ספר דיגיטלי: סוריה במלחמה

דצמבר 2020 / 15.03.23, טבת תשפ"א

ספר זה מבקש להגיש לקורא סיכום של מהלך המלחמה, תובנות בנוגע לתהליכים שחוותה סוריה מבית - סביב משטר, מדינה וחברה - ודיון בהשלכות המלחמה שהתחוללה בה על סביבתה. בתוך כך דן הספר בשלוש סוגיות נוספות, שעניינן: המהפכה בסוריה ואתגר האסלאם הקיצוני, לבנון וחזבאללה בצל המלחמה, ולבסוף, ישראל והמהפכה - כצופה מעורבת מן הצד.

פרופ' אייל זיסר ממקד את עיקר מחקריו ופרסומיו בנושאים הקשורים בסוריה ובלבנון. הוא משמש כסגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב. בעבר כיהן כדקאן הפקולטה למדעי הרוח, כראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון וכראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

איך לקרוא בספר הדיגיטלי?

* לקריאת הספר בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".

* להורדת הספר יש ללחוץ "הורדת PDF".

* לקריאת כל פרק בנפרד יש לגלול למטה.

קריאה מהנה

תוכן העניינים
מערכות

תוכן העניינים

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פתח דבר
מערכות

פתח דבר

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק ראשון:  עם בוא ״האביב הערבי״
מערכות

פרק ראשון: עם בוא ״האביב הערבי״

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק שני: סוריה בטעם סערה
מערכות

פרק שני: סוריה בטעם סערה

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק שלישי: היזהרו מאידו של מרס — פרוץ המחאה בסוריה
מערכות

פרק שלישי: היזהרו מאידו של מרס — פרוץ המחאה בסוריה

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק רביעי: מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים וג׳האד
מערכות

פרק רביעי: מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים וג׳האד

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק חמישי: מלחמה טוטלית
מערכות

פרק חמישי: מלחמה טוטלית

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק שישי: עלייתה ונפילתה של דאעש וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה
מערכות

פרק שישי: עלייתה ונפילתה של דאעש וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק שביעי: בואו של הנס, הרוסים והאיראנים באים
מערכות

פרק שביעי: בואו של הנס, הרוסים והאיראנים באים

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק שמיני: בין מוסקווה, אסטנה וסוצ׳י לשדות הקרב באל־ע׳וטה אל־שרקיה והחוראן
מערכות

פרק שמיני: בין מוסקווה, אסטנה וסוצ׳י לשדות הקרב באל־ע׳וטה אל־שרקיה והחוראן

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק תשיעי: חזבאללה ולבנון — בצילה של המלחמה
מערכות

פרק תשיעי: חזבאללה ולבנון — בצילה של המלחמה

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
פרק עשירי: ישראל והמהפכה הסורית — צופה מעורבת מן הצד
מערכות

פרק עשירי: ישראל והמהפכה הסורית — צופה מעורבת מן הצד

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
אפילוג: מחיר המלחמה וגיבוריה
מערכות

אפילוג: מחיר המלחמה וגיבוריה

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
סיכום
מערכות

סיכום

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
מפתח שמות ומקומות
מערכות

מפתח שמות ומקומות

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר
שער אחורי
מערכות

שער אחורי

27.12.2020
פרופ' אייל זיסר