ספר דיגיטלי: הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה בלתי חוקית

אוקטובר 2020 / 13.10.20, תשרי תשפ"א

ספר זה כולל מאות עמודים של בחינה מעמיקה של הדין ושל פרשנותו, אגב התייחסות לפסיקה ולכתיבה מישראל ומרחבי העולם; וכן - התייחסות לסדרת פסקי־דין מרכזיים וחשובים הקשורים לנושאים הנדונים בספר, שחלק ניכר מהם לא היו נגישים עד כה, אלא בארכיונים.

איך לקרוא את הספר הדיגיטלי?

* לקריאת הספר בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".

* להורדת הספר יש ללחוץ "הורדת PDF".

* לקריאת כל שער בנפרד יש לגלול למטה.


קריאה מהנה