בין המערכות 10: יוני 2021

יוני 2021 / 29.06.21

בגיליון: סקירה: ביולוגיה סינתטית בשירות הביטחון / ארגון מחדש של צוותי הקרב הרב־חיילים בצבא הודו / מבצע "שומר החומות": ניתוח האסטרטגיה הצבאית והמלצות להמשך / איך חוקרים מלחמה? הרצאות הכנס לשמיעה