אחד הקשיים הבולטים במחקר ובניתוח הקרב הזה הוא היעדר כמעט מוחלט של מקורות גרמניים. מעט המקורות שיש מהצד הגרמני זמינים רק בציטוטים חלקיים במקורות קנדיים. סגנון הכתיבה של הקנדים (מורשת קרב יותר מאשר ניתוח קרב מקצועי) ומאפייני הציטוטים הללו מעוררים חשד כי נועדו ליפות את התדמית המקצועית של לוחמים הקנדים ולהאדיר את מעשי הגבורה שלהם. חריגה מהמגמה הזאת היא הביקורת הנוקבת שנמתחה על מקצועיותו של מפקד האוגדה הקנדי, שהואשם בהטלת חייליו הבלתי מוכנים לקרב מיותר ובהתעקשות שימשיכו להילחם שם גם לאחר שהתברר שהקרב מיותר, כשאין לכך כל הצדקה למעט כבודו האישי. כתוצאה מכך, הפרשנות שלי למידע המוצג בציטוטים של המקורות הגרמניים וגם התיאורים של מהלכי הקנדים עצמם היא לפעמים שונה מזו של הכותבים הקנדים.

 

Baldwin, Jerome, "Little Stalingrad: The Struggle for Ortona" -http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/little-stalingrad-the-struggle-for-ortona/

Bull, Stephen, World War II Street-Fighting Tactics, Osprey Publishing Ltd., 2008.

Copp, Terry, "The Battle For Ortona: Army, Part 18", Legion Magazine, November 1, 1997 - https://legionmagazine.com/en/1997/11/the-battle-for-ortona.

Gooderson, Ian, "Assimilating Urban Battle Experience - The Canadians at Ortona", Canadian Military Journal, Winter 2007-2008 - http://www.journal.forces.gc.ca/vo8/no4/doc/gooderso-eng.pdf .

McGeer, Eric, The Canadian Battlefields in Italy: Ortona and the Liri Valley, Laurier Centre for Military, Strategic and Disarmament Studies, 2007.

Phifer, Mike, "The Battle of Ortona: Italy's Stalingrad", Military Heritage, July 2015 - http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-battle-of-ortona-italys-stalingrad.

Stacey, C. P., "Chapter VIII - The Italian Campaign: The Battles of the Winter Line, December 1943-April 1944", The Canadian Army 1939- 1945 - An Official Historical Summary, Historical Section, General Staff, Minister of National Defense - https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/OpSumm/OpSumm-8.html.

Zuehlke, Mark, Ortona Street Fight, Orca Book Publishers, 2011.

Zuehlke, Mark, Ortona: Canada's Epic World War II Battle, Douglas MacIntyre, 2013.

Anon., "Battle of Ortona" -https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/battle-of-ortona.

Anon., "How the Enemy Defended the Town of Ortona" - http://www.lonesentry.com/articles/ortona/index.html.

Anon., "Mouse Holing at Ortona" - https://cmea-agmc.ca/heritage-moment/mouse-holing-ortona.

Anon., "Ortona" - http://canadiansoldiers.com/history/battlehonours/italiancampaign/ortona.htm.

Anon., "The British Discuss Combat in Towns", Intelligence Bulletin Vol 2, No 12, August 1944, https://ia800308.us.archive.org/7/items/1944-08IntelligenceBulletinVol02No12/1944-08IntelligenceBulletinVol02No12.pdf

DOKU Blutige Weihnachten Die Schlacht von Ortona 2 Weltkrieg - https://www.youtube.com/watch?v=EIRQ1vUjh3o.