בעקבות כיבוש סוריה רבתי על ידי הכוחות הבריטים בשנים 1918-1917, הפך האזור, שהיה עד אז קבוצת מחוזות עות'מאניים מנומנמים למדי, לחממת הלחימה והתככים המושמצת ביותר בעולם המודרני. במהלך הלחימה פיזרו הבריטים מגוון הבטחות לעמים ולמדינות, תוך התעלמות מהעובדה שרבות מהבטחותיהם חופפות אלה את אלה. בשנים 1919-1918 התעורר הקושי לעמוד בהתחייבויות הסותרות והתסיסה שהשתלטה על האזור כולו מסרבת לשכוך עד היום.

הבריטים ביקשו לנצל את ניצחונם כדי להשיג יעדים נוספים, ובשנים 1920-1919 ניהלו עימותים רחבי היקף שהכניסו לסחרור את האזור כולו. בשיחות השלום שהתנהלו אחרי המלחמה השפיעו השאיפות האימפריאליסטיות המערביות על השאיפות הלאומיות הערביות בסוריה, וההשלכות של אותן החלטות שהתקבלו אז משפיעות עד היום על סוריה ועל המלחמות שמתנהלות בה שוב כמאה שנה מאוחר יותר.

ספר זה סוקר את המערכה שהתנהלה בסוריה בשנים 1920-1918. הוא משרטט בפירוט רב את תרומת הכוחות הבריטיים, האוסטרליים וההודיים שלחמו תחת פיקודו של גנרל אלנבי, ומתאר גם את תרומתם של ת"א לורנס ושל כוחות המרד הערבי.

ג'ון ד' גריינג'ר מציג בפני הקורא תמונה בהירה ומדויקת של תכנון המערכה, ניהולו וניצול תוצאותיה, אשר הבנתם משמשת מפתח להבנת ההתפתחות ההיסטורית של האזור כולו בעשורים הבאים, ושל סוריה המודרנית בפרט.

במסגרת תרגום הספר לעברית והתאמתו לקורא הישראלי, תורגמו תיאורים ושמות היסטוריים למציאות הגיאוגרפית כיום ובאמצעות פיקוד הצפון ומחלקת מודיעין השדה בצה"ל הוצגו על גבי מפות עכשוויות.

כל אלה עושים את הספר לא רק לנכס מבחינה היסטורית ומבצעית, אלא גם לכלי עזר ולמדריך לתיירות המתפתחת של שדות המערכה בארץ ישראל.

הקרב על סוריה הגדולה 1920-1918/ג'ון ד. גריינג'ר/ 2020, 248 עמודים

הקרב על סוריה הגדולה 1920-1918/ג'ון ד. גריינג'ר/ 2020, 248 עמודים