האסכולה הצעירה: התיאוריה של החלש כאתגר לצה"ל

ד"ר טל טובי, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן11.05.2021

האסכולה הצעירה שנוצרה במחצית השנייה של המאה ה־19 והנדבכים שנוספו לה יוצרים תיאוריות אפשריות שלפיהן עשוי לפעול האויב. על צה"ל לגבש תיאוריה שלאורה ייערך תהליך בניין כוח, וביום פקודה - הפעלתו
טיל מונחה, אנטי טנקי מסוג סאגר, ששימש את מערך ההגנה המצרי בסיני

טיל מונחה, אנטי טנקי מסוג סאגר, ששימש את מערך ההגנה המצרי בסיני

בחינת יכולותיו של צה"ל מול אויביה השונים של ישראל, במעגל הראשון, מצביעה על יתרון צבאי בכל הקשור לעוצמות צבאיות סדורות. דמיון נוכל למצוא גם באתגרים האמריקניים מול סין במערב האוקיינוס השקט. הסינים, שמודעים לנחיתותם הצבאית מול הכוח הקונוונציונלי האמריקני, הן הימי והן האווירי, פיתחו תמהיל מבצעי שמטרתו להקשות על ארצות־הברית להתארגן ולצבור כוח שמטרתו לפגוע בכוחות הנמצאים בתוך זירת המלחמה, וזאת על־ידי שימוש בחמ"מ (חימוש מונחה מדויק) מסוגים שונים, הנורה ממרחק באמצעות מגוון רחב של פלטפורמות קרביות. את התפיסה הזאת כינו האמריקנים Anti-Access/Area Denial) A2/AD), ומדובר בתפיסת הפעלה של כוח צבאי, ולא בתיאוריה צבאית. השימוש במושג פסק אמנם בשיח הצבאי האמריקני, אך מהותו נותרה כתפיסה צבאית מאתגרת.1

מטרתו של מאמר זה לעגן את תפיסת ה־ A2/AD - ואת כלל היכולות המבצעיות המאתגרות כיום את צה"ל - במסגרת תיאורטית המשקפת התפתחות היסטורית של תיאוריה צבאית שהתגבשה בצרפת. התיאוריה, המכונה "האסכולה הצעירה" (La Jeune École), התבססה על הנחת היסוד שלפיה כוחה הימי של צרפת נחות באופן מהותי מזה של בריטניה. לפיכך מדובר ב"תיאוריה של החלש", שלפיה החלש בונה את כוחו הצבאי בהתחשב בעוצמתו של אויבו ומתוך הכרה ביתרונותיו.

כתורה צבאית ימית נזנחה התיאוריה הצרפתית עוד בשלהי המאה ה־19, במיוחד לנוכח בכורת המתודה של קצין הצי האמריקני אלפרד מהן, כפי שהציגהּ בספרו רב החשיבות The .Influence of Sea Power upon History 2 עם זאת, היבטים שונים של האסכולה הצעירה נותרו רלוונטיים, וההיסטוריה מראה כי חלק מעקרונותיה השתלבו בבניין הכוח של ציים שונים במהלך המאה ה־20, בהם הצי הגרמני (בשתי מלחמות העולם) והצי הסובייטי, והצי הסיני בשלהי המאה ה־20. 

חלק ממקרי הבוחן במאמר זה יציגו בניין כוח ימי, אולם כל מקרה יוסיף נדבך לממד התיאורטי שבו החלש מוצא את הדרכים ואת אמצעי הלחימה שיעזרו לו להתמודד עם עוצמתו של צבא חזק. יתר על כן, בהיבט הימי הצר נוכל לטעון כי הפגיעה באח"י "חנית", במלחמת לבנון השנייה, מדגימה היטב כי חזבאללה, גם אם תיאוריה זאת לא מופיעה במסמכיו או בהצהרותיו, פעל וכנראה גם יפעל לפי עקרונות האסכולה הצעירה. לפיכך, יש להבינה כאתגר עתידי עבור חיל הים ופעולותיו במקרה של מלחמה נוספת עם חזבאללה.

לקריאת המאמר המלא לחצו על ה-PDF

הערות

  • Andrew Krepinevich, Barry Watts and Robert Work, Meeting the Ant-Access and Area Denial Challenge, Washington D.C., 2003, pp. 3-7.

  • Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea power upon History, Little Brown & Co., 1980.