בין פקודת מבצע לפקודת משימה מנהלתית - החשיבות שבהסדרת פורמט

אל"ם (מיל') סיני ליבל, בעבר מדריך בקמ"פ/קמ"ג11.05.2021

משימות מנהלתיות, אף שהן רובן המכריע של המשימות שעימן צה"ל מתמודד בשגרה, אינן נכתבות בצה"ל בדרך אחידה. הגדרה של משימה מדידה, מפקד אחראי ודיווח על ביצוע, נוסף על הקצאת משאבים לביצועה, הן אבני היסוד של הפמ"מ