סדר המאמרים בגיליון

 

תפקידן והרכבן של פלוגות המחץ (הפלמ"ח)

80 שנים להקמת הפלמ"ח: מה חיפש הפלמ"ח בסוריה? – ד"ר טל טובי (מערכות 491)

80 שנה לכיבוש עיראק וסוריה: על שיתוף הפעולה בין הבריטים, האצ"ל והפלמ"ח - אל"ם (מיל') ד"ר בני מיכלסון

הפלמ"ח במבחן המלחמה: קווין להתהוותו ולמבנהו של הפלמ"ח – שלמה גזית וגבריאל כהן (מערכות 63-62)

צבא מקצועי או צבא עממי: צה"ל בתום מלחמת העצמאות – פרופ' אלון קדיש (מערכות 349)

הקמת המודיעין הצבאי - סא"ל (מיל') ד"ר יואב גלבר (מערכות 295-294)

"המסתערבים": המחלקה הערבית של הפלמ"ח – ירוחם כהן (מערכות 297)

עוד בעקבות "הקמת המודיעין הצבאי" – סא"ל (מיל') ד"ר פנחס פיק (מערכות 297)

עד דגל הדיו – אל"ם (מיל') ד"ר מאיר פעיל (מערכות 295-294)

"מחתרת", צבא "סדיר", ה"הגנה" וצה"ל – ד"ר אלחנן אורן (מערכות 308)

כוח המוח – אלוף (מיל') שלמה גזית (מערכות 447)

* מספרי העמודים בכל מאמר לקוחים מן הגיליון המקורי