ספר : המטכ"ל: כיצד הוא לומד, מתכנן ומתארגן

המטכ"ל הוא המפקדה האסטרטגית של צה"ל, ולאופן תפקודו יש השפעה גדולה על קבלת ההחלטות של הרמטכ"ל, על המלצות הדרג הצבאי לדרג המדיני ועל יישום מגוון תהליכי בניין הכוח והפעלתו. למרות מרכזיות גוף זה בביטחון המדינה, לא בוצע עליו עד היום מחקר שיטתי.

ספר זה הוא המשך והרחבה של ספרו הקודם של המחבר - הרמטכ"ל - שבו בוצע בידוד מלאכותי של הרמטכ"ל ממטהו לצורך הדיון. מחקר זה משלים את התמונה באמצעות בחינת המטכ"ל והגופים המרכזיים בו, אבחון כמה מן הבעיות המרכזיות שמהן סובל המטכ"ל והצעות לדרכים לשיפור.

הספר מציג מחקר מקיף ושיטתי, על סמך מגוון מקורות היסטוריים ומקרי מבחן ייחודיים, באופן היכול לסייע לצה"ל לברר את דרכי למידתו ואת דפוסי התארגנותו והשתנותו לנוכח האתגרים העומדים בפניו, בימים אלה ובעתיד.

הספר עוסק בארבעה נושאים עיקריים:

  • התהליכים הפורמליים של התכנון במטכ"ל – התכנון הרב־שנתי לבניין הכוח, התכנון המבצעי למלחמה והתכנון תוך כדי מלחמה.
  • דפוסי למידה שונים של המטכ"ל ובהם למידת המטכ"ל מהפקת לקחים ממלחמה, למידה מלקחי צבאות זרים ועוד.
  • דפוסי התארגנות אל מול אתגר מתפתח כגון הקמת גופי מטה חדשים וניהול ישיר של המטכ"ל.
  • התמודדות עם התנגדויות במטכ"ל – כיצד רמטכ"לים שונים התמודדו עם מטכ"ל "לעומתי" שהתנגד לרעיונות השינוי שביקשו ליישם וכיצד ניהלו ויכוחים תפיסתיים במטכ"ל.

ספריו של תא"ל (מיל') ד"ר מאיר פינקל על הגמישות והרמטכ"ל יצאו לאור בהוצאת "מערכות".

 לקריאת ביקורת על אודות הספר מאת תא"ל (מיל') אפרים לפיד
המטכ"ל/מאיר פינקל/ 2020, 504 עמודים

המטכ"ל/מאיר פינקל/ 2020, 504 עמודים