מערכה אווירית ממושכת למול לחימה א־סימטרית - לקחים מלחימת הרוסים בסוריה

סא"ל גרישה רויזין, 10.11.2021

יש חשיבות רבה בניתוח ובלמידה של צורת ההפעלה של חיל האוויר הרוסי, מעצם הימצאותו במזרח התיכון. מאמר זה מבקש לבחון את התפתחותו של חיל האוויר והחלל הרוסי הן במובן בניין הכוח והן במובן של הפעלת הכוח ולהעמיק באופן תפקוד הכוחות האוויריים הרוסיים במערכה בסוריה במתווה של לחימה א־סימטרית. עיון בסוגיות אלה מעלה כי על אף ההבדלים יש סוגיות שאותן ניתן ליישם גם בהפעלת חיל האוויר הישראלי.

חלקו הראשון של המאמר סוקר את התפתחות חיל האוויר הרוסי לאורך ההיסטוריה. הסקירה ההיסטורית מעלה ארבעה מאפיינים בתולדות כוח האוויר הרוסי: המאפיין הראשון הוא השתנות במידת העוצמה האווירית של רוסיה. לאורך ההיסטוריה האווירית של רוסיה התרחשו מספר "נפילות" במידת העוצמה האווירית. המאפיין השני הוא יכולת הפקת הלקחים שהפכה את המערכת האווירית הרוסית למערכת לומדת ומשתפרת. המאפיין השלישי הוא יכולת בניין כוח מהיר ויעיל אשר הופעל מספר פעמים במידה שנדרש. המאפיין הרביעי הוא שילוב מובהק של היבט תודעתי של בלחימה האווירית, לפיו חיל האוויר הרוסי אימץ אתוס של מאבק ואף סבל כחלק מן הלחימה האווירית.

חלקו השני של המאמר בוחן את פעילות חיל האוויר הרוסי בסוריה. הפרק מציג את המשימות השונות והפלטפורמות שהן נעזרו הרוסים כדי להגשימן. חלקה השלישי של העבודה מציג את הלקחים העיקריים שהפיקו הרוסים מהלחימה בסוריה ומראה גם את האתגרים עמם מתמודד חיל האוויר הרוסי בבניין הכוח ובהפעלתו. המאמר מנתח את מאפייני ההפעלה של חיל האויר הרוסי הן בראיה היסטורית והן בראיה עכשווית ומצביע על נקודות חוזק וחולשה של "דב האוויר הרוסי".

לקריאת הפרק המלא לחצו כאן או על "הורדת PDF"