד. מערכות האימונים חייבות להיות בעלות הדרכה נגישה, מציאותית ורלוונטית הממצה את כוחות היבשה ועומדת ברמות הכושר הקיים אצל הכוחות הנוספים המצטרפים בלחימה לצד כוחות היבשה האוסטרלים בעתות שגרה וחירום.

יעדי הרפורמה במערכות האימונים של צבא אוסטרליה מתמקדים בלהיות מרכיב בעל חשיבות ליצירת זיקה המאחה בין הרפורמות בציר האנושי ובין תכלול כושר העבודה באימוני היבשה במקצועות הצבאיים. אפוא,  מיזוג מקצוענות וכישורי האנוש תורם באופן משמעותי למיצוי האימונים ולעליונות הספק כושר הביצוע במשימות ההגנה. עקרונות המפתח הללו מובילים קו חשיבה שבו הגמישות לשינויים יוצרת משמעות רבה. היכולת לבצע אימונים או הכשרה באופן מיטבי ומקיף, שמקישים על רמת הדרישות של הכוח לקראת לחימת חזית או עומק חדשה ובלתי מוכרת, יוצרת אתגר עצום על מערכות האימונים וההכשרה במיוחד לתקופה מרובת אתגרים זו, כשלצד זאת מאבדים יכולות מדידה ומדע הנתונים (Data Science), כמו "חריג, חשוד, טעות"10 מידה מסוימת מהשפעתן.11

הצורך בחיזוק רמות הידע

מסמך נוסף המשתלב באופן יוצא דופן עם "רפורמת האימונים" הוא נספח "התפתחות היתרון אינטלקטואלי לצבא אוסטרליה".12 שיצא לאור ב־2017, מסמך זה מדגיש את האילוצים המובהקים שיוצרים אתגר גדול באיכויות צבא היבשה (טכנולוגיות סד"כ ועוד). אלה מדגישים את הצורך בחיזוק רמות הידע ואיכויות האנוש, למען השבחה אינטלקטואלית, חשיבתית ותפיסתית למקצועות הצבא. בניית התוכנית סובבת על החינוך הצבאי מקצועי, כדי לבסס יתרון אנושי מול אתגרי הצבא. 

"אסטרטגיית החינוך הצבאי המקצועי" של צבא אוסטרליה מבטאת את דרכי הגישה להשגת מטרת היתרון האינטלקטואלי, בסיוע של העצמת הרבדים והממשקים של המומחיות והמקצוענות. גישה זאת שואבת את הלגיטימיות מעצם תכלולי הדרכים, האמצעים ושיתופי הפעולה של ההשקעות שבה היא עוסקת, מפני שאלה מסייעים לחיזוק השגת מטרת העל בתוכנית. דהיינו, חיזוק היתרון הקצה האינטלקטואלי בחינוך של המקצועות הצבאיים. בליבת למידת החדשנות של גישת החינוך הצבאי המקצועי ניתן לגלות מסגרות תוכן ומוקדים עשירי ידע, שמפיצים את גישת האסטרטגיה לעליונות החינוך הצבאי המקצועי. מוקדים אלה בנויים באמצעות פלטפורמות תוכן חדשניות (המזכירות רשתות חברתיות), מעוצבות, זמינות ומזמינות. בין הדוגמאות המובילות ביותר ניתן למצוא את תוכנית The Forge, שנועדה להקים מרכז מקוון שיסייע בבניית העצמת הקצה האינטלקטואלי המקצועי של המשרתים במקצועות האופרטיביים במשרד ההגנה האוסטרלי.13 גישה חדשנית ופורצת זאת לחינוך הצבאי מנוהלת תחת מכללת ההגנה האוסטרלית שבקנברה (ADFA), ואתר התוכנית בנוי באופן שתומך בלמידה מתמשכת בכל תחומי המפתח של המשך "החינוך הצבאי המקצועי המשותף", ובמיוחד עבור קצינים ובעלי עניין לנושאי ביטחון לאומי.

בעבר היו ההתפתחויות המקצועיות צבאיות במסגרת גבולות ברורה של סביבות למידה פורמליות כמו בבתי הספר. The Forge מספקת פורטל למידה חיצוני מקוון שאליו ניתן לגשת בכל מקום ובכל זמן. תחומי הליבה המרכזיים בנויים באופן המשלים את העברת הקורסים המסורתית. משמעות הדבר היא שמשתמשים יכולים לקיים אינטראקציה עם The Forge מתוך עניין אישי, כדי לשפר את התפתחותם המקצועית. התוכן ב־The Forge מבוסס על ממשקי שיתוף המשתמש, שבו יכול כל אחד להגיש תוכן לפרסום ולהביא מפרי עטו. תוכן זה יכול לנוע בין מאמרים אקדמיים, סרטונים, תמונות, בלוגים או קישורים לאתרים עם רעיונות מקוריים. כאשר תוכן מוגש, הוא נבדק על־ידי הצוות המכללה כדי לוודא שהוא עומד בהנחיות האיכות המתאימות לפני הפרסום ולאחרית מופץ בגלוי לכלל משתמשי הקהילה.

יצירת שדרה איתנה

נושא נוסף שמעצים באופן יוצא דופן את הרפורמה באינטלקטואליות של המקצועות הצבאיים מצוי בשינוי היחס לאקדמיה. אם בעבר היו תחומי מחקר הביטחון והצבא באוניברסיטאות האוסטרליות מצומצמים מאוד, שיצרו למשרד ההגנה האוסטרלי מאגר מתמחים מצומצם מאוד בנושאי צבא וביטחון לנוכח עידן שבו יש חשיבות עליונה לעניין מומחיות, גישת "אסטרטגיית חינוך הצבאי המקצועי" יצרה שדרה איתנה ומקדם חיובי לטובת התעצמות מחקרית זו. ניתן לזהות שינוי פרדיגמה כלפי נושאים הקשורים להגנה ולביטחון באוניברסיטאות האוסטרליות. בטווח הארוך יותר, יש פוטנציאל ענייני רב בנושאים הקשורים לביטחון בקרב אוניברסיטאות ולהעמקת האינטרס הציבורי בהבנת ענייני ביטחון, יחב"ל ועוד. פיתוח מדיניות קוהרנטית בנושאי ביטחון והגנה באקדמיה האוסטרלית הביא לידי אימוץ מגוון של דוקטורנטים. כמו כן נאמדים השקעות רבות כלפי תחומי האמנות צבאית, מדעי ההתנהגות, שפות זרות, הנדסה ועוד.14

במקביל התפתחה מגמה חיובית לעליונות הכוח של "אקדמאים במדים", פירושו של דבר ביצירת סגל בכיר בוגרי אוניברסיטאות באקדמיית צבא אוסטרליה, ניהולי מערכות יחסים עם האוניברסיטאות, קידום מומחיות הקשורה לצבא ברחבי אוניברסיטאות באוסטרליה, הבטחת השפעה מתמשכת של קורסים ופרסומו של כתב עת מקצועי.15 הגורם החשוב ביותר בפיתוח חינוך האינטלקטואליות הצבאית כפי שניתן לשים אליו לב הוא המרכיב המקצועי של התרבות הארגונית של צבא אוסטרליה עצמו. במידה מסוימת, ניתן להיווכח כי תהליך "הגלישה"16 האקדמאית יצר שינוי חשיבתי עמוק השונה מההשקפה המסורתית של החינוך הצבאי המקצועי. מעבר צורותיהן של מוסדות האימונים וההכשרות תחת ערכים ושיטות אלה השייכים לאקדמיה והתעשיות הביטחוניות (הצמאות בצורה דומה לאינטלקטואליות אקדמאית), יוצרים תמורה ארגונית ואינטלקטואלית רחבת היקף, כלומר, שהן משמעותיות בתוכן המשותף של רפורמות הציר האנושי. הודות לכך שהן מניעות, מזימות ומפרות זה את זה. הקצה האינטלקטואלי שנוצר עם גישת "אסטרטגיית החינוך הצבאי המקצועי" מוסיף רבות למאמץ המרדף אחר השגת העליונות שלא פוסק. הנושא דומה, במידה רבה למחזוריות הטבע בירידת גשמים כמשל של הפריה הדדית.

מגמה זאת דורשת יותר יכולות פרקטיות מתקדמות מעבר לחינוך פורמלי הישן. לפיכך, הצבא יכול למדוד את הקצה הטכנולוגי שלו באמצעות השוואת יכולותיו ומגבלותיו לזאת של יריבו ולהפיק מהן מסקנות רחבות היקף לקראת עתידו. הציפייה העיקרית היא שתוצריו ישפיעו במידה ניכרת מאוד על תחומים אחרים. לפיכך, היתרונות וכלים שוברי השוויון במוכנות ללחימה עתידית ולמנהיגות פיקודית, מפתחים את ציר הפיקוד והשליטה בצבא. דוגמה לכך ניתן למצוא בעדויות של סקירות "מצב הצבא האוסטרלי"17 ובדוח הלוחמה האינטנסיבית; צבא בתנועה"18 מהחודשים האחרונים של 2020, שעוסקים בהערכת הביצועים המבצעיים בתוצרי הרפורמות.   

סיכום

צבא אוסטרליה הוא צבא בתנועה, שפעילותו השוטפת יוצרת התחייבות במוכנותו העכשווית ובמוכנותו העתידית. בעיקרו ניצבת השמירה על היתרון היחסי מול האתגרים. לראייתי, אחת מהמסקנות החשובות העולות מפרסומיו של צבא אוסטרליה היא בהתקיימות הקשר הישיר והמהותי בין האינטלקטואליות של ההון האנושי במקצועות הצבאיים ובין מערכי האימונים וההדרכה בצבא אוסטרליה. שתי הרפורמות תומכות זו בזו, משולבות כלים וניזונות בצורה המחייבת הסתכלות דו־רוחבית (ממוקדת על כל קצה וכללית על תוצאותיהם) למען הבנתה ויישומה באופן מיטבי כדרך העונה על הציפיות. לדעתי ניתן להמשיל אותה ל"אפקט המשולש". באפקט זה הבסיס יציב ואיתן, וקודקודיו מקיימים קשרי גומלין מהותיים ביותר שבסופם משתלבים לראש החץ - המענה לצי"ח המפקד, כפי שהגדירה שרת ההגנה האוסטרלית הגב'  מאריס פיין "בספר הלבן 2016".19

מסקנה נוספת שניתן לשים אליה לב עוסקת בסדרי הגודל של ההשקעות המחשבתיות והחומריות ביסודות האימונים, ובאינטלקטואליות במקצועות הצבאיים מצד צבא אוסטרליה וההנהגה הפוליטית כפי שלא נראה בעבר. אלה יהיו תוסף מכפיל כוח שיזניק את רמת הארגון לגבהים חדשים בעידן של תחרות ופריצת דרך. עם רכישת יכולות מסוגלות אלה, אסור על הצבא האוסטרלי לקבל הנחות יסוד המזניחות את הקריטריונים הטכנולוגיים ואת שאר האילוצים, ומסתמכות על אינרציה מרפורמות אלה. עליו ועל שותפיו לעמוד על המשמר בשקדנות ובמחשבה בכלל הזירות עם פיתוחיו הרעיוניים ומעשיים כאחד, תוך שת"פ רב־זרועי אסטרטגי עם צבאות עמיתים. משרד ההגנה האוסטרלי וצבא אוסטרליה הגיעו להישג מהותי לתרבות הארגונית והתודעתית. גיבוש ההבנות וההסכמות כלפי המשמעויות ביצירת שלד איתן של השקעות ברפורמות היסוד בציר אנושי, מספקות איכויות יוצאות דופן לשאר הפרדיגמות המבצעיות והטכנולוגיות בעולמות החדשנות. לפיכך, ניתן לזהות מנגנון התקדמות הנצמד לקבועי זמן, תכנון והערכה.

אבקש להוקיר תודה והערכה רבה לכל מחלקת מת"ת בז"י ובפרט לרמ"ד צבאות זרים בענף מחקר, אייל ברלוביץ, על הסיוע בהעצמת הידע, האוזן הקשבת לשאלות וללבטים שעלו במהלך פרויקט מחקרי זה.

הערות